«Новини кафедри»

Із 20 по 31 травня 2024 року для здобувачів вищої освіти, що навчаються на І курсі за спеціальностями 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини та 091 Біологія під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини Любові СОБОЛЕНКО, Вікторії СКАКУН, Вікторії ОМЕЛЬЧЕНКО, Вадима ВОЛОЩУКА проведено навчальні практики: «Навчальна практика з ботаніки та зоології», «Навчальна практика з анатомії, морфології та систематики живих організмів».

Для майбутніх кваліфікованих фахівців важливим є володіння як ґрунтовною теоретичною базою, так і практичними навичками спостереження за живими об’єктами у природі, їх визначення, також проведення біологічних досліджень, здійснення гербаризації рослин та укладання колекції тварин. Навчальні практики є обов’язковою частиною освітнього процесу, адже ними передбачено логічне завершення вивчення відповідних освітніх компонент, що сприяє усвідомленню, поглибленню,  закріпленню теоретичних знань та практичних навичок, отриманих здобувачами освіти на лекціях і лабораторних заняттях.

Під час практик здобувачі вищої освіти дослідили природні та штучні екосистеми міста Умані та його околиць, навчально-наукової агробіостанції імені професора Валерія Миколайка.

На першому тижні навчальної практики вони ознайомилися з фауною безхребетних лісу, узлісь, лісових галявин, луків, остепнених ділянок, ґрунту, проточних і стоячих водойм, здійснили спостереження особливостей поширення певних видів та умов їх існування, зробили висновки щодо взаємозалежності видового складу від середовища мешкання.

Другий тиждень практичної підготовки був присвячений ботанічним дослідженням. Здобувачі вищої освіти визначили представників адвентивної, інтродукованої та синантропної флори вулиць, парків, скверів та околиць міста Умані; ознайомилися з водною та навколоводною рослинністю в межах русла річки Уманки; закріпили навички роботи з визначення видового складу рослин; удосконалили володіння методикою гербаризації.

Під час камерельного етапу досліджень здійснено узагальнення та систематизацію отриманої інформації, оформлено звіти, колекції, гербарії.

/ Без рубрики
Детальніше

Здоровий спосіб життя нині стає трендом, адже усі бажають жити довго та не хворіти. Важливо усвідомити, що орієнтація на здоров’я – це не тільки виклик сучасності, а й усвідомлений  вибір на користь кожної людини. Життя людини – це  найбільша  цінність.

Із метою пропагування здорового способу життя, профілактики запобігання негативних явищ серед студентської молоді на кафедрі біології та здоров’я людини для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) був проведений  виховний захід на тему «Вплив шкідливих звичок на життя та здоров’я людини».

Здобувачами вищої освіти під керівництвом доцента кафедри Світлани Люленко були підготовлені презентації та відеоматеріали про згубний вплив тютюнокуріння та наркотиків на організм людини.

У даний час профілактика  шкідливих звичок умолоді спрямована на те, щоб викликати у них інтерес до власної особистості, а також навчити чинити опір тиску однолітків.

Здоров’я – це в першу чергу спосіб життя людини. Це той стиль, який людина вибирає для себе. Позбудьтеся шкідливих звичок та отримуйте задоволення від життя!

/ Без рубрики
Детальніше

Травень для здобувачів вищої освіти – активний період, що передбачає завершення поточного навчального року, складання залікової сесії та час для проведення навчальних практик, які спрямовані на здійснення практичної підготовки студентів у польових та лабораторних умовах. 

Із 22 по 24 травня 2024 року проведено навчальні практики: «Навчальна географо-біологічної практика», «Навчальна предметна практика», «Навчальна практика з фізіології та біотехнології живих організмів», «Навчальна практика хіміко-екологічна», «Хімічна навчальна практика» для здобувачів вищої освіти ОС «Бакалавр» І, ІІ і ІІІ курсів, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини), Біологія та Екологія.

У рамках практик здобувачі освіти вивчили біологічне різноманіття дендрологічного парку «Ладижинський гай» у межах містечка Ладижин Вінницької області, дослідили натуральні і антропогенні біотопи долини річки Південний Буг і особливості функціонування Районного комунального підприємства «Гайсинське риборозвідне господарство» в межах села Степашки Вінницької області.

Також відбулася зустріч зі стейкхолдером освітньо-професійних програм Біологія й Екологія керівником підприємства РКП «Гайсинриброзвідгосп» Ігорем Колісніченком під час якої гаранти освітніх програм та здобувачі освіти обговорили результати навчання та можливості подальшого працевлаштування.

Виїзні навчальні практики, окрім освітнього, дослідницького і практичного змісту мають важливе патріотичне значення, а в умовах дистанційного навчання дають змогу здобувачам освіти познайомитися, подружитися і освоїти новий побут.

Керівники практик щиро вдячні Первинній профспілковій організації університету за виділення коштів на оздоровлення здобувачів вищої освіти.

/ Без рубрики
Детальніше

21 травня 2024 року в університеті відбулися урочистості присвячені Дням науки, в рамках яких відзначали наукові здобутки науково-педагогічних працівників.

За зайняте 2 місце у номінації «Кращий навчальний посібник» конкурсу підручників, навчальних посібників та монографій нагороджено «Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» колективу укладачів кандидата біологічних наук, доцента Ігоря Красноштана, кандидата економічних наук, доцента Олени Манзій, кандидата біологічних наук, старшого викладача Вікторії Скакун та викладача Вікторії Омельченко.


У навчальному посібнику подано вказівки до виконання лабораторних робіт із різних розділів гістології, цитології та ембріології, які вивчаються студентами педагогічних закладів вищої освіти. Структура кожного заняття включає вихідний рівень знань і вмінь здобувача освіти, програму самостійної підготовки студента до заняття, хід заняття, ситуаційні задачі, короткі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи, якими студент може скористатися при підготовці до заняття.

«Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» адаптований у освітній процес здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Біологія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія, Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) та отримав схвальні відгуки від студентів, які користуються ним під час вивчення освітнього компонента «Гістологія з основами цитології та ембріології».

Щиро вітаємо науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини з перемогою та бажаємо подальших творчих і наукових здобутків!

/ Без рубрики
Детальніше

Важливою складовою професійної підготовки майбутніх вчителів біології є науково-дослідна робота, яка з одного боку дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення освітніх компонент, а з іншого – зорієнтована на власний науковий пошук здобувачів освіти. Одночасно дослідницька робота є обов’язковим елементом освітнього процесу. Один із способів її реалізації – написання курсових робіт. 

16 травня 2024 року на кафедрі біології та здоров’я людини відбувся захист курсових робіт із зоології здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) і Біологія.

Під час захисту курсових робіт здобувачі вищої освіти продемонстрували глибоке розуміння основних біологічних понять та процесів. Це свідчить про рівень знань та навичок, які вони отримали під час вивчення зоології і про здатність застосовувати їх на практиці.

Члени комісії у складі гарантів освітніх програм – доцентів Ігоря Красноштана й Оксани Герасименко та викладачів – доцентів Любові Соболенко, Лесі Мороз, Світлани Сорокіної об’єктивно оцінили науково-дослідницькі напрацювання здобувачів вищої освіти, наголосили на важливості й необхідності отриманння теоретичних знань, практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності.

/ Без рубрики
Детальніше

Уже доброю традицією для науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини стало відзначення Дня вишиванки – міжнародного свята, мета якого зберегти давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

День вишиванки 2024 року проходить в умовах повномасштабної війни, що підвищує важливість свята. Ця дата єднає українців, прославляє нашу культуру, виховує любов до національних символів, які формують нашу ідентичність.

Вишиванка поєднує українців з усього світу, зігріває серця та душі теплом! Це наша особливість та невід’ємна частина культури, яку тільки ми з вами можемо зберегти і передати нащадкам!

Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

За мир та спокій в Україні!

Щоб вишивані візерунки

У долю кожної родини

Внесли приємні подарунки.

/ Без рубрики
Детальніше

30 квітня 2024 року на базі факультету природничої освіти та приодокористування в рамках Днів науки відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Природничі науки в системі освіти». Організатором конференції виступила кафедра біології та здоров’я людини, співорганізатором – Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Програма конференції включала пленарне та секційні засідання, на яких обговоривалися питання фундаментальних та прикладних досліджень, зокрема: новітні здобутки біологічної науки; екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища; тенденції розвитку хімічної освіти; сучасні проблеми та перспективи розвитку географічної науки і освіти; методологічні аспекти викладання дисциплін природничого циклу в закладах вищої і загальної середньої освіти.

Загалом у роботі конференції взяли участь 82 учасника, з яких 51 – здобувачі освіти, 7 – молоді вчені. Крім академічної спільноти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до участі у конференції долучилися науковці таких організацій, як: Новобузький центр позашкільної освіти «Твій простір»; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; КЗ «Дмитрашківський ліцей» Піщанської селищної ради Тульчинського району Вінницької області; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Уманський ліцей №2 Уманської міської ради Черкаської області; Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України.

Організаційний комітет Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти» відзначив:

— своєчасність та актуальність проведення наукової конференції за визначеними у назві та меті напрямами і завданнями;

— науково-теоретичну і практичну значимість розглянутих на ній питань;

— високий науковий і організаційний рівень її підготовки та проведення;

— значне підвищення теоретичного і методичного рівня наукових досліджень з основних напрямів:біології, екології, хімії та географії.

Організаційний комітет конференції щиро вдячний кожному, хто долучився до роботи конференції і своїми здобутками формує нову наукову думку в незалежній, вільній Україні. Разом наближаємо пермогу!

/ Без рубрики
Детальніше

30 квітня на базі Уманської гімназії № 12 Уманської міської ради Черкаської області відбулося засідання професійної спільноти вчителів біології закладів загальної середньої освіти Уманської територіальної громади і відділу освіти, культури, молоді та спорту Ладижинської сільської ради.

Організаторами заходу виступили центр професійного розвитку педагогічних працівників управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради й Уманська гімназія №12 Уманської міської ради Черкаської області.

Тема засідання: Засоби формування міжпредметної компетентності при опануванні дисциплін природничої освітньої галузі в умовах Нової української школи. Форма проведення: педагогічна майстерня. Мета: мотивувати педагогів до пошуку нових підходів до навчання, застосування інноваційних форм організації освітнього процесу, ефективних педагогічних технологій в умовах НУШ.

Під час роботи засідання обговорювалися питання наступності між початковою і основною школою щодо реалізації концепції НУШ в природничій галузі (спікер Надєіна С.В., вчитель біології, директор УГ №12); здійснювалася презентація досвіду використання інноваційної методики формування міжпредметної компетентності при викладанні інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» (спікер Гонтарук К.С., вчитель інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» УГ №12); проводилися майстер-класи з візуалізації навчального матеріалу з біології методом кросенсу (відповідальний Янчук Л.І ., вчитель біології та хімії УГ №12); відбувся методичний діалог між учасниками засідання.

До участі в засіданні долучилася старший викладач кафедри біології та здоров’я людини Тетяна Небикова. Її виступ передбачав ознайомлення колег із коучингом та використанням проєктної діяльності для формування міжпредметної компетентності під час вивчення дисциплін природничої освітньої галузі в контексті вимог НУШ.

Учасники заходу висловилися про доцільність та необхідність проведення подібних засідань із метою обміну досвідом, новинками у природничій освітній галузі та в методиці навчання біології й інтегрованого курсу «Пізнаємо природу».

/ Без рубрики
Детальніше

Теоретичні знання та практичні навички нерозривно пов’язані в освітньому процесі, а їх поєднання є запорукою успішності майбутньої професії. 

Так, здобувачі вищої освіти, на занятті з освітнього компонента «Ботаніка», під керівництвом викладача кафедри біології та здоров’я людини Вікторії Скакун, мали можливість набути нові та вдосконалити вже отримані знання анатомічних та морфологічних особливостей будови вегетативних та генеративних органів рослин, на прикладі кімнатних рослин.

Студенти детально розглянули кореневу систему укорінених у воді живців фікуса бенгальського, лускаті корені-бульби колерії та тендітні поверхневі корені антуріума.

Також здобувачі освіти набули практичних умінь з висаджування укорінених рослин та пересадки тих, які цього потребували. У процесі роботи було обговорено характеристики різних видів ґрунтосумішей, значення використання керамзиту, особливості посадки, освітлення та поливу для різних кімнатних рослин, залежно від екологічних груп.

Під час заняття, студенти сформували цінні знання та навички, а також отримали висаджені власноруч кімнатні рослини, для подальшого дослідження їх росту та догляду в домашніх умовах.

/ Без рубрики
Детальніше

У рамках заходів до Днів науки, для здобувачів вищої освіти факультету природничої науки та природокористування була проведена екскурсія до Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Організатором екскурсії виступила старший викладач кафедри біології та здоров’я людини, кандидат біологічних наук Вікторія Скакун. До екскурсії долучилися доцент кафедри, кандидат біологічних наук Галина Чорна та лаборант кафедри Оксана Кісільова.

Екскурсія передбачала ознайомлення здобувачів освіти із морфологічними та систематичними особливостями ранньоквіткових рослин, кущів і дерев та вивчення рослин представників різних екологічних груп.

По закінченні екскурсії здобувачі освіти та викладачі обговорили рослини, які зустрічалися та питання, які виникли в процесі роботи. Студенти закріпили раніше здобуті та отримали нові знання, набралися позитивних емоцій від споглядання квітучих рослин та покращили настрій.

/ Без рубрики
Детальніше

8 квітня 2024 року на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України під керівництвом доцента кафедри біології та здоров’я людини Лесі Мороз відбулося відкрите засідання наукового гуртка «Птахи техногенного ландшафту Уманщини: чисельність, структура і популяція».

Метою заходу було ознайомлення здобувачів вищої освіти із видовим різноманіттям птахів Уманщини та природніми біотопами їх існування.

У ході роботи гуртка, його члени провели орніто-біотопічні дослідження території НДП «Софіївка» НАН України, виявили навколоводних, чагарникових, наземногнуздуючих, дуплогнізних, кроногнізних видів птахів ознайомилися із особливостями поведінки птахів у шлюбний період, прослідкували явище статевого диморфізму, навчилися визначати птахів за голосами.

До роботи гуртка долучилася доцент кафедри Любов Соболенко, яка ознайомила здобувачів вищої освіти із специфікою проведення дослідження безхребетних тварин лісової підстилки та ґрунту, особливостями будови та життєдіяльності комах-запилювачів ранньоквітучих рослин.

Доцент кафедри Світлана Сорокіна, яка теж стала учасником засідання, розповіла присутнім про вчених, які досліджували реліктові види рослин, зокрема, представників роду Маґнолія (Magnolia), що названа іменем французького ботаніка П’єра Маньоля (фр. Pierre Magnol). Здобувачі вищої освіти спостерігали листопадні магнолії відкритого ґрунту. Наразі колекція складає 12 видів і 12 внутрішньо-видових таксонів роду Magnolia. «Сади магнолій» висаджені на схилах двох балок: грекової та Звіринцю.

/ Без рубрики
Детальніше

29 березня 2024 року, відповідно до графіку відкритих занять кафедри біології та здоров’я людини, викладачем кафедри Вікторією Омельченко було проведено відкриту конкурсну лабораторну роботу з обов’язкового компонента «Методика навчання біології та природознавства» для здобувачів вищої освіти 31 групи, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта. (Біологія та здоров’я людини. Хімія). Тема лабораторного заняття «Навчально-методичний комплекс курсу біології 9 клас», обрана відповідно до робочої програми освітнього компонента. Формат проведення – дистанційний, на платформі Google Meet.

Для досягнення цілей лабораторної роботи викладачем було заплановано розглянути зміст та структуру навчальної дисципліни «Біологія» у 9 класі закладів загальної середньої освіти, здійснити порівняльний аналіз існуючих модельних програм НУШ, визначити зміст, завдання, мету та значення дослідницької діяльності здобувачів освіти під час вивчення біології у 9 класі.

Під час виконання завдань лабораторної роботи викладачем спільно із здобувачами вищої освіти було використано інтерактивний метод навчання «навчаючи вчуся», що передбачав ведення постійного діалогу, у результаті якого студенти не лише представляли опановану інформацію, але і вивчали нове та удосконалювали власні знання. Для досягнення поставлених цілей було використано інноваційний підхід до виконання завдань лабораторної роботи в режимі реального часу (колективні робота у спільному документі, шо розташований Google диску). Такий формат проведення дав можливість всім учасникам освітнього процесу спостерігати за роботою колективу, обговорювати проблеми, за потреби коригувати результати діяльності.

Здобувачі вищої освіти висловили свої думки щодо такої форми роботи та відзначили її ефективність під час дистанційного навчання. Присутні науково-педагогічні працівники кафедри резюмували, що викладач на високому рівні володіє змістом дисципліни, а методи та прийоми, використані під час заняття сприяли активізації діяльності здобувачів вищої освіти та направлені на формування фахових компетентностей.

/ Без рубрики
Детальніше

Згідно з графіком проведення відкритих занять у ІІ семестрі 2023-2024 н. р. 20 березня 2024 року старшим викладачем кафедри біології та здоров’я людини, кандидатом біологічних наук Вікторією Скакун було проведено відкриту лабораторну роботу з освітнього компонента «Ботаніка» на тему: «Покритонасінні рослини: лататтєві, магнолієві, жовтецеві».

На початку лабораторного заняття, викладач нагадала здобувачам вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта. (Географія. Біологія та здоров’я людини) правила техніки безпеки в кабінеті. Наступним етапом було оголошення теми, мети заняття та поставлені цілі.

Під час заняття здобувачі вищої освіти продемонстрували знання біологічних та морфологічних особливостей представників родин лататтєві, магнолієві, жовтцеві, їх таксономічні категорії. Свої відповіді студенти супроводжували презентаціями, користувалися фотоматеріалами та гербарними зразками. По завершенню відповідей студенти, під керівництвом викладача, всебічно обговорювали опрацьовані питання.

У другій частині заняття, здобувачі вищої освіти практично оформили лабораторну роботу: замалювали малюнки представників класу Покритонасінних та описали ботанічну характеристику окремих видів класу.

/ Без рубрики
Детальніше

Науково-педагогічні працівники кафедри біології та здоров’я людини є постійними консультантами та рецензентами науково-дослідницьких робіт учнів закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у роботі Малої академії наук. У 2024 році доценти кафедри Леся Мороз та Любов Соболенко рецензували роботу учениці Уманського ліцею №3 Олександри Столяр на тему «Вплив різних жанрів музики на властивості уваги учнів».

У процесі обговорення роботи викладачами надано цінні рекомендації щодо оформлення результатів дослідження та підготовки стендової доповіді учениці для виступу на всеукраїнському етапі Конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

/ Без рубрики
Детальніше

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) виступили ініціаторами науково-дослідницького проєкту «Галерея ранньоквітучої флори міста Умані», який має на меті здійснення моніторингу цвітіння рослин.

Проєкт дасть можливість зафіксувати флористичну різноманітність ранньоквітучих рослин міста Умані, здійснити спостереження за сезонними явищами у житті первоцвітів, закласти основу для здійснення моніторингу цвітіння рослин та побачити залежність їх розвитку від умов довкілля.

Під керівництвом викладача освітнього компоненту «Систематика рослин», доцента кафедри біології та здоров’я людини, керівника наукової лабораторії «Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» Галини Чорної здобувачі освіти визначатимуть таксономічну приналежність рослинних організмів, зможуть прослідковувати залежність розвитку рослин від особливостей кліматичних умов та закладуть базу для проведення багаторічного моніторингу цвітіння ранньоквітучих рослин.

Підсніжник Ельвеза (Galanthus elvesii)

Фото О. Кісільової

13.02.2024 р., м. Умань

Крокус золотистий (Crocus Ard Schenk)

Фото В. Омельченко

19.02.2024 р. м. Умань

Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis)

Фото О. Кісільової

20.02.2024 р., м. Умань

Кульбаба лікарська (Taraxacum officinale)

Фото В. Омельченко

24.02.2024 р., м. Умань

Стократки багаторічні, маргаритки (Bellis perennis)

Фото Т. Поліщук

25.02.2024 р. с. Родниківка

Крокус золотистий (Crocus Dorothy)

Фото А. Заболотної

25.02.2024 р. м. Умань

Проліска дволиста (Scilla bifolia)

Фото Л. Романюк

26.02.2024 р. м. Умань

Ірідодіктіум сітчастий (Iridodictium reticulatum)

Фото А. Заболотної

26.02.2024 р. м. Умань

Первоцвіт гібридний (Primula hybrida)

Фото В. Скакун

27.02.2024 р. м. Умань

Первоцвіт гібридний (Primula hybrida)

Фото В. Скакун

27.02.2024 р. м. Умань

Грицики звичайні (Сapsella bursapastoris)

Фото В. Скакун

28.02.2024 р. м. Умань

Ірідодіктіум сітчастий (Iridodictium reticulatum)

Фото В. Омельченко

29.02.2024 р. м. Умань

Пшінка весняна (Ficaria verna)

Фото В. Омельченко

05.03.2024 р. м. Умань

Ряст ущільнений (Corydalis solida)

Фото В. Омельченко

05.03.2024 р. м. Умань

Фіалка запашна (Viola odorata

Фото В. Скакун

08.03.2024 р. м. Умань

Зірочки жовті (Gagea lutea)

Фото А. Заболотної

09.03.2024 р. м. Умань

Ерантіс зимуючий (Eranthis hyemalis Salisb)

Фото Т. Небикової

10.03.2024 р. м. Умань

Крокус Томмазіні (Crocus tommasinianus «Roseus»)

Фото О. Кісільової

10.03.2024 р. м. Умань

Шафран золотистий (Crocus chrysanthus)

Фото О. Кісільової

10.03.2024 р. м. Умань

Мати-й-мачуха (Tussilago farfara L.)

Фото В. Омельченко

23.03.2024 р.

Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum)

Фото В. Омельченко

23.03.2024 р.

Гіацинт гібридний (Hyacinthus hybrid)

Фото В. Омельченко

23.03.2024 р.

Проліска сибірська (Scilla siberica)

Фото В. Омельченко

25.03.2024 р., м. Умань

Обрієта італійська (Aubrieta columnae)

Фото О. Кісільової

28.03.2024 р., Умань

Крокус великоквітковий (Crocus grandiflora)

Фото О. Кісільової

28.03.2024 р., Умань

Нарцис великокорінчатий (Narcissus sp.)

Фото О. Кісільової

28.03.2024 р., Умань

Хіонодокса Люцилії (Scilla Luciliae)

Фото Л. Романюк

28.03.2024 р., Умань

Примула гібридна (Primula hybrid)

Фото В. Вітковської

28.03.2024 р., Умань

Нарцис цикламеноподібний (Narcissus sp.)

Фото О. Кісільової

28.03.2024 р., Умань

Білоцвіт весняний (Leucojum vernum)

Фото В. Омельченко

29.03.2024 р., м. Умань

Фіалка гібридна (Viola hybrid)

Фото В. Омельченко

29.03.2024 р., м. Умань

Гіацинт гібридний (Hyacinthus hybrid)

Фото О. Кісільової

30.03.2024 р., Умань

Фіалка гібридна (Viola hybrid)

Фото О. Кісільової

31.03.2024 р., Умань

Фіалка гібридна (Viola hybrid)

Фото О. Кісільової

31.03.2024 р., Умань

Медунка темна (Pulmonaria obscura)

Фото Л. Романюк

31.03.2024 р., Умань

Печіночниця звичайна (Hepatica nobilis)

Фото В. Скакун

31.03.2024 р. м. Умань

Морозник червонуватий (Helleborus purpurascens)

Фото В. Скакун

31.03.2024 р., м. Умань

Морозник чорний (Helleborus niger)

Фото В. Скакун

31.03.2024 р., м. Умань

Фіалка біла (Viola alba Besser)

Фото В. Скакун

31.03.2024 р., м. Умань

Тюльпан Кауфмана (Tulipa kaufmanniana)

Фото В. Скакун

31.03.2024 р., м. Умань

Вероніка персидська (Veronica persica)

Фото В. Скакун

31.03.2024 р. м. Умань

Примула гібридна (Primula hybrid)

Фото А. Радченко

31.03.2024 р., м. Умань

Барвінок малий (Vinca minor L.)

Фото А. Заболотної

31.03.2024 р., м. Умань

Мускарі (Muscari Armeniacum)

Фото А. Заболотної

31.03.2024 р., м. Умань

Тюльпан гібридний (Tulipa hybrid)

Фото А. Воєділової

31.03.2024 р. м. Умань

Тюльпан гібридний (Tulipa hybrid)

Фото А. Воєділової

31.03.2024 р. м. Умань

Проліска Люцилії (Scilla luciliae)

Фото Л. Романюк

31.03.2024 р. м. Умань

Тюльпан Кауфмана (Tulipa kaufmanniana)

Фото Т. Небикової

1.04.2024, м. Умань

Магнолія Кобус (Magnolia kobus)

Фото О. Манзій

1.04.2024 р., м. Умань

Тюльпан дібровний(Tulipa quercetorum)

Фото В. Омельченко

8.04.2024 р., м. Умань

Сугайник отруйний (Doronicum pardalianches)

Фото Л. Романенко

10.04.2024 р., м. Умань

Зірочник лісовий (Stellaria holostea)

Фото В. Худолій

10.04.2024 р., с. Городецьке

Рябчик імператорськии (Fritillaria imperialis)

Фото В. Худолій

10.04.2024 р., с. Городецьке

Черемуха звичайна (Prunus padus L.)

Фото В. Омельченко

11.04.2024 р., м. Умань

Брунера сибірська (Brunnera sibirica)

Фото В. Омельченко

11.04.2024 р., м. Умань

Магонія Падуболиста (Mahonia aquifolium

Фото Л. Романенко

11.04.2024 р., м. Умань

Айва японська (Chaenoméles japónica)

Фото В. Омельченко

12.04.2024 р., м. Умань

Спірея сливолиста (Spiraea prunifolia)

Фото В. Омельченко

12.04.2024 р., м. Умань

Діцентра чудова (Dicentra eximia)

Фото Л. Романенко

13.04.2024 р., м. Умань

Обрієта дельтоподібна (Aubrieta deltoidea

Фото Л. Романенко

13.04.2024 р., м. Умань

Календула лікарська (Calendula officinalis)

Фото Л. Романенко

13.04.2024 р., м. Умань

Бадан товстолистий (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch) 

Фото Л. Романенко

13.04.2024 р., м. Умань

Флокс шиловидний (Phlox subulata

Фото Л. Романенко

13.04.2024 р., м. Умань

Флокс повзучий (Phlox subulata)

Фото А. Радченко
14.04.2024 р., м. Умань

Бузок звичайний (Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’)

Фото А. Радченко

14.04.2024 р., м. Умань

Обрієтта дельтоподібна (Aubrieta deltoidea)

Фото А. Радченко

14.04.2024 р., м. Умань

Анемона ніжна (Anemone blanda)

Фото Т. Небикової

14.04.2024 р., м. Умань

Маргаритки багаторічні (Bellis perennis)

Фото Л. Романенко

14.04.2024 р., м. Умань

Бузок звичайний (Syringa vulgaris)

Фото В. Омельченко

15.04.2024 р., м. Умань

Конвалія звичайна (Convallaria majalis L.)

Фото В. Омельченко

Японська вишня (сакура) (Prunus serrulata)

Фото Т. Небикової

16.04.2024 р., м. Умань

Барвінок повзучий (Vinca difformis)

Фото Т. Небикової

16.04.2024 р., м. Умань

Глід м’якуватий (Crataegus submollis)

Фото Т. Небикової

16.04.2024 р., м. Умань

Молочай різнобарвний (Euphorbia epithymoides)

Фото Т. Небикової

16.04.2024 р., м. Умань

Мигдаль трилопатевий (Prunus triloba)

Фото Т. Небикової

16.04.2024 р., м. Умань

Барбарис тунберга (Berberis thunbergii)

Фото В. Омельченко

17.04.2024 р., м. Умань

Карагана дерев’яниста, жовта акація (Caragana arborescens)

Фото В. Омельченко

17.04.2024 р., м. Умань

Місячниця садова (Lunaria annua)

Фото Д. Каленської

17.04.2024 р., м. Умань

Гіркокаштан звичайний  (Aesculus hippocastanum)

Фото Д. Каленської

19.04.2024 р., м. Умань

Груша дика (Pyrus communis L.) 

Фото Д. Каленської

19.04.2024 р., м. Умань

Хеномелес прегарний (Chaenomeles speciosa)

Фото Д. Каленської

19.04.2024 р., м. Умань

Керія японська (Kerria japonica)

Фото В. Скакун

19.04.2024 р., м. Умань

Таволга в’язолиста (Spiraea chamaedryfolia)

Фото В. Скакун

23.04.2024 р., м. Умань

Рястка зонтична (Ornithogalum umbellatum agg.)

Фото В. Скакун

23.04.2024 р., м. Умань

Піон деревовидний (Paeonia suffruticosa)

Фото В. Омельченко

23.04.2024 р., м. Умань

Піон деревовидний (Paeonia suffruticosa)

Фото В. Омельченко

23.04.2024 р., м. Умань

Айва звичайна  (Cydonia oblonga)

Фото В. Омельченко

25.04.2024 р., м. Умань

Анемона лісова (Anemone sylvestris)

Фото Л. Романчук

25.04.2024 р., м. Умань

Суниця лісова (Fragaria vesca L.)

Фото Л. Романчук

25.04.2024 р., м. Умань

Спірея ніппонська (Spiraea nipponica ‘Snowmound’)

Фото Л. Романчук

29.04.2024 р., м. Умань

Жовтофіоль садова (Erysimum cheiri)

Фото В. Омельченко

30.04.2024 р., м. Умань

Волошка гірська (Centaurea montana)

Фото В. Омельченко

30.04.2024 р., м. Умань

Півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia)

Фото Л. Романчук

01.05.2024 р., м. Умань

Півонія лікарська (Paeonia officinalis)

Фото Л. Романчук

01.05.2024 р., м. Умань

Орлики звичайні (Aquilegia vulgaris agg)

Фото Л. Романчук

01.05.2024 р., м. Умань

Цибуля декоративна (Allium sp.)

Фото Л. Романчук

01.05.2024 р., м. Умань

Орлики звичайні (Aquilegia vulgaris agg)

Фото В. Скакун

02.05.2024 р., м. Умань

Цибуля-трибулька (Allium schoenoprasum)

Фото В. Скакун

05.05.2024 р., м. Умань

Шипшина звичайна, або собача (Rosa canina L.)

Фото В. Омельченко

08.05.2024 р., м. Умань

Бузина чорна (Sambucus nigra L.)

Фото В. Омельченко

08.05.2024 р., м. Умань

Мак городній (Papaver somniferum)

Фото В. Омельченко

10.05.2024 р., м. Умань

Хризантема (Chrysanthemum sp.)

Фото В. Омельченко

10.05.2024 р., м. Умань

Каліфорнійський мак садовий (Eschscholzia californica)

Фото Т. Небикової

17.05.2024 р., м. Умань

Ірис східний  (Iris orientalis)

Фото Т. Небикової

17.05.2024 р., м. Умань

/ Без рубрики
Детальніше

Доценти кафедри біології та здоров’я людини Альона Заболотна, Тетяна Новікова, Олена Манзій та Тетяна Поліщук відвідали вебінар від методиста природничого напряму «Формула», тренерки НУШ Тетяни Сторчак.

Експерт розповіла багато корисної інформації для тих, хто цікавиться особливостями навчання сучасного покоління.

Під впливом комп’ютерних технологій формується особливий тип мислення – «кліпова» свідомість, яка завдяки ЗМІ та лавиноподібному розвитку й динаміці агресивного маркетингу інтернету, надзвичайними темпами набуває масового характеру: кількість людей з «кліповим» (фрагментарним, мозаїчним, піксельним, колажним, калейдоскопічним) мисленням швидко збільшується та підходить до критичної точки, після якої почнуться незворотні зміни у свідомості інших людей та суспільстві в цілому.

Кліпове мислення – це процес відображення безлічі різноманітних властивостей об’єктів без урахування зв’язків між ними, що характеризується фрагментарністю інформаційного потоку, алогічністю, повною різнорідністю інформації, яка надходить до людини, високою швидкістю її надходження та сприймання».

Основні причини появи кліпового мислення: розвиток сучасних технологій; необхідність сприймати великий обсяг інформації; багатозадачність; прискорення ритму життя і спроби встигнути за ним, щоб бути в курсі подій; зростання демократії та діалогічності на різних рівнях соціальної системи (лекція перетворилася на дискусію, риторика – на діалектику).

/ Без рубрики
Детальніше

Відповідно до графіку проведення відкритих занять у ІІ семестрі 2023/2024 навчального року 01 березня 2024 року була проведена конкурсна відкрита лекція з освітнього компонента «Методика навчання біології та природознавства» на тему «Екскурсії та їх місце і значення в системі навчання біології та природознавства. Факультативи і курси за вибором». Лектор – Тетяна Небикова, старший викладач кафедри біології та здоров’я людини. Форма проведення: онлайн-лекція з використанням платформи Google Meet.

До відкритої лекції долучилися здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біологія та здоров’я людини. Хімія» (31 група) та викладачі кафедри біологія та здоров’я людини.

Мета лекції полягала у формуванні цілісного уявлення про шкільну біологічну екскурсію як форму освітньої роботи з класом або групою учнів в умовах природного ландшафту, виробництва, музею, виставки; ознайомленні з віртуальними екскурсіями як особливими підходами до дослідження довкілля.

Для реалізації мети було розглянуті наступні питання:

Екскурсія як організаційна форма навчання біології, її функції.

Класифікація біологічних екскурсій.

Організація та проведення екскурсій.

Віртуальні екскурсії – сучасний етап розвитку організаційної форми.

Факультативи і курси за вибором.

Для проведення лекції у онлайн форматі було використано вебсервіси: Google Classroom (для безпаперового поширення завдань та презентаційного матеріалу) та Classtime (для збагачення лекції миттєвою візуалізацією рівня розуміння та прогресу кожного здобувача освіти в живому часі).

Лекція чітко структурована, ілюстрована презентацією у форматі Microsoft PowerPoint, матеріал викладено у логічній послідовності з використанням міжпредметних зв’язків (біологія, географія, педагогіка).

Усі студенти брали активну участь у обговоренні питань лекції, синхронно виконували завдання. Особливий інтерес викликали демонстрація віртуальних екскурсій природничими музеями України та інформація щодо сайтів для їх проведення.

Конкурсна відкрита лекція отримала схвальні відгуки від здобувачів вищої освіти та викладачів-колег. Присутні відзначили високий науковий та навчальний рівень володіння лектором матеріалу, використання вебресурсів, що дали змогу ефективно залучити до активної роботи кожного студента.

Лекційне заняття проведено на високому науковому та методичному рівні.

/ Без рубрики
Детальніше

29 лютого 2024 року на Вченій раді факультету природничої освіти та природокористування відбулося нагородження переможців першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології. Ними стали здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) – Козаченко Наталія Андріївна (41 група), Крюкова Ганна Андріївна (21 група), Олійник Єлизавета Олександрівна (31 група), Цимбал Максим Євгенійович (31 група), Шелдишева Діана Вячеславівна (31 група), Кузьмович Дар’я Василівна (21 група).

/ Без рубрики
Детальніше

Організація ефективного дистанційного навчання –виклик, який стоїть перед освітою України.

Відкрите заняття– одна з основних форм удосконалення методики викладання, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи тощо.

Як забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу, сформувати необхідні здобувачам освіти компетентності, які методи та форми краще використати – ось питання, які сьогодні стоять перед кожним викладачем. Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонструвала доцент кафедри біології та здоров’я людини на дисципліни «Генетика з основами селекції» Альона Заболотна під час проведення 28.02.2024 року лабораторної роботи «Будова клітин прокаріот і еукаріот».

Використовуючи цифрову камеру для мікроскопів оснащену USB портом для передачі даних на ПК, викладачу вдалось продемонструвати всі підготовлені зразки, що дало змогу закріпити теоретичний матеріал.

Виконуючи завдання лабораторної роботи, здобувачі освіти брали активну участь в аналізі отриманих результатів. Обговорювали видиме зображення (будову і функції органел); провели порівняльний аналіз будови клітин прокаріот та еукаріот.

Заняття було проведено на високому професійному рівні, а всі присутні ще раз переконалися — генетика цікава таємнича наука.

/ Без рубрики
Детальніше

Одним із напрямів роботи Музею зоології імені М. Ф. Коваля є співпраця із закладами загальної середньої освіти. Вона передбачає проведення спільних наукових, навчальних, пізнавальних та виховних заходів, екскурсій, олімпіад. Музей є базою для виконання учнівських науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.   

28 лютого для здобувачів освіти, що навчаються у 11 класі Уманського ліцею №3 Уманської міської ради Черкаської області керівником Музею, доцентом кафедри біології та здоров’я людини Лесею Мороз було проведено інтегрований урок «Основні фізико-екологічні фактори впливу на формування місцевих екосистем».

Учні мали змогу поглибити знання із зоології та ознайомилися із експонатами Музею і вивчили тваринний світ місцевих екосистем Черкащини та інших регіонів України.

/ Без рубрики
Детальніше

Із приходом весни та встановленням сприятливих погодних умов розпочато планові весняно-польові роботи на агробіостанції. Благоустрій структурного підрозділу університету здійснюється систематично під керівництвом декана факультету природничої освіти та природокористування, професора Валерія Миколайка та наукового директора агробіостанції, доцента кафедри біології та здоров’я людини Ігоря Красноштана.

Цьогоріч науково-педагогічними працівниками, лаборантами кафедри біології та здоров’я людини спільно зі студентами, що навчаються за спеціальностями 091 Біологія, 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) було приведено в належний стан відділи: «Дендрарій», «Сад Академіків», «Музей Рослини-символи України», «Квітково-декоративний відділ» та «Відділ систематики рослин». Прибрано опале листя, оновлено таблички з назвами відділів агробіостанції та номенклатурною характеристикою рослин. Здійснено ревізію ділянок та сплановано подальшу роботу щодо удосконалення стану відділів, із метою використання можливостей агробіостанції для здійснення науково-дослідницької роботи учасниками освітнього процесу.

/ Без рубрики
Детальніше

26 лютого 2024 року за ініціативи структурного підрозділу відділу міжнародних зв’язків Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – Польського культурно-освітнього центру відбулась онлайн-екскурсія експозицією Центру Шифрів Енігма (Познань). Екскурсантами стали, зокрема, й науково-педагогічні працівники кафедри біології та здоров’я людини і здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Біологія і Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія).

Екскурсія передбачала онлайн-подорож інтерактивним інноваційним музейним простором, який представляє історію зламання шифрів німецької шифрувальної машини Енігма, а також розкриває історію засекречення інформації й розвитку комп’ютерів та інформатики.

Центр Шифрів Енігма розвиває усвідомлення того, що історія зламу шифру Енігма розпочалася в Познані. Він відкриває таємницю і розповідає історію, яка змінювала хід подій. Він показує, як знання, наука, технологія і співпраця надихають на великі відкриття і впливають на нашу реальність.

Учасники онлайн-екскурсії  Центром побачили: мультимедійну експозицію; оригінал польської копії шифрувальної машини Енігма; пам’ятки про криптологів: фотографії, списки, особисті коментарі; артефакти: вобулятор, радіотелеграфний ключ і календар Крігсмарінe.

/ Без рубрики
Детальніше

Колектив факультету природничої освіти та природокористування й здобувачі вищої освіти відвідали онлайн-зустріч «Презентація проекту ACADEMIES4UKRAINE» координатором якої була Ірина Миколаївна Кирилюк.

Проект «ACADEMIES4UKRAINE – strengthen higher education resilience in Ukraine and european union» діє в рамках програми ЄС Erasmus+ KA220-HED – Партнерство у сфері вищої освіти.

Головна мета проекту – надання підтримки закладам вищої освіти в процесі створення служб психологічної, соціальної та культурної підтримки для інтеграції до Європейського Союзу студентів українських університетів, які покинули місця проживання внаслідок війни.

Тривалість проекту: 1 жовтня 2023 – 30 вересня 2026 року.

Отримувач гранту: стартап компанія «I-STRATEGIES», Італія.

  • Одним з партнерів є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)

Учасникам зустрічі запропоновано заповнити реєстраційну форму https://docs.google.com/forms/d/13iloPMUb6ioJJqMne_3QhrtPn-SIlcQ4irEsNVYXMao/edit та долучитись до створення фільму https://docs.google.com/forms/d/163RwHL1l-ee4lveVMfORFT1JMEYz2XbHy3ym967bq0U/edit

всі новини про заходи по проекту можна відслідковувати за посиланнями:

https://www.facebook.com/share/gec7JTCXLStmjW4p/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/p/7qm4dGr9bzjEXtNo/

https://www.facebook.com/100007584301075/posts/pfbid0HbZDYh4VZuAmmUJLs6G6ebudnXmY79asXcgX2zSCJvhAxDWggZsCDDDwdWv4jtZAl/

/ Без рубрики
Детальніше

22 лютого 2024 року на базі кафедри біології та здоров’я людини відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з біології. Захід проводиться щорічно з метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання. До участі в олімпіаді запрошувалися здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами: Біологія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія.

Завдання передбачали виконання тестових питань в онлайн форматі із гістології, ботаніки, зоології, фізіології рослин, анатомії людини, генетики.

Цьогоріч учасниками олімпіаді стали 42 здобувачі вищої освіти. За результатами виконання олімпіадних завдань голова оргкомітету завідувач кафедри біології та здоров’я людини, доцент Ігор Красноштан оголосив переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біології. Ними стали:

Козаченко Наталія Андріївна, студентка 41 групи Крюкова Ганна Андріївна, студентка 21 групи  Диплом І ступеня
Олійник Єлизавета Олександрівна, студентка 31 групи Цимбал Максим Євгенійович студент 31 групи  Диплом ІІ ступеня
Шелдишева Діана Вячеславівна, студентка 31 групи Кузьмович Дар’я Василівна, студентка 21 групиДиплом ІІІ ступеня

Із побажаннями подальших наукових успіхів голова оргкомітету нагородив усіх переможців олімпіади дипломами І-ІІІ ступеня та заохочувальними подарунками.

/ Без рубрики
Детальніше

21 лютого 2024 року на базі кафедри біології та здоров’я людини факультету природничої освіти та природокористування відбувся науково-практичний семінар «Зміст і структура шкільної біологічної освіти у процесі реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Ініціаторами заходу виступили співробітники лабораторії інноваційних технологій навчання біології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини – завідувач лабораторії, доцент Світлана Люленко, старший викладач Тетяна Небикова, викладач Вікторія Омельченко.

Для проведення семінару було обрано формат вебінару з використанням платформи Google Meet. Модератором зустрічі виступила Тетяна Небикова.

Спікери семінару: Ігор Красноштан – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри біології та здоров’я людини факультету природничої освіти та природокористування Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Ольга Кулініч – учителька біології вищої кваліфікаційної категорії ліцею № 1 міста Хмільника Вінницької області, педагогічне звання «учитель-методист», співавтор модельної навчальної програми «Біологія 7 клас НУШ», співавтор підручника «Біологія 7 клас НУШ» видавництва «Генеза», автор зошитів для учнів видавництв «Генеза» та «Пет».

Головною метою науково-практичного семінару було обговорення  тенденцій розвитку сучасної шкільної біологічної освіти в умовах Нової української школи, шляхів реалізації положень Державного стандарту базової загальної середньої освіти, використання компетентнісного підходу під час вивчення біології та особливостей підготовки здобувачів вищої освіти відповідно до сучасних потреб суспільства.

Відповідно до плану семінару та реалізації його мети учасники мали змогу прослухати та обговорити доповідь Ігоря Красноштана «Роль шкільної біологічної освіти у реалізації мети базової середньої освіти». Спікер  наголосив на важливості підготовки конкуретноспроможного вчителя біології, здатного адаптуватися до потреб сучасної освіти. Адже успішних учнів може формувати вчитель, який спроможний реалізувати власний компетентісний потенціал.  

Учасники семінару із захопленням слухали доповідь запрошеного спікера Ольги Кулініч «Реалізація компетентнісного підходу під час вивчення біології. Модельна навчальна програма з біології та підручник: особливості та нові підходи». Вона окреслила бачення авторів програми і підручника, щодо сучасних підходів навчання біології в 7 класі, особливостей втілення компетентнісного підходу в освітньому процесі та акцентувала увагу на удосконаленому українознавчому компоненті підручника, що є значимим у сьогоденні.

До роботи семінару долучилися 35 учасників серед яких: науково-педагогічні працівники кафедри біології та здоров’я людини, вчителі біології та здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини). Актуальність тематики семінару об’єднала освітян із Миколаївської, Черкаської, Вінницької, Київської, Полтавської та Одеської областей.

За результатами роботи семінару учасники поглибили знання з означених проблем і отримали сертифікати.

/ Без рубрики
Детальніше

На початку 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри біології та здоров’я людини і здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Біологія пройшли ряд онлайн-курсів для підвищення рівня обізнаності та кваліфікації. Онлайн-курси були розміщені на платформах Prometheus та Асоціація саперів України, та дали можливість учасникам удосконалити знання з таких тем: «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів», «База: сучасна військова підготовка», «Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс», «Онлайн безпека», «Медіаграмотність для освітян»,  «Перша домедична допомога в умовах війни», «Цивільна оборона та захист в надзвичайних ситуаціях», «Інженер БПЛА».

Під час проходження курсів слухачі мали змогу ознайомитися з теоретичним матеріалом, переглянути актуальні відео, виконати тестові завдання з означених тем. За результатами проходження онлайн-курсів науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти отримали 95 сертифікатів. Вони засвідчують сформованість:

  • цифрової та інформаційно-комунікаційної компетентності;
  • умінь: використовувати світовий та український досвід медіаосвіти; формувати у дітей та дорослих ціннісного ставлення до життя і здоров’я людини та насамперед до власного;  безпечно поводитися у разі зіткнення з небезпечними предметами чи потрапляння в екстремальні ситуації; здійснювати профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності; формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя; сприяти збереженню особистого фізичного та психічного здоров’я під час професійної діяльності; надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу; організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
  • навичок: критичного підходу й системного мислення; розрізняти психологічні засади медіаграмотності; використовувати можливості медіа для професійної діяльності.
/ Без рубрики
Детальніше

У період із вересня по листопад 2023 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді було проведено Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи 2023». Захід відбувся у 2 етапи: відбірковий (вересень-жовтень) та фінальний (14-17 листопада). Учасниками заходу стали учні закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, студенти закладів вищої освіти з 20 регіонів України та м. Києва. До участі в форумі приймалися проєкти в 13 категоріях: астрономія, ботаніка, екологія та проблеми довкілля, енергозберігаючі технології, мікробіологія, біохімія, науки про Землю (географія, геологія), охорона здоров’я, психологія і поведінка людини, фізика, фізіологія людини, хімія.

До участі у форумі долучилися здобувачі вищої освіти, що навчаються за ОПП Біологія й Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія). Юлія Назаренко (під керівництвом доцента кафедри біології та здоров’я людини Галини Чорної) підготувала та подала до участі у конкурсі проєкт «Особливості культури орхідей роду Phalaenopsis в Україні». Діана Загребельна брала участь у форумі з проєктом «Морфологічні особливості та перспективи використання в озелененні бругмансії деревовидної» (керівник – доцент кафедри біології та здоров’я людини Любов Соболенко).

За підсумками оцінювання журі проєкт Юлії Назаренко нагороджений дипломом ІІ ступеня, а проєкт Діани Загребельної – дипломом ІІІ ступеня.

Вітаємо здобувачок освіти і їх наукових керівників із перемогою та бажаємо подальших наукових здобутків!

/ Без рубрики
Детальніше

20 грудня 2023 року на базі кафедри біології та здоров’я людини відбувся круглий стіл науково-педагогічних працівників кафедр біології та здоров’я людини із науковцями Уманського національного університету садівництва. Головною ідеєю зустрічі було обговорення та пошук інноваційних форм і методів організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в умовах змішаної форми навчання та російської агресії.

У роботі круглого столу брали участь доценти кафедри біології та здоров’я людини Ігор Красноштан, Тетяна Поліщук, Олена Заболотна, Тетяна Новікова, Олена Манзій, Світлана Люленко

Завідувач, доцент кафедри біології та здоров’я людини Ігор Красноштан, доцент Світлана Люленко та старший викладач Тетяна Небикова представили авторські напрацювання з організації дистанційної форми навчання з використанням експериментальних досліджень. Доктор сільськогосподарських наук Роман Яковенко та кандидат сільськогосподарських наук Олександр Заморський поділилися досвідом організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 091 Біологія.

/ Без рубрики
Детальніше

Музей зоології імені М. Ф. Коваля успішно використовується не тільки для підготовки здобувачів освіти, а й як база для виконання учнівських дослідницьких робіт Малої Академії наук. У цьому році на захист буде представлена робота учня 9 класу Уманської міської гімназії №8 Руденка Ігоря Васильовича на тему «Особливості утримання L-сомів, вплив абіотичних та біотичних чинників на їх розмноження». Керівниками роботи є вчителі гімназії – Гаража І. В. та Потапенко Н. В. Консультування роботи здійснює кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та здоров’я людини Мороз Леся Миколаївна.

/ Без рубрики
Детальніше

Підвищення кваліфікації є одним із пріоритетних напрямів роботи науково-педагогічних працівників кафедри біології та здоров’я людини. Із метою підвищення професійного розвитку відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти науково-педагогічні працівники періодично проходять курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги тощо.

Так, доцент кафедри Світлана Люленко, старший викладач кафедри Тетяна Небикова та викладач Вікторія Омельченко пройшли підвищення кваліфікації та покращили свою професійну майстерність із питань використання інноваційних технологій у діяльності викладача та особливостей впровадження освітніх програм НУШ 7-9 класів природничої і соціальної та здоров’язбережувальної освітніх галузей.

/ Без рубрики
Детальніше

29 листопада 2023 року у рамках співпраці музею зоології імені М. Ф. Коваля з Уманським краєзнавчим музеєм, за ініціативи доцента Лесі Мороз, доцента Любові Соболенко та викладача-стажиста Вадима Волощука для здобувачів вищої освіти 11/1, 11/2 груп спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та 22 групи спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) ОП Середня освіта (Географія. Біологія та здоров’я людини) було проведено екскурсію до Уманського краєзнавчого музею, одного з найстаріших музеїв Черкащини.

Під час екскурсії здобувачі вищої освіти ознайомилися з унікальними музейними експонатами, які розповідають про виникнення життя на Землі, геологічну структуру, корисні копалини, річкову систему, ґрунти, клімат, рослинність і тваринний світ Уманщини. До уваги було представлено зразки гранітів, каолінів, бурого вугілля; колекцію комах, опудала тварин та птахів, занесених до «Червоної книги України».

/ Без рубрики
Детальніше

Щороку, наприкінці листопада в Україні відзначають траурну дату – День пам’яті жертв Голодомору. Цього дня вшановують пам’ять усіх людей, які загинули під час трьох голодоморів у ХХ столітті. Дата встановлена з метою вшанування пам’яті мільйонів загиблих українців, які стали жертвами геноциду радянською владою.

Здобувачі вищої освіти 1-2 курсів ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) разом із заступником декана з виховної роботи, викладачем кафедри біології та методики її навчання Іриною Будченко в змішаному форматі провели виховну годину «Голодомор – біль серця всієї України».

Ірина Будченко повідомила, що цей пам’ятний день було започатковано указом президента України (1998 р.) і присвячений пам’яті жертв усіх трьох голодоморів, які були у 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 роках. Особливо трагічним був Голодомор 1932-33 років, який забрав від 4,5 до 10 мільйонів життів, залежно від різних оцінок.

Здобувачі освіти Олександра Бензар та Єлизавета Прохоренко демонстрували документальні відео про події, які відбувалися в ті часи.

Традиційно цього дня здобувачі освіти вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх померлих.

/ Без рубрики
Детальніше

20 листопада 2023 року відбулась чергова онлайн-зустріч науково педагогічних працівників кафедри біології та методики її навчання з представниками та засновниками віртуальної платформи Labster.

Вебінар від Міністерства освіти і науки та представників платформи Labster Malte STAPS та Emmanuel WINKLER був спрямований на надання допомоги викладачам у забезпеченні освітнього процесу з біологічних дисциплін за допомогою використання віртуальних лабораторій: від технічного налаштування до педагогічного лідерства.

Досвід роботи в віртуальних лабораторіях від іноземних лекторів переймали доценти кафедри Тетяна ПОЛІЩУК, Альона ЗАБОЛОТНА та Олена МАНЗІЙ.

/ Без рубрики
Детальніше

Із 14 по 16 листопада 2023 року, напередодні відзначення Міжнародного Дня студента, у Києві відбувся Всеукраїнський студентський форум «Молодь – для України. Україна – для молоді».

До участі у форумі долучилася здобувачка вищої освіти, що навчається за освітньою програмою Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) Діана Загребельна.

На форумі обговорювали основні виклики, які стоять перед студентською молоддю в умовах повномасштабної війни та перспектив відбудови України.

У відкритому форуму взяли участь профільні міністри, ректори провідних закладів вищої освіти, закордонні гості – очільники найбільших профспілкових обʼєднань з Європи та США, представники національних інституцій та органів влади.

Насичена програма заходу передбачала різнопланові обговорення та зустрічі з представниками влади.

Дискусійна панель: «Україна – країна для молоді»

Роботу цього майданчика відкрив Міхаель Тойч з Генерального директорату Європейської комісії з питань освіти, молоді, спорту та культури, який розповів про напрями допомоги ЄС у частині вищої освіти.

Дискусійна панель: «Що чекає на студента після завершення навчання в університеті»

Відкрив роботу дискусійної панелі співзасновник СЕО, одного з провідних сайтів пошуку роботи та працівників Work.ua Артур Міхно, який поділився своєю історією успіху. Бізнесмен дав цінну пораду студентам – шукати таку роботу, яку любитимеш, і яку робитимеш на найвищому професійному рівні.

Практична панель: «Молодь знає про свої можливості й захищає свої права»

На питання молоді відповідали Олег Шаров – Генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН, Сергій Романюк – заступник Голови Профспілки та експертка від Мінсоцполітики Галина Шарапова.

Завершися цей меганасичений день психологічним тренінгом «Ментальне здоров’я студентських лідерів: бути в ресурсі», який провела практичний психолог Вікторія Нечипоренко.

/ Без рубрики
Детальніше

Одним із пріоритетних напрямків підготовки здобувачів вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі.
До реалізації концепції академічної доброчесності залучаються всі учасники освітнього процесу, а необхідні заходи з цією метою здійснюються систематично. Один із таких було проведення інформаційної лекції в стилі майстер-класу на тему “Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.» За доброю традицією співорганізатором даного заходу була бібліотека УДПУ 14 листопада 2023 року. Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Яна Ковалено познайомила присутніх з основними правилами укладання списку літератури, визначила ключові відмінності між ДСТУ, що регламентують ці правила. Основну увагу Яна Вікторівна зосередила на прикладах оформлення бібліографічних записів на різні види інформаційних ресурсів. Продемонструвала використання загальних положень та правил складання бібліографічних описів.
Учасниками заходу були здобувачі вищої освіти ступеня «Бакалавр» ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія, а також науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання.
Серед питань, які активно обговорювалися всіма учасниками, – академічна доброчесність, академічне письмо, корисні прийоми, які допоможуть написати академічний текст високої якості, уникнення плагіату під час написання академічних текстів, стилі цитування, способи перевірки наукових та кваліфікаційних робіт здобувачів освіти тощо.
Матеріали лекції неодмінно стануть в нагоді як студентам для самостійного вивчення, так і викладачам для вдосконалення власних навичок академічного письма і підвищення рівня кваліфікації.
Викладач дисципліни «Основи наукових досліджень в біології» закцентувала увагу студентів на важливості вміння правильно оформити список літератури до наукової роботи та закликала не ігнорувати бібліотеку та частіше звертатись до тих ресурсів, що пропонують працівники книгозбірні.

/ Без рубрики
Детальніше

15 листопада 2023 року відбувся вебінар від Міністерства освіти і науки «Акредитація у системі вищої освіти». Слухачами вебінару була проектна група ОП Біологія Олена МАНЗІЙ, Тетяна ПОЛІЩУК та Альона ЗАБОЛОТНА.

Під час вебінару експерти з Естонського агенства якості освіти (НАКА) та Національного агентсва із забезпечення якості вищої освіти (NAQA) Ulle Must, Liia Lauri, Stella Shapoval та Nataliia Stukalo поділились досвідом процесу акредитації освіти в Естонії.

Перш за все, увага приділялася вищій освіті, а саме, розглядалися питання видів акредитації, вимог до їх проходження та наслідків неакредитації.

/ Без рубрики
Детальніше

Здобувачі вищої освіти нині є прогресуючою, прагнучою до здобуття нових знань і практичних умінь молоддю. Підходи до їх навчання мають теж бути сучасними та зорієнтованими на розвиток компетентностей студентів. На природничо-географічному факультеті активно використовують сучасні підходи до викладання навчальних предметів.

Доценти кафедри біології та методики її навчання Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна ПОЛІЩУК, Тетяна НОВІКОВА, Олена МАНЗІЙ під час викладання освітніх компонент «Генетика», «Біотехнологія», «Молекулярна біологія», «Мікробіологія з основами вірусології», «Основи наукових досліджень в біології» впроваджують сучасні технології в освіті використовуючи віртуальні комплекси з інтерактивними вправами, що виконуються у 3D-середовищі сучасних віртуальних лабораторій; дашборди з аналітикою та статистикою щодо результатів навчання, а також можливість адаптувати тестові завдання під потреби здобувачів.

Платформа «Labster» відкрита для доступу в університеті є  платформою віртуальних лабораторій та інтерактивної науки. Сприяє не лише отриманню практичних навичок, але й вдосконаленню володіння знань здобувачів освіти з іноземної мови, що відповідає концепції розвитку Університету.

/ Без рубрики
Детальніше

1 листопада 2023 року під час вебінару від Міністерства освіти і науки про використання віртуальних симуляцій Labster доценти Тетяна ПОЛІЩУК, Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна НОВІКОВА та Олена МАНЗІЙ вдосконалювали навички роботи у віртуальних лабораторіях. Лектори вебінару Malte Staps та Emmanuel Winkler надали вичерпний огляд платформи Labster та її функцій, зокрема те, як ефективно використовувати симуляції на навчальних курсах. Також обговорювали найкращі методи роботи з Labster, зокрема: як отримати доступ до сертифікаційного курсу для викладачів цифрових наук, як додати студентів, вибрати правильні симуляції та як навчати за гібридним сценарієм серед інших аспектів. Кожен симулятор є повноцінним онлайн-комплексом з відеоінструкцією, теоретичними відомостями та інтерактивними вправами, які виконують у 3D-середовищі сучасних віртуальних лабораторій.

/ Без рубрики
Детальніше

31 жовтня 2023 року доценти кафедри біології та методики її навчання Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна ПОЛІЩУК Олена МАНЗІЙ та Тетяна НОВІКОВА взяли участь у тренінгу «Платформа цифрових симуляцій Labster». Спікер Сергій ПАРШУКОВ.

Унікальна пропозиція платформи «Labster» дозволяє навчатися, використовуючи визнані у світі віртуальні наукові симуляції від платформи «Labster» упродовж року.

Цей ресурс є світовим лідером із розроблення віртуальних навчальних симуляторів, якими користуються в провідних закладах освіти, щоб здійснювати ефективну професійну підготовку, мотивувати й надихати наступне покоління науковців.

Платформа Labster містить інтерактивні наукові симуляції для лабораторних робіт у режимі он-лайн. Кожна віртуальна лабораторія пропонує завдання, виконуючи які, студенти застосовують набуті знання для розв’язання реальних проблем шляхом моделювання певних процесів.

У результаті плідної співпраці всі учасники отримали сертифікати про удосконалення професійної компетентності.

/ Без рубрики
Детальніше

27 жовтня 2023 року на кафедрі біології та методики її навчання відбулася презентація навчального посібника «Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» укладачів Ігоря КРАСНОШТАНА, Олени МАНЗІЙ, Вікторії СКАКУН, Вікторії ОМЕЛЬЧЕНКО. Лабораторний практикум рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №18 від 27 червня 2023 року).

Посібник розроблено відповідно до потреб освітнього процесу і у відповідності робочої програми освітнього компонента «Гістологія з основами цитології та ембріології» ОС «Бакалавр» освітньо-професійних програм: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія), Біологія.

У навчальному посібнику подано вказівки до виконання лабораторних робіт із різних розділів гістології, цитології та ембріології, які вивчаються студентами педагогічних закладів вищої освіти. Структура кожного заняття включає вихідний рівень знань і вмінь здобувача освіти, програму самостійної підготовки студента до заняття, хід заняття, ситуаційні задачі, короткі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи, якими здобувач освіти може скористатися при підготовці до заняття.

В рамках постійної співпраці кафедри біології та методики її навчання з науковою бібліотекою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини укладачі навчального посібника «Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» передали шість його екземплярів, поповнивши літературний фонд наукової бібліотеки.

/ Без рубрики
Детальніше

27 жовтня 2023 року відзначається День української писемності та мови – свято розвитку державної мови. За традицією, уже 23-й рік поспіль, українці та усі бажаючі в знак демонстрування української ідентичності та солідарності приєднуються до написання радіодиктанту національної єдності.

Цьогоріч здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» освітньо-професійної програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання доєдналися до написання радіодиктанту «Дороги України». Текст створила українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко, читав – актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

/ Без рубрики
Детальніше

23 жовтня 2023 рокувідбулася настановча нарада з питань проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти ІV курсу 47 групи денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 091 Біологія освітньо-професійної програми «Біологія».

Перед здобувачами освіти виступили керівник практики Тетяна ПОЛІЩУК та методист Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО. Керівник практики повідомила здобувачам освіти, що в період із 23 жовтня 2023 року по 18 листопада 2023 року вони проходитимуть виробничу практику на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Також Тетяна ПОЛІЩУК окреслила мету і завдання практики, ознайомила із особливостями ведення звітної документації та провела інструктаж із техніки безпеки. Наголосила здобувачам освіти на необхідності набуття практичного досвіду роботи з лабораторним обладнанням, вивчення особливостей роботи Лабораторії мікроклонального розмноження рослин НДП «Софіївка» НАН України та толерантному ставленні до її співробітників.

Методист практики Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО звернула увагу студентів-практикантів на необхідності підготовки фотоматеріалу під час їх роботи в лабораторіях бази практики з метою ілюстративного забезпечення звітної документації.

Керівники практики висловили подяку керівництву і персоналу Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України за співпрацю у питаннях практичної підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 091 Біологія.

/ Без рубрики
Детальніше

У період із 16 по 20 жовтня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання Валерій МИКОЛАЙКО та Ірина МИКОЛАЙКО взяли участь у роботі міжнародного практичного семінару «Urbanization as trend in the development of society: international aspect», що проходив на базі організації «Alanya Homes» (Туреччина).

Відповідно до програми семінару працівники університету провели серію занять у сфері досліджень феномену урбанізації з позицій архітектури, історії, економіки, екології, географії, соціології. У межах зустрічей було обговорено сучасний розвиток урбанізаційних процесів у світі, ознайомлено з основними чинниками, що впливають на процес урбанізації, розглянуто сучасні форми урбанізації та їх розвиток на сучасному етапі, на конкретних прикладах розглянуто агломерації та мегалополіси, їх вплив на навколишнє довкілля.

/ Без рубрики
Детальніше

23 жовтня 2023 року відбулася відкрита лекція-диспут з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень в біології» на тему «Форми відображення наукової інформації». Лектор – доцент кафедри біології та методики її навчання Олена Манзій.

Тема відповідає робочій програмі освітнього компонента «Основи наукових досліджень в біології» ОС «Бакалавр» ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та ОС «Бакалавр» ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія.

Лекція проводилась за чітко розробленим планом. Логічний, послідовний, доступний матеріал лекції, переконливий виклад та проблемний підхід резюмувалися аргументованими висновками. Викладач продемонструвала володіння методикою навчання, що виявлялося у використанні різноманітних педагогічних методів та прийомів.

Теоретичний матеріал лекції був насичений фактичним матеріалом та мав ілюстративний супровід. Лектор продемонструвала високий рівень володіння матеріалом, майстерно утримувала увагу аудиторії, спрямовуючи роздуми здобувачів у необхідне русло.

/ Без рубрики
Детальніше

У період з 1 по 7 жовтня 2023 року здобувачка вищої освіти, що навчається за ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) Ольга ЗАГОРУЙКО брала участь у молодіжному проєкті по обміну «Від Уманя до Познаня: кордон не перешкода, спільне єднає…» в місті Познань (Республіка Польща).

Насичена програма шести днів проєкту включала не лише наукові заходи, а й відвідування історичних пам’яток, значущих для обох країн. Так, учасники відвідали могили українських військових, що загинули у Першій Світовій війні (м. Каліш) та місто Курнік.

Вечірні години відпочинку проходили в затишній атмосфері під час якої учасники ділились своїми традиціями та отримали незабутні емоції.

Ще раз офіційна зустріч нових друзів відбулась під час другого етапу проєкту Молодіжний обмін «Від Уманя до Познаня: кордон не перешкода, спільне єднає…», який проходитив у дистанційному форматі з 16 по 20 жовтня 2023 року.

У результаті участі в проєкті Ольга ЗАГОРУЙКО здобула нові цікаві знання і приємні враження та отримала сертифікат учасниці.

/ Без рубрики
Детальніше

12 жовтня 2023 року відбувся дискусійний семінар групи забезпечення ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) за ОС «бакалавр» зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за участю зацікавленого стейкхолдера Сергія СКРИПНИКА, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.

Учасники семінару обговорили можливості оновлення змісту ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) у сфері фахової підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) відповідно до нових вимог їх професійної діяльності.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, а саме природничо-географічний факультет, реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Отримання зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, що здійснюється шляхом отримання пропозицій та зауважень щодо освітньої програми; проведення всіх видів практик, що є потенційними для працевлаштування студентів; участі стейкхолдерів у оцінюванні якості знань студентів при проведенні підсумкової атестації; анкетування стейкхолдерів тощо.

Група забезпечення на чолі з гарантом доцентом кафедри біології та методики її навчання Світланою ЛЮЛЕНКО, реалізуючи вимоги із забезпечення якості освіти, продовжує вивчати думку здобувачів освіти, зацікавлених стейкхолдерів про оптимізацію ОП, що в свою чергу реалізується заходами для покращення якості підготовки фахівців за відповідною ОП.

Під час засідання учасники ґрунтовно проаналізували професійні компетентності майбутніх учителів – випускників освітньої програми, обговорили питання покращення якості підготовки та можливостей працевлаштування.

Зокрема, гарант ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) акцентувала увагу на змісті програми, переліку освітніх компонентів, загальних та фахових компетентностей необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері педагогічної діяльності.

Сергій СКРИПНИК (стейкхолдер ОП) поділився власним досвідом викладацької діяльності та зазначив, що нові вимоги до рівня підготовки здобувачів вищої освіти і розвитку особистості призводять до необхідності впровадження сучасних методів та технологій навчання, які дозволяють організувати освітній процес у відповідності до потреб суспільства. Він зазначив, що серед інноваційних методів викладання фахових дисциплін особливо важливим є залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків та представників роботодавців.

/ Без рубрики
Детальніше

У рамках Всесвітнього дня психічного здоров’я (World Mental Health Day або День ментального здоров’я), що у світі та в Україні відзначається 10 жовтня був проведений виховний захід для здобувачів вищої освіти ОПП (Біологія та здоров’я людини. Хімія) організований доцентом Світланою ЛЮЛЕНКО. У ході зустрічі було звернено увагу на проблеми, пов’язані з психічним станом людини, усвідомлення здобувачами освіти потреби профілактики ментальних розладів, способи турботи про ментальне здоровʼя та необхідність підтримки людей з подібними захворюваннями.

Доповідач акцентувала увагу на тому, що основна мета організації заходів – скоротити поширеність захворювань, пов’язаних з психічними розладами: депресивні стани, фобії, розлади особистості, посттравматичний синдром, алкогольна та наркотична залежності, шизофренія, недоумкуватість, порушення свідомості тощо. Крім того, Всесвітній день ментального здоров’я спрямований на підтримку людей, які не страждають на серйозні відхилення з боку психіки, проте переживають скрутні часи та потребують сили волі й характеру, які б допомогли їм впоратися з будь-якими життєвими труднощами.

/ Без рубрики
Детальніше

5 жовтня 2023 року відбулось відкрите лабораторне заняття з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції» на тему: «Будова клітин прокаріот і еукаріот», проведене кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри біології та методики її навчання Альоною ЗАБОЛОТНОЮ.

Тема відповідає робочій програмі підготовки здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр» освітньої програми Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) для 41 групи.

Лабораторна робота проводилась за чітко розробленим планом. Викладачем було оголошено тему, мету та завдання лабораторної роботи. Під час проведення заняття було дотримано чіткої, методичнограмотної структури. Визначено послідовність дій при виконанні завдань та наголошено на дотриманні правил безпеки під час роботи в лабораторії. Викладач продемонструвала володіння методикою навчання дисципліни, що виявлялося у використанні різноманітних педагогічних методів та прийомів.

Під час заняття викладач використовувала: наочний роздатковий матеріал, обладнання, мультимедійний пристрій для демонстрації циклу презентацій та відео за темою лабораторної роботи. Це дало змогу здобувачам у повній мірі засвоїти практичну частину заняття, при формуванні висновків до роботи показати високий рівень володіння теоретичним, практичним матеріалом та вміння його застосовувати на практиці.

/ Без рубрики
Детальніше

Напередодні нового навчального року на природничо-географічному факультеті відбулися перші батьківські збори, на яких були присутні батьки та здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», що зараховані за підсумками вступної кампанії 2023 року.

Із вітальним словом до батьків та здобувачів освіти звернувся декан факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор Валерій МИКОЛАЙКО. Він звернув увагу присутніх на історичний аспект розвитку факультету, окреслив сьогодення діяльності факультету та особливості освітнього процесу, познайомив із заступниками декана, завідувачами кафедр, викладачами та кураторами академічних груп.

Із побажаннями отримати ґрунтовні знання, практичний досвід, позитивні емоції від студентських років до здобувачів освіти звернулися завідувачі кафедр –  кандидат педагогічних наук, доцент Наталія ГОРБАТЮК, кандидат біологічних наук, доцент Ігор КРАСНОШТАН, доктор педагогічних наук, професор Оксана БРАСЛАВСЬКА. Запевнили у доброзичливому ставленні та позитивній атмосфері у дружній факультетській родині.

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Інна РОЖІ познайомила першокурсників із особливостями організації освітнього процесу, продемонструвала розклад занять, який розміщений на офіційному сайті факультету, а також охарактеризувала оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за кредитно-модульною системою.

Заступник декана з виховної роботи, викладач Ірина БУДЧЕНКО звернула увагу на особливості виховної роботи, розповіла про функціонування студентського самоврядування та організацію дозвілля студентів.

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент Роман ПОДЗЕРЕЙ охарактеризував види практик, які будуть проходити студенти протягом навчання на ОС «Бакалавр», а також зауважив, що практика є важливою складовою освітнього процесу. Вона надає студентам можливість застосовувати теоретичні знання, які вони отримали на лекціях та практичних заняттях, у реальних професійних умовах.

Колектив факультету щиро побажав першокурсникам радості, втілення мрій і незабутніх вражень від яскравого студентського життя.

/ Без рубрики
Детальніше

На початку травня науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання долучилися до загальнофакультетської науково-практичної експедиції з метою вивчення біологічних, геоморфологічних, гідрологічних, кліматичних особливостей та соціально-економічного устрою території Покутсько-Буковинських Карпат (близько двадцяти об’єктів).

Під час експедиції учасниками було відвідано Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, один з найстаріших класичних університетів України. В університеті функціонує два навчально-наукові інститути: біології, хімії та біоресурсів й фізико-технічних і комп’ютерних наук, 10 факультетів. Усього в закладі налічується 73 кафедри, 55 з яких очолюють доктори наук (75%). Здійснюється підготовка понад 14 тис. здобувачів вищої освіти за спеціальностями: перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий) науковий рівень.

Досліджено територію села Мигове, що розташоване у зоні гірського масиву Покутсько-Буковинські Карпати. У місцевому рельєфі виділяють низькогірʼя до 800 м і крутосхилі середньогірʼя, заввишки до 1483 м, зокрема, гора Ротило. Гори являють собою систему хребтів, розділених річковими долинами Пістиньки, Рибниці, Черемошу, Серету і їхніми притоками. Складаються з флішу. Схили до висоти 600-700 м вкриті переважно буковими та буково-ялицево-ялиновими лісами, до висоти 1150 м буково-ялиновими лісами, гірськими луками, полонинами. Це пов’язано із м’якшим та теплішим кліматом цієї території, адже бук і ялиця більш теплолюбні породи ніж ялина. У комплексі з лісовою рослинністю зустрічаються ділянки післялісових лук на схилах та гребенях, здебільшого антропогенного походження, виходи гранітів, ділянки сіровільшаників на річкових терасах.

Місцева флора представлена угрупованнями сіровільхових лісів (Аlneta incanae), букових лісів (Fagetа sylvaticae) з домінуванням барвінку малого (Vinca minor), у травостої цибулі ведмежої (Аllium (ursinum), з домінуванням лунарії оживаючої (Lunaria rediviva), плюща звичайного (Hedera helix), яворових лісів (Acereta pseudoplatani) скельнодубово-букових лісів (Querceto (petraeae) – Fageta (sylvaticae), ацидофільних скельно-дубових лісів (Querceto (petraea). На території місцевості поширено різновидність агарикоїдних грибів, з них 56 видів Карпатських лісів України.

Тваринний світ місцевої фауни представлений такими видами як лелека білий, підорлик малий, голуб-синяк, вовчок, соня горішникова, соня лісова, кіт лісовий, саламандра плямиста, квакша звичайна, полоз ескулапів, кумка гірська, гірський щеврик, гірська плиска, звичайна оляпка, глухар, рябчик, волохатий сич, довгохвоста сова, ведмідь бурий, рись, зубр, олень плямистий та інші фауністичні представники. Є деякі червонокнижні види: саламандра плямиста або вогняна, рись звичайна, дятел.

Геологічні відклади місцевості представлені відслоненнями менілітових верств в урочищі Лужки (розміщені поруч з основною дорогою, що пролягає долиною р. Виженка) у вертикальному зрізі стінки південної експозиції. Темно-сірі до чорного бітумінозні аргіліти, окремнені алевроліти, пісковики тонкошаруваті з численними відбитками давньої донної поверхні водойм.

Відслонення контакту менілітових верств вертикально-навкісного залягання з аргілітами та пісковиками бистрицької свити. Стіна висотою до 25 м складена похило нахиленими шарами пісковиків, які утворюють чисту поверхню нашарування. Відслонення потужних пісковиків ямненької свити біля русла річки Дністер у верхній частині її течії. Лівий борт складений суцільною стіною пісковиків з від’ємним кутом нахилу.

Окрім того, в даній місцевості знаходиться геологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні – група мальовничих скель. Площа пам’ятки природи 2 га, що перебуває у віданні Розтоківського лісництва. Скелі утворені з розчленованих потужних пластів пісковика. Деякі з них пронизані отворами та ходами, через що й виникла назва – Протяті Камені. Найцікавіша і найвища скеля носить назву Соколине Око, максимальна відносна висота – 40 м.

Цікавим є південь Галицького Поділля. Русло Дністра меандрами пролягає між Буковиною і Тернопіллям, створюючи між ними природній кордон. У мальовничій долині він вигинається майже на 360 градусів, утворюючи трикілометровий меандр, посеред якого, немов би на півострові, лежать Заліщики – колишній польський курорт, а на сьогодні – це райцентр Тернопільської області.

Протилежний буковинський берег Дністра, що оточує Заліщики з трьох сторін, зокрема з півдня і сходу, підноситься над рікою високою і стрімкою стіною на 70-120 м, покритою здебільшого кущами і деревами. З Буковиною Заліщики пов’язані двома мостами – залізничним на заході, що був найвищим мостом у передвоєнній Польщі, та другим мостом, який сполучає Тернопіль – Чортків – Заліщики з Чернівцями. Заліщики є єдиним місцем в західних областях України з лагідним середземноморським кліматом.

Дністер – одна з найбільших річок України і Молдови. Бере свій початок на північних схилах Українських Карпат неподалік українсько-польського кордону (гора Розлуч біля села Вовчого Турківського району Львівської області на висоті близько 1000 м над рівнем моря). У верхній частині – типова гірська річка, з V-подібною глибокою 80-100 м долиною, ширина річища до 40 м. Пробивається на північ між стрімкими скелястими берегами. Вийшовши на рівнинні простори, нижче міста Галич, спочатку тече заболоченою долиною, а потім врізається в Подільське плато. Довжина ріки – 1362 кілометри, які поповнюються водами 386 приток!

Дністер впродовж багатьох тисячоліть відігравав роль основної транспортної артерії, що зв’язувала Прикарпаття і Пониззя з Балканами і Близьким Сходом.

Родзинкою науково-дослідної експедиції було відвідування тюльпанового поля у селі Мамаївці Чернівецької області, площею понад 2 га, де висаджено більше ніж 50 різних сортів тюльпанів, які зачаровують своєю красою під час масового цвітіння всіма кольорами веселки.

/ Без рубрики
Детальніше

У період із 22 травня по 2 червня здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються на першому курсі за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) проходили «Навчальну практику з ботаніки та зоології», а студенти, що навчаються за спеціальністю 091 Біологія – «Навчальну практику з анатомії та морфології живих організмів». Керівники практики викладачі кафедри біології та методики її навчання Вікторія СКАКУН та Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО.

У перший день практики відбулася настановча нарада з питань проходження практики, де викладач Вікторія СКАКУН ознайомила студентів із особливостями та умовами проходження практики, розподілила завдання між здобувачами вищої освіти та розповіла про форму звітності по закінченню практики.

Також у перший день студенти під керівництвом доцента кафедри біології та методики її навчання Галини ЧОРНОЇ пройшлися Уманню з метою вивчення урбофлори її окремих мікрорайонів.

У другий і третій день практики студенти ознайомилися із деревною та трав’янистою рослинністю в межах агробіологічної станції університету, під керівництвом викладача Вікторії СКАКУН вивчили видовий склад дендрофлори відділу агростанції  «Дендрарій». Упорядкували ділянки Відділу систематики рослин та ознайомилися із рослинами, які там зростають.

Під час четвертого дня практики студенти разом із викладачем-стажистом Вікторією ОМЕЛЬЧЕНКО дослідили заплавну та схилову рослинність долини річки Уманки та спостерігали за особливостями життєдіяльності земноводних, плазунів, навколоводних і водних птахів у околицях Осташівського ставу.

У п’ятий і шостий день навчальних практик студенти досліджували особливості морфологічної будови рослинних та тваринних організмів, закріплюючи знання, отримані під час навчання. Займалися збором морфологічних частин рослин для підготовки гербарію та комах для колекції.

На сьомий день навчальних практик студенти під керівництвом викладача-стажиста Вікторії ОМЕЛЬЧЕНКО дослідили заплавну та схилову рослинність долини річки Кам’янки та спостерігали за особливостями життєдіяльності земноводних, плазунів, навколоводних і водних птахів у околицях третього ставу міста Умань.

Під час восьмого дня практик здобувачі вищої освіти разом із викладачем Вікторією СКАКУН упорядкували відділ агробіологічної станції «Дендрарій» та збирали рослини для підготовки гербарію та комахи для колекції.

Дев’ятий день практики, за відгуками cтудентів, був найпродуктивніший і найцікавіший. Адже це була поїздка до села Салькове Кіровоградської області із метою вивчення біотопів долини річки Південний Буг в межах Сальківського заповідного урочища місцевого значення. Здобувачі вищої освіти побачили мальовничу ділянку долини річки Південний Буг з крутими кам’янистими схилами та гранітними скелями. Зустріли рідкісні види рослин: ковилу волосисту, карагану кущову, півники карликові, аденофору лілієлисту, кизильник чорноплодний, молодило руське, аспленії північний та волосоподібний, багатоніжку проміжну, пухирник ламкий, півники угорські та злаколисті. Після продуктивної науково-дослідницької роботи і збору комах для колекції студенти влаштували пікнік і купалися в річці, зробили фото на згадку.

Останній день навчальних практик – камеральний, передбачав обробку здобувачами освіти отриманої інформації, визначення гербарних, колекційних зразків, упорядкування гербарію і колекцій та підготовку звітної документації.

/ Без рубрики
Детальніше

Викладачі кафедри біології та методики її навчання – активні учасники науково-практичних семінарів. Зокрема, Альона Заболотна й Тетяна Поліщук постійно відслідковують новини наукових досліджень у галузі біотехнології й генетики та залучають здобувачів вищої освіти ОП Біологія до такої діяльності.

Так, у середині травня у форматі ZOOM-конференції відбувся науково-практичний семінар «Особливості застосування біотехнологічних методів на різних етапах селекції овочевих культур» на базі Інституту овочівництва та баштанництва НААН, який проводила Тетяна Івченко, доктор с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології.

За результатами роботи семінару було розглянуто такі питання:

теоретичні аспекти і результати практичного розв’язання проблеми інтенсифікації селекції та насінництва як традиційних так і нішевих (якон, батат) овочевих культур за використання біотехнологічної ланки;

використання методів ізольованих тканин для подолання таксономічних бар’єрів несумісності, створення джерел стійкості до некротрофних патогенів;

сучасні експериментальні підходи до збереження генофонду овочевих культур ex situ, зокрема методи розмноження рослин у культурі in vitro й особливості використання мікросателітних ДНК-маркерів для генетичної ідентифікації та паспортизації генотипів.

/ Без рубрики
Детальніше

Навчальна практика є невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, які отримали студенти у процесі навчання та набуття і удосконалення практичних компетентностей. Важливою умовою навчальних практик є формування практичних умінь дослідження рослинних і тваринних організмів у природніх умовах.

22 травня 2023 року відбулася настановча нарада для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з питань проходження «Навчальної практики з ботаніки та зоології» (спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) й «Навчальної практики з анатомії та морфології живих організмів» (спеціальність 091 Біологія). Керівники практики: доц. Галина ЧОРНА, доц. Леся МОРОЗ, доц. Любов СОБОЛЕНКО, викладач Вікторія СКАКУН, викладач-стажист Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО.

Під час проведення наради студентів ознайомили зі специфікою проходження практики, передбаченими програмою практики завданнями та звітною документацією, яку необхідно підготувати по завершенню практики.

/ Без рубрики
Детальніше

19 травня 2023 року на природничо-географічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Природничі науки в системі освіти».

Організатор конференції – кафедра біології та методики її навчання природничо-географічного факультету. Мета конференції – об’єднання зусиль учених та практиків різних регіонів щодо осмислення досвіду та визначення перспектив подальшого розвитку природничої освіти в Україні. Це вже стало традиційним, що наші науковці в кінці навчального року проводять свій науковий форум для обговорення результатів проведеної науково-дослідної роботи, що є невід’ємною складовою частиною наукової діяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Адже саме талановиті науковці мають сказати своє вагоме слово в розв’язанні багатьох проблем і завдань, пов’язаних з історією та сьогоденням природничого факультету, наукових досягнень та перспектив його розвитку.

Із вітальним словом до учасників, гостей заходу звернулися декан факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор Валерій Миколайко, завідувач кафедри біології та методики її навчання, кандидат біологічних наук, професор Ігор Красноштан, побажавши їм плідної та натхненної праці.

Про актуальність і практичну значущість конференції та проблем, які на ній обговорювалися, свідчить той факт, що до роботи заходу долучилися науковці Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Національного дендрологічного парку Софіївка НААНУкраїни, Білоцерківського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН.

У роботі конференції взяли участь 60 учасників, з яких 45 молодих науковців, які подали тези з найбільш важливих проблем у сфері природничих наук, що висвітлюють їх сучасний стан та присвячені актуальним проблемам сучасної біології й педагогіки.

/ Без рубрики
Детальніше

18 травня 2023 року біологи кафедри долучилися до Школи молодого педагога, яка відбулася у Волинському національному університеті імені Лесі Українки в рамках Днів науки. Тема заходу: «Організаційно-методичні особливості впровадження інтерактивних технологій навчання біології», модератор зустрічі – доцентка, кандидатка педагогічних наук Оксана ІВАНЦІВ, спікер – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Сергій СКРИПНИК.

У онлайн форматі до заходу приєдналися доцент, завідувач кафедри Ігор КРАСНОШТАН, доц. Світлана ЛЮЛЕНКО, викладач Ірина БУДЧЕНКО, викладач-стажист Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО.

До заходу мали змогу долучитися здобувачі освітніх програм за спеціальністю «Середня освіта. Природничі науки», «Середня освіта. Біологія та здоров’я людини».

/ Без рубрики
Детальніше

У третій четвер травня із 2006 року українці всього світу відзначають Міжнародний День вишиванки. Дане свято покликане зберегти традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Адже українська вишиванка – не просто святковий одяг. Споконвіку сорочка, вишита дружиною або мамою, вважалася потужним оберегом від нещасть: кожен стібок зберігав у собі любов і тепло душі. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів, але незмінно лише одне: вишиванка – це частина генетичного коду українця.

Зараз День вишиванки має особливий сенс: українці змушені відстоювати свою національну автентичність і боротися за неї, віддаючи свої життя. Викладачі кафедри біології та методики її навчання та студенти теж долучилися до всеукраїнського челенджа «Вишиванка – код нації».

/ Без рубрики
Детальніше

Під час повномасштабної війни і дорослі, і діти потребують вдосконалення вмінь та навичок поводження в надзвичайних ситуаціях, поводженні з вибухонебезпечними предметами та надання першої медичної допомоги, адже від російської агресії часто страждає мирне населення.

Нині є багато курсів та семінарів з питань цивільної оборони. Пройти навчання можна навіть он-лайн, якщо немає можливості відвідувати уроки в звичному форматі. Викладачами кафедри біології та методики її навчання Ігорем КРАСНОШТАНОМ, Олегом ПОЛІЩУКОМ, Тетяною ПОЛІЩУК, Тетяною НОВІКОВОЮ, Оленою МАНЗІЙ, Альоною ЗАБОЛОТНОЮ та здобувачами вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) і Біологія: Юлією НАЗАРЕНКО, Оленою ПОЧКОЮ, Дариною СИДОРЕНКО, Тетяною ЧАСТОКОЛЯНОЮ, Лілею БАШКИРЦЕВОЮ, Катериною ПОГОРІЛОЮ, Вікторією ЗЕМЛЯНОЮ, Оленою ІВАНОВОЮ були пройдені курси «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях» і «Навчання з підвищення ризиків від вибухонебезпечних предметів».

Здобувачі вищої освіти 37, 47 та у-24 груп разом зі своїми кураторами Альоною ЗАБОЛОТНОЮ, Оленою МАНЗІЙ та Тетяною ПОЛІЩУК успішно освоїли навички поводження в складних непередбачуваних ситуаціях, здобули навички домедичної першої допомоги та самодопомоги. Під час навчання були розглянуті наступні теми:

Як підготуватися до надзвичайної ситуації.

Порядок дій у разі настання надзвичайної ситуації.

Безпека під час надзвичайної ситуації.

Перша домедична допомога.

Безпека в мережі: поради для дорослих і дітей.

Організації, що допомагають у разі надзвичайної ситуації.

Що потрібно знати про небезпеку мін та вибухонебезпечних предметів.

Небезпечні території та правила безпечної поведінки в умовах наявності мін та ВНП.

Проведення у навчальних закладах занять з інформування про небезпеку мін та ВНП.

По завершенні навчання всі учасники отримали сертифікати, що засвідчують успішне засвоєння отриманих знань, вмінь та навичок.

За результатами проходження курсу «Навчання з підвищення ризиків від вибухонебезпечних предметів» курсанти отримали сертифікат EORE-тренера, який надає можливість розповсюджувати повідомлення щодо ризиків від ВНП серед дітей і дорослих в організаціях, підприємствах, компаніях по території всієї України і формувати в них навички безпечної поведінки.

/ Без рубрики
Детальніше

Агробіостанція УДПУ імені Павла Тичини є структурним підрозділом кафедри біології та методики її навчання та полігоном для найрізноманітніших наукових досліджень науково-педагогічних працівників, студенів, аспірантів та докторантів.

15 травня 2023 року доцентом кафедри біології та методики її навчанні Іриною Миколайко, разом із співробітниками агробіостанції, було закладено різноваріантні досліди в межах дисертаційного дослідження, що передбачає встановлення особливостей формування врожаю і якості насіння гірчиці залежно від генотипу та агротехнологічних умов вирощування.

Висівалося чотири сорти білої – Ослава (Інститут кормів), Підчерецька і Аріанда (Інститут Карпатського регіону), Еталон (НВЦ «Інститут землеробства») і один чорної гірчиці Царівна Півночі (НВЦ «Інститут землеробства»).

/ Без рубрики
Детальніше

4 травня 2023 року з ініціативи доцентів кафедри біології та методики її навчання Любові СОБОЛЕНКО, Лесі МОРОЗ та Світлани СОРОКІНОЇ відбулася відкрита онлайн-лекція для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Тема лекції: «Розвиток сучасних природоохоронних засобів в Україні для ліквідації наслідків упливу хімічного забруднення на фауну та флору». Лекторка – кандидат біологічних наук (біофізика), доцент кафедри електроніки Національного авіаційного університету Олена КЛЮЧКО.

Під час лекції було розглянуто питання про теоретичні основи біотехнологій для моніторингу хімічних речовин (похідних фенолів та індолів) як забруднювачів довкілля, їх якісного та кількісного аналізів та відповідних супутних методик. Лекторка експерементально обґрунтувала розробку нових біоінформаційних систем з базами даних за результатами досліджень трансмембранних електричних хемоактивованих струмів на мембранах нейронів, інших властивостей клітин та організмів.

Слухачі мали змогу задати запитання лектору та отримали змістовні відповіді. Викладачі кафедри біології та методики її навчання щиро вдячні Олені КЛЮЧКО за високопрофесійну лекцію, обмін досвідом та плідну співпрацю.

/ Без рубрики
Детальніше

Викладачі кафедри біології постійно підвищують свою медіаграмотність та навички виявляти та протидіяти кібербулінгу, передаючи отримані знання майбутнім спеціалістам. Адже, завданням викладача є не лише не потонути у щоденному вирі інформації, а й усвідомити та підкорити цей потік. Важливо не лише знати, які небезпеки несуть із собою цифрові технології та як на нас впливає інформаційний тиск, а вміти захищатися від цих небезпек і користуватися можливостями, які надають медіа, а також навчити цьому здобувачів освіти.

На початку травня науково-педагогічні працівники кафедри Ігор КРАСНОШТАН, Олена МАНЗІЙ, Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна ПОЛІЩУК, Тетяна НОВІКОВА, Олег ПОЛІЩУК успішно закінчили курс «Медіаграмотність для освітян» та отримали відповідні сертифікати.

/ Без рубрики
Детальніше

Науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання постійно удосконалюють свій професійний рівень завдяки проходженню різноманітних курсів підвищення кваліфікації та  участі у семінарах.

Протягом квітня 2023 року учасниками 9 сесії курсу «Цифрові інструменти Google для освіти» стали доктор сільськогосподарських наук, професор Валерій МИКОЛАЙКО та кандидат педагогічних наук, доцент Світлана ЛЮЛЕНКО.

Курси організовані у рамках домовленості Компанії Google з Міністерством освіти і науки України щодо розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації освітнього процесу. Компанія Google-Україна проводить серію онлайн навчань для педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів освіти всіх рівнів у рамках програми «Цифрові інструменти Google для освіти» – 2022/2023 н. р.

Програма «Цифрові інструменти Google для освіти» складається з трьох рівнів: базовий, середній та поглиблений. За результатами навчання всі учасники успішно виконали задання та отримали сертифікати (базовий (30 годин / 1 кредит ECTS), середній (15 годин / 0,5 кредита ECTS ) та поглиблений (15 годин / 0,5 кредита ECTS) рівні), які підтверджують участь в програмі підвищення кваліфікації.

За результатами проходження курсів слухачі отримали сертифікати, що засвідчують участь.

/ Без рубрики
Детальніше

Упродовж тисячоліть людська діяльність помірковано впливала на природні біотопи. Проте у другій половині ХХ століття і особливо на початку третього тисячоліття антропогенний вплив на природу став настільки масштабним, що без перебільшення можна говорити про загрозу біорізноманіттю. Одним із наслідків впливу людського фактору є синантропізація природної флори, що зумовлює втрату нею специфічних рис в кожному конкретному районі: збідненні видової різноманітності аборигенних видів, збільшенні частки адвентивних рослин, заміни типових для певної території типів рослинності, новими, похідними.

У кінці квітня 2023 року, в рамках співпраці ботаніків кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та науковцями відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, було проведене дослідження околиць міста Умані, з метою вивчення синантропної флори.

/ Без рубрики
Детальніше

Питання забезпечення академічної доброчесності останнім часом привертає увагу науковців та освітян не лише в Україні, але й у всьому світі. Розвиток сучасних технологій значно поглиблює можливості для досліджень у всіх сферах, також розширює можливості для плагіату, фабрикації, фальсифікації, інших порушень академічної етики.

Розвиток політики академічної доброчесності потребує тривалих і наполегливих зусиль з боку усіх учасників освітнього процесу.

Доброчесність – позитивна, необхідна академічному середовищу цінність. Завдяки доброчесності, відкритості, взаємній доброзичливості членів цього середовища воно ефективно реалізує свою місію з обміну знаннями та їх примноження.

Прозорість і відкритий доступ до відповідної інформації – ключові умови розвитку інституційної культури академічної доброчесності. Зміст політики і правил академічної доброчесності має бути донесений до кожного учасника освітнього процесу. Мають відбуватися заходи з підвищення кваліфікації викладачів і навчальні заходи для здобувачів вищої освіти (як в межах компонентів освітньої програми, так і додатково до неї).

Викладачі кафедри біології та методики її навчання: Ігор КРАСНОШТАН, Тетяна НЕБИКОВА, Олена МАНЗІЙ, Тетяна НОВІКОВА, Тетяна ПОЛІЩУК, Олег ПОЛІЩУК, Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО та Альона ЗАБОЛОТНА опрацювали курс «Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів» в результаті успішного проходження якого отримали сертифікати.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

• посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

• дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

• надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

• контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

• об’єктивне оцінювання результатів навчання.

/ Без рубрики
Детальніше

Із початком весни і появою оновлених даних про особливості вступної кампанії 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання активно включилися до проведення загальнофакультетських профорієнтаційних заходів серед учнівського контингенту закладів загальної середньої освіти. Першим етапом було охоплено заклади Вінницької та Черкаської областей, зокрема, смт Піщанки, Крижополя, міст Бершаді, Тульчина, Ладижина, Ямполя та Монастирища.

Школа №2 смт Крижопіль

Із директором Ладижинського ліцею №4

Бершадський ЗЗСО №1

Бершадський ЗЗСО №2

Проведення профорієнтаційних заходів – це можливість заявити про здобутки ЗВО, налагодити співпрацю із закладами загальної середньої освіти, поповнити студентський контингент за рахунок випускників шкіл, ознайомитися із роботою учительської спільноти. Так, під час відвідування смт Крижопіль та міста Бершадь викладачі ознайомилися із соціальним проєктом «Активніпарки – локації здорової України», який передбачає нові форми залучення різних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку.

Ознайомлення з локацією здорової України «Активні парки»

/ Без рубрики
Детальніше

1 квітня викладачі та студенти природничо-географічного факультету долучилися до святкування Міжнародного дня птахів (Дня зустрічі птахів). Традиційно захід відбувся на базі структурного підрозділу кафедри біології та її навчання – Музею зоології імені М. Ф. Коваля.  

Участь в організації свята брали: доценти кафедри біології та методики її навчання, викладачі зоології – Леся МОРОЗ, Любов СОБОЛЕНКО, працівник бібліотеки УДПУ – Галина БРІКОВА, здобувачі вищої освіти Дар’я КУЗЬМОВИЧ (11 група), Ілона ЛЄБЄДЕВА, Олександра БЕНЗАР, Марія БІБА (19 група).

Мета заходу – розширити і поглибити знання здобувачів вищої освіти про весняні явища в житті птахів, народні традиції українців, виховати ціннісне ставлення до біорізноманіття, провести широку просвітницьку роботу з охорони та збереження орнітофауни.

Працівниками бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини було організовано змістовну виставку орнітологічної літератури, яка поповнила фонд бібліотеки нещодавно. Також цікаво було познайомитися із архівними фондами минулого століття. Викладачі розповіли присутнім про багаторічну історію святкування Дня зустрічі птахів в університеті, а здобувачі вищої освіти підготували цікаві доповіді і презентації про особливості життєдіяльності птахів, що проживають на території України і Уманського району зокрема.

/ Без рубрики
Детальніше

24-25 березня відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до вивчення біорізноманіття в об’єктах природно-заповідного фонду». Організатори – Черкаська обласна військова адміністрація, Національний природний парк «Холодний Яр», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, громадські організації «Українська природоохоронна група «UNCG»», «Всеукраїнська екологічна ліга» та «Екосоціум».

У роботі конференції взяли участь понад 50 вчених, що представляли близько 25 наукових і освітніх установ, а також громадських організацій із різних регіонів України. Зокрема, до роботи конференції долучилася кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Галина ЧОРНА.

Учасники конференції заслухали доповіді: Сучасний стан природно-заповідного фонду Черкаської області (Людмила ДОВГА); Акція з охорони підсніжника складчастого в лісовому урочищі «Холодний Яр» як драйвер створення національного природного парку (Олександр СПРЯГАЙЛО); Історія створення НПП «Холодний Яр» (Микола ЧОРНИЙ); Європейський досвід створення планів управління природоохоронними територіями і перспективи його використання у НПП Холодний Яр (Анна КУЗЕМКО); Подальші завдання та перспективи геоботанічних досліджень Холодного Яру (Яків ДІДУХ); використання ГІС в управлінні НПП (Наталія БРУСЕНЦОВА); Використання інструментів громадянської науки для наукових досліджень (Олексій ВАСИЛЮК); Орнітофауна НПП «Холодний Яр» (Максим ГАВРИЛЮК); Флора природних біотопів басейну р. Синюха (Катерина ЛАВРІНЕНКО).

Практична частина конференції передбачала ознайомлення учасників із діяльністю НПП «Холодний Яр», обмін досвідом проведення наукових досліджень та природоохоронних заходів у об’єктах природно-заповідного фонду, обговорення питання зонування території НПП, розробки плану управління території, перспектив спільних досліджень різних груп організмів.

Учасників конференції на території НПП «Холодний Яр» побачили досить багато весняних ефемероїдів, зокрема, два види проліски: проліска дволиста (Scilla siberica) та проліска сибірська (Scilla sifolia). Особливо вразило масове цвітіння підсніжника складчастого (Galanthus nivalis) – єдиної популяції кримського виду на метериковій частині України.

/ Без рубрики
Детальніше

29 березня 2023 року за ініціювання співробітників факультету біології та лісового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся науковий семінар «Шляхи удосконалення освітніх програм за спеціальностю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Природничі науки) на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти».

До роботи семінару долучилися гаранти та учасники проєктних груп освітніх програм 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія, що функціонують на природничо-географічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а саме – Ігор КРАСНОШТАН, Леся МОРОЗ, Світлана ЛЮЛЕНКО, Ірина МИКОЛАЙКО, Тетяна ПОЛІЩУК, Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна НОВІКОВА, Олена МАНЗІЙ.

На заході обговорено перелік відповідних компетентностей, програмних результатів навчання, особливості функціонування зазначених освітніх програм та формування освітніх компонентів освітніх програм у реалізації загальних та фахових компетентностей для досягнення програмованих результатів навчання.

Особливо цінною для учасників семінару була участь у його роботі Віталія Гончаренка – завідувача кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка та одного із розробників проєкту Стандарту вищої освіти. Він відповідав на запитання, які цікавили присутніх учасників і окреслив своє бачення функціонування освітніх програм згідно Стандарту.

Питання, які розглядалися на семінарі є актуальними, їх дискусійне обговорення сприятиме успішній реалізації усіх складових компонентів Стандарту.

/ Без рубрики
Детальніше

Упродовж 20-25 березня здобувачка вищої освіти Юлія НАЗАРЕНКО, яка навчається за освітньою програмою 091 Біологія взяла участь у роботі міжнародної школи полоністики «Міжнародні полоністичні студії» в палацовому комплексі Дембіна. Організатори – Університет імені Адама Міцкевича в Познані.

До участі у роботі школи запрошувалися університети України, зокрема, в черговий раз, і Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Організаторами були проведені лекційні та практичні заняття з вивчення інновацій, проведення досліджень, що передбачають врахування співпраці академічної спільноти з соціальним та економічним середовищем у різних країнах для створення оптимальних умов сталого розвитку нового покоління європейських громадян; сприяння багатомовності та інклюзивному розвитку; запровадження багатомовності в дидактичних документах; розробка найкращої мовної політики; використання інноваційних методів викладання та навчання для майбутніх європейських громадян, наприклад започаткування магістратури Liberal Artsand Science (LAS); реалізація двох пілотних навчальних модулів: Європейська ідентичність та Природні соціальні умови для сталого розвитку.

Запрошені учасники висловили слова вдячності організаторам заходу за можливість долучитись до традицій європейської освіти та обмін позитивними емоціями між студентською молоддю та викладацькою спільнотою.

/ Без рубрики
Детальніше

23 березня 2023 року відбулася зустріч гаранта освітньої програми 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) доцента кафедри біології та методики її навчання Лесі МОРОЗ зі стейкхолдером освітньої програми директором Уманського ліцею №1 Уманської міської ради Черкаської області Тамілою СКАРБОВСЬКОЮ.

Під час зустрічі обговорили особливості організації освітнього процесу здобувачів освіти другого магістерського рівня, які навчаються за означеною освітньою програмою; можливості проходження виробничої (педагогічної) практики здобувачами вищої освіти на базі ліцею; здійснення наукового консультування учнівських науково-дослідницьких робіт МАН науково-педагогічними працівниками кафедри; можливості подальшої взаємодії гаранта, членів проєктної групи, здобувачів вищої освіти зі стейкхолдером в рамках діючої угоди про співпрацю.  

Підсумком зустрічі стало спільне побажання продовжувати співпрацю, спрямовану на удосконалення освітньої програми і загалом – на поглиблення зв’язку між університетом та ліцеєм, навчанням і практикою, компетентністю і результатом.

/ Без рубрики
Детальніше

У період із 13 по 17 березня 2023 року на базі кафедри біології та методики її навчання відбулися курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Тема курсів: «Застосування здоров’язбережувальних технологій в освітньому середовищі»,  тривалість – 30 годин. Лектором виступила кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Світлана ЛЮЛЕНКО.

У процесі читання курсів було розкрито значення здоровʼязбережувальних технологій в освіті як шляху до гармонійного розвитку особистості, сформульовано та практично показано розвиток ключових компетентностей засобами здоровʼяформувальних педагогічних технологій. Розглянуто здоров’язбережувальні технології як один із найактуальніших наукових підходів у освіті та як сукупність прийомів, форм і методів організації навчання без шкоди для здоров’я учнів, а також як якісну характеристику будь-якої педагогічної технології за критерієм її дії на здоров’я суб’єктів освіти.

/ Без рубрики
Детальніше

7 березня 2023 року відбулося чергове засідання школи професійного зростання молодих науковців університету. Під час онлайн-зустрічі, що відбулася на платформі Google meet розглядалися актуальні питання, а саме:

  • Особливості проведення профорієнтаційної роботи у 2023 році (Доповідач: Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна, помічник ректора, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти УДПУ);
  • Використання сервісів Google в освітньому процесі (Доповідач: Криворучко Інна Ігорівна, викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій).

Присутні подякували організаторам та доповідачам за змістовні доповіді та отриману цінну інформацію.

/ Без рубрики
Детальніше

В палацовому комплексі Дембіна поблизу Познані за насиченою програмою відбулися заняття Міждисциплінарної Літньої школи «Перехрестя дисциплін: як навчатися в міждисциплінарних рамках» на базі Університету імені Адама Міцкевича в Познані учасником якої була здобувачка вищої освіти ІІІ курсу ОС Бакалавр ОП 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) Загребельна Діана.

Заняття відбувались упродовж 18-25 лютого. За 5 днів роботи в школі обговорювались питання: «Практичні аспекти міждисциплінарності», «Ліберальне мистецтво та науковий модуль», «Міждисциплінарне дослідження м. Умань», «Міждисциплінарність на практиці», «Міждисциплінарна індивідуальна гуманітарно-соціальна модель. Проведення міждисциплінарних досліджень у гуманітарних науках», «Міждисциплінарність у мережі».

Окрім навчання для учасників було організовано насичену культурну розважальну програму. Так 24 лютого у річницю повномасштабного вторгнення в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані на факультеті польської та класичної філософії організували культурний захід на знак солідарності та нагадування про те, що війна ще триває. На виставці демонстрували фотографії зруйнованих міст, життя в умовах агресора проти України, плетіння сітки тощо.

У якості подяки учасники літньої школи організували вечір української кухні, де частували польських професорів та викладачів борщем та картопляниками.

 Учасники приєднались до скандинавської ходьби; в останній день перед від’їздом представники польського університету організували екскурсію містом Познань.

Як результат – незабутній досвід академічної мобільності, позитивні враження від поїздки та сертифікат  учасника  Міжнародної Літньої школи.

/ Без рубрики
Детальніше

Наприкінці лютого 2023 року за ініціативи Міністерства освіти і науки України та Державної служби якості освіти України в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся круглий стіл «Вплив війни на результати навчання».

Під час заходу відбулося обговорення питань щодо здобутків і втрат у результатах навчання здобувачів освіти в умовах війни; використання й тлумачення понять «освітні прогалини», «освітні втрати», «навчальні втрати», «освітні розриви», «втрати в навчанні»; проведення компенсаторних заходів для здобувачів освіти в умовах війни.

Примітною стала частина заходу під час якої відбулося нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України науково-педагогічних працівників університету, які є громадою, об’єднаною спільними науковими інтересами, відданістю своїй справі, студентоцентризмом, де визначним аспектом діяльності є постійне прагнення до саморозвитку.

Грамотою Міністерства освіти і науки України нагороджений кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та методики її навчання Ігор КРАСНОШТАН за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України.

Вітаємо колегу з черговими науковими здобутками! Зичимо подальших творчих злетів та професійних звершень!

/ Без рубрики
Детальніше

Природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини успішно реалізує завдання «Забезпечити всеохоплюючу та справедливу якісну освіту, заохочувати можливості навчання протягом усього життя для всіх» Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року», яку підтримала Україна.

Маючи на меті забезпечення безперервної освіти та суттєве збільшення кількості кваліфікованих учителів, терміном із 13 по 17 лютого 2023 року відбулися курси підвищення кваліфікації зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою. Тема курсу: «Впровадження технологій активного навчання біології у закладах загальної середньої освіти». Тривалість – 30 годин. Форма проведення – онлайн, на платформі google meet.

Слухачами курсів були вчителі біології закладів загальної середньої освіти міста Умані та громад Черкаської, Вінницької, Житомирської областей.

Лектором виступила викладач кафедри біології та методики її навчання Тетяна НЕБИКОВА. Розглядалися актуальні питання сучасної біологічної освіти, а саме: Сучасний вимір навчальної взаємодії: теоретико-методологічні основи; Навчальні технології в форматі сучасного освітнього простору; Інтегративний підхід до навчання біології у закладі загальної середньої освіти; Впровадження SMART-технологій в освітній процес: опис зарубіжного досвіду; Упровадження SТЕМ-освіти під час вивчення біології і екології в умовах української школи; Технологія створення ситуації успіху як основа розвитку інноваційної особистості.

За підсумком проходження курсів слухачі подякували лектору за змістовний матеріал, отримані знання та висловили бажання подальшої співпраці.

/ Без рубрики
Детальніше

Куратор який з перших днів зорганізував здобувачів вищої освіти, зосереджує їхню увагу на важливих речах, допомагає в їхньому студентському житті, розповідає здобувачам про організацію освітнього процесу, академічну мобільність та можливості реалізувати свої таланти у позааудиторному житті факультету.

Під час дистанційного навчання одним із видів комунікації зі здобувачами освіти є поширення інформації за допомогою месенджерів.

Це повідомлення і про організацію освітнього процесу, допомога в пошуку інформації на сайті, пропозиції академічної мобільності та тепле і щире спілкування всіх учасників.

Науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання щиро сподіваються на подальші теплі взаємовідносини зі студентством факультету і прикладають максимум зусиль для комфортних умов навчання та отримання ними приємних вражень про період навчання.

/ Без рубрики
Детальніше

          17 січня 2023 року на базі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України відбулося засідання круглого столу, де обмінювалися досвідом керівники наукових установ, дендрологічних парків та науковці у сфері ботанічної науки.

          Захід відвідав заступник голови Черкаської ОВА Олександр Турченяк. Він подякував науковцям та керівникам дендропарків за віддану працю та наголосив на перспективах розвитку парків у воєнний час. Також були обговорені питання розвитку ботанічної науки та подальшої співпраці між парками й науковими установами.

          Представником від науковців Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на засіданні була кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Галина ЧОРНА. Вона розповіла про результати та перспективи діяльності науково-дослідної лабораторії «Гербарій» університету, зокрема поділилася досвідом визначення місць зростання рідкісних представників флори України.

/ Без рубрики
Детальніше

17 січня 2023 року в місті Умань відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук у 2022/2023 навчальному році. До підготовки та рецензування учнівських робіт долучилися науковці кафедри біології та методики її навчання – члени конкурсного журі відділення хімії та біології кандидати біологічних наук, доценти Ігор КРАСНОШТАН та Любов СОБОЛЕНКО.

Члени журі високо оцінили учнівські роботи представлені до захисту, відмітили їх оригінальність, змістовність, наукову новизну, практичність та рекомендували їх до ІІ (обласного) туру Всеукраїнського Конкурсу МАН, побажали  удачі і подальшої перемоги.

/ Без рубрики
Детальніше

11 січня 2023 року відбулося загальноуніверситетське засідання школи професійного зростання молодих викладачів. Координатором заходу виступила кандидат педагогічних наук, доцент Надія СТЕЦЕНКО.

Згідно плану проведення засідання було розглянуто питання: гранти на персональні проєкти у сфері освіти (доповідач Ліна ЛОГІНА, начальник відділу наукового та науково-технічного розвитку УДПУ, співдоповідач Катерина ІЛЬНИЦЬКА, начальник відділу міжнарожних зв’язків УДПУ); самостійна робота студентів: організація та нормативне забезпечення (доповідач: Олена КІРДАН, доктор педагогічних наук, професор).

З метою підвищення свого наукового та професійного рівня з означених питань, до заходу долучилися викладачі кафедри біології та методики її навчання: кандидат педагогічних наук, доцент Світлана ЛЮЛЕНКО, кандидат біологічних наук, викладач Вікторія СКАКУН, викладач Ірина БУДЧЕНКО, викладач-стажист Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО.

Присутні збагатилися знаннями з означених питань, обговорили вектори розвитку наукових досліджень за що вдячні організаторам заходу.

/ Без рубрики
Детальніше

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Усі учасники освітнього процесу мають можливість взяти участь у великій кількості різноманітних програм академічної мобільності. Для пошуку відповідної програми можна скористатися сайтом університету, факультету, звернутись до куратора та заступника з міжнародної діяльності, які завжди допоможуть зорієнтуватись та підготувати відповідний пакет документів. Відбір учасників програм академічної мобільності проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів їх навчання чи професійної діяльності, наукових (творчих) здобутків, знання іноземної мови, додаткових вимог, передбачених договорами, угодами, контрактами, грантами, проектами тощо.

У непростих умовах сьогодення вся інформація є доступною як на сайті, факультету https://bit.ly/3RnFOra так і у вигляді повідомлень, що надсилаються в створені групи в соціальних мережах зі здобувачами освіти та кураторами.

Академічна мобільність здійснюється згідно «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини https://bit.ly/3JwBDXZ.

Керівництво природничо-географічний факультет і кафедри біології та методики її навчання зокрема, за можливості сприяють реалізації програм академічної мобільності учасників освітнього процесу. Вдячні колегам закордонних вишів за проведення онлайн-зустрічей та розширення освітніх можливостей здобувачів освіти.

/ Без рубрики
Детальніше

Щорічно, напередодні свята Миколая, професорсько-викладацький та студентський колективи природничо-географічного факультету долучаються до благодійної акції «Подаруй дитині свято». Адже свято Миколая – це день, коли трапляються дива. Нині усі бажають лише одного – нашої перемоги, а дітки заслуговують ще й на здійснення  мрій.

Цьогоріч студенти 1 курсу  природничо-географічного факультету (спеціальностей 091 Біологія та 014.05 Біологія та здоров’я людини) разом з викладачем кафедри біології та методики її навчання Іриною Будченко відвідали центр соціально-психологічної реабілітації м. Умані та порадували дітей подарунками.

Вихованці закладу з радістю зустріли гостей, які здійснили їхні мрії.

Щиро бажаємо всім, щоб на життєвому шляху зустрічалося якомога більше добрих людей! І було стільки любові, щоби хотілося дарувати її оточуючим.

Нехай свята наповнять  ваші домівки щастям, теплом і радістю!

/ Без рубрики
Детальніше

19 грудня відбулася зустріч гаранта освітньої програми «Біологія» завідувача, доцента кафедри біології та методики її навчання Ігоря КРАСНОШТАНА, декана природничо-географічного факультету професора Валерія МИКОЛАЙКА зі стейкхолдером програми директором РКП Гайсинриброзвідгосп Ігорем КОЛІСНІЧЕНКОМ.

Під час зустрічі обговорювали питання удосконалення освітньої програми першого (бакалаврського) рівня та стратегію організації і проходження практики студентами ОП «Біологія».

Ігор КОЛІСНІЧЕНКО позитивно відреагував на те, що при розробці програми враховано його побажання ввести дисципліну «Екологія живих організмів», що забезпечить розуміння студентами єдності органічного світу та прямої його залежності від змін навколишнього середовища. Також стейкхолдер висловився про підтримку у проходженні студентами практики на базі РКП Гайсинриброзвідгосп.

Колектив кафедри висловлює вдячність за співпрацю і сподівається на подальшу результативну діяльність!

/ Без рубрики
Детальніше

Із 12 листопада 2022 року по 18 грудня 2022 року викладачі, доценти  кафедри біології та методики її навчання природничо-географічного факультету Світлана СОРОКІНА, Леся МОРОЗ, Галина ЧОРНА та Любов СОБОЛЕНКО пройшли міжнародне стажування «Fundraising and organization of project activities in educational establishments: European experience», яке відбувалося за підтримки фундації «Зустріч» (Польща) спільно з кафедрою Польсько-Українських Студій Ягеллонського університету (Польща), Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна) та громадської організації «Соборність» (Україна).

Стажування відбувалося у дистанційному форматі, на базі платформи Zoom за підтримки Фундації «Зустріч» (Польща).

Метою стажування було ознайомлення із європейськими підходами щодо питання проєктного менеджменту, формування практичних навичок розробки власних освітніх проєктів, а також підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею. За результатами проходження стажування учасники отримали сертифікати про участь міжнародного зразка.

Учасники стажування здобули нові знання, практичні навички та вдячні організаторам стажування за нові знайомства і приємні враження.

/ Без рубрики
Детальніше

18 грудня 2022 року відбулося чергове засідання гаранта освітньої програми «Біологія» кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри біології та методики її навчання з проєктною групою, до складу якої входять: кандидати сільськогосподарських наук, доценти Тетяна ПОЛІЩУК і Альона ЗАБОЛОТНА та кандидат біологічних наук Галина ЧОРНА.

Засідання обумовлене в першу чергу прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови №1392 від 16.12.2022 року «Про внесення змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Відповідно цієї постанови змінено назви деяких спеціальностей, зокрема, «Біологія та біохімія», на відміну від існуючої «Біологія».

Гарант освітньої програми та представники проєктної групи обговорили можливі наслідки таких змін та надали варіанти вирішення поставлених завдань  в умовах проходження акредитації.

Крім цього, зустріч передбачала обговорення питань, пов’язаних з підготовкою документації для проходження акредитації, а саме: розробки проєкта освітньої програми на 2023 рік, відповідно до змін, окреслених в постанові та необхідності врахування зауважень стейкхолдерів.

/ Без рубрики
Детальніше

Традиційно, впродовж багатьох років, студенти природничо-географічного факультету беруть активну участь у Всеукраїнській олімпіаді з біології. Нещодавно на факультеті відбувся перший етап олімпіади з біології, переможцем якого став студент 31 групи Кірдан Сергій.

Наразі іде підготовка до другого етапу. Доценти кафедри біології та методики її навчання Любов СОБОЛЕНКО та Леся МОРОЗ систематично проводять додаткові заняття із зоології хребетних і безхребетних, орнітології, фізіології людини та тварин, ентомології.

/ Без рубрики
Детальніше

Науково-педагогічний колектив кафедри біології та методики її навчання прагне до всебічного розвитку здобувачів освіти, що навчаються за освітніми програмами. В рамках угод про співпрацю і завдяки дружнім відносинам співробітників кафедри із науковими установами практикується залучення провідних науковців з метою глибшого засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу.

26 листопада у онлайн режимі відбулася лекція для студентів 37 та 47 груп, що навчаються за освітньою програмою 091 Біологія на тему «Селекція як наука та генна інженерія». Лектор  ̶  представник стейкхолдерів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дослідної станції тютюнництва ННЦ «Інституту землеробства НААН» Андрій МОРГУН. Ініціаторами заходу виступили кандидати сільськогосподарських наук, доценти кафедри біології та методики її навчання Тетяна ПОЛІЩУК та Альона ЗАБОЛОТНА.

Лекція передбачала поглиблення знань здобувачів освіти із дисциплін «Біотехнологія» та «Генетика з основами селекції». Матеріал лекції був насичений сучасним фактичним матеріалом і підкріплений доказовою базою. Лектор привернув увагу присутніх до сучасних проблем та перспектив розвитку генної інженерії й селекції та розповів, що застосування досягнень генетики, молекулярної біології, біохімії, використання тестів для ранньої діагностики перспективності вихідного матеріалу дають змогу розв’язати найскладнішу проблему селекції — зменшити тривалість селекційного процесу під час створення нових сортів та гібридів. Поділився власним досвідом роботи на Дослідній станції тютюнництва та познайомив з основними напрямами її діяльності.

Учасники навчального процесу, які були присутні на онлайн-лекції подякували лектору за науковість, новизну та практичну значущість матеріалу лекції та за дружню співпрацю.

/ Без рубрики
Детальніше

25 листопада 2022 року в онлайн режимі відбувся захист виробничої практики здобувачів вищої освіти 47 групи, що навчаються за освітньою програмою 091 Біологія. Практика проходила в термін із 17 жовтня по 12 листопада 2022 року. В рамках угоди про співпрацю, базою практики була Дослідна станція тютюнництва Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

Проходження виробничої практики мало на меті закріпити теоретичні знання здобувачів вищої освіти шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, зорієнтувати їх на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

Під час онлайн-зустрічі кожен із практикантів розповів про ті завдання які вдалося виконати під час проходження практики. А саме: вивчити ботанічну характеристику цукрових буряків, біологічні особливості та технологію їх вирощування з насіння до насіння; освоїти методики визначення цукристості коренеплодів, визначення сухої маси речовини; набути практичного досвіду з проведення кагатування маточних коренеплодів. За результатами проходження практики студенти підготували звіти.

Здобувачі освіти отримали схвальні відгуки щодо проходження виробничої практики та підготовки звітної документації від групового керівника практики кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри біології та методики її навчання Тетяни ПОЛІЩУК. Вона наголосила, що такі практики дають здобувачам освіти можливість спробувати себе у різних сферах діяльності і застосувати отримані під час навчання знання на практиці. Підсумовуючи, повідомила оцінки здобувачам вищої освіти і побажала подальших успіхів у навчанні і практичній діяльності.

/ Без рубрики
Детальніше

21 листопада 2022 року куратором академічної групи 21, студенти якої  навчаються за спеціальністю Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), викладачем кафедри біології та методики її навчання Іриною БУДЧЕНКО було проведено виховну годину на тему «Україна – країна нескорених». Захід відбувся з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Цей день увійшов до календаря пам’ятних дат не так давно і нагадує кожному з нас про патріотизм і мужність громадян, які восени 2004 року (Помаранчева революція) та з листопада 2013 року по лютий 2014 року (Революція Гідності) постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, бажання бути вільним у своєму виборі, мати гідне життя на рідній землі.

Ірина БУДЧЕНКО зі студентами віддали шану мужності та патріотизму громадянам, які захищали демократичні цінності, національні інтереси та свободи України, права людини. Згадали про революційні події в Україні, відзначивши, що в першу чергу Майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людяності та гідності.

Підбиваючи підсумки заходу присутні вшановували хвилиною мовчання громадянський подвиг учасників Помаранчевої революції, Революції Гідності, Героїв Небесної Сотні, загиблих учасників російсько-українського збройного конфлікту, які віддали життя за наше майбутнє.

Вшановуймо наших мужніх захисників, які виборюють право України бути суверенною та єдиною державою! Слава Україні! Героям слава!

/ Без рубрики
Детальніше

Війна, розпочата росією проти України у 2022 році внесла свої корективи і в освітній процес. Навчання першого курсу в університеті розпочалося з 15 вересня і у зв’язку із ситуацією в країні передбачало дистанційний формат здобування освіти. Наявність в університеті сертифікованих сховищ в навчальних корпусах і гуртожитках дає можливість організації навчання студентів у очному та змішаному форматах. Тому, відповідно до розпорядження № 25 «Про організацію освітнього процесу» декана природничо-географічного факультету проф. Валерія МИКОЛАЙКА для студентів І та ІІ курсів ОС «Бакалавр» у період із 7 листопада передбачено забезпечення освітнього процесу в очному режимі.

Важливим очне навчання навіть в таких складних умовах є для студентів, що навчаються за спеціальностями 091 Біологія та 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Пов’язано це із проведенням біологічних дослідів та необхідністю використання лабораторного обладнання, а також безпосередньої роботи студентів із гербарними зразками, зоологічними колекціями, постійними та тимчасовими мікропрепаратами.

Після навчання у дистанційному режимі студенти першого курсу з радістю долучилися до освітнього процесу. Так, 10 листопада відбулося лабораторне заняття з гістології з основами цитології та ембріології кандидата біологічних наук, викладача кафедри біології та методики її навчання Вікторії СКАКУН. Тема заняття «Загальний план будови клітини рослини і тварин». Під час заняття студенти спеціальностей 091 Біологія мали змогу ознайомитися із будовою клітин рослин і тварин, засвоїти методику виготовлення тимчасових препаратів сформованого листка елодеї, шкірки цибулини, розглянути в мікроскоп постійні препарати загальної морфології клітин печінки аксолотля.

                       

/ Без рубрики
Детальніше

Доброю традицією на природничо-географічному факультеті і на кафедрі біології та методики її навчання, зокрема, є залучення до проведення занять студентам провідних науковців, професіоналів-практиків, експертів у галузі біологічних досліджень. Це дає можливість студентам розширити власний кругозір, поповнити знаття, удосконалити уміння, познайомитися із професіоналами у науковій сфері, визначитися із напрямами проведення наукових досліджень, написання кваліфікаційних робіт.

9 листопада для студентів 2 курсу спеціальності 091 Біологія проведено лекцію з дисципліни «Основи сільського господарства» на тему «Органічне рослинництво: основа виробництва сертифікованої сільськогосподарської продукції»  ̶  лектор кандидат сільськогосподарських наук, доцент, відмінник освіти України, інспектор сертифікаційної компанії «Органік стандарт» Віталій МАНЗІЙ.

Під час лекції студенти дізналися про сучасний стан та перспективи розвитку органічного землеробства в Україні, особливості вирощування органічної продукції, ключові фактори органічного сільськогосподарського виробництва, сучасні технології ведення сільського господарства, якість та користь органічної продукції.

Студенти щиро вдячні лектору за науковість і важливість матеріалу лекції, що сприяв розширенню їх кругозору, а науково-педагогічний колектив кафедри  ̶   за співпрацю!

/ Без рубрики
Детальніше

19 жовтня 2022 року відбулося засідання круглого столу, до якого було залучено студентів спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) і 091 Біологія. Організатором заходу на тему «Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес» виступила  доцент кафедри біології та методики її навчання Світлана ЛЮЛЕНКО.

Засідання круглого столу передбачало виступи студентів  з питань збереження здоров’я як однієї з найбільших людських цінностей; характеристики та типології основних здоров’язберігаючих технологій; дотримання основних правил здоров’язбереження та впровадження головних принципів  здоров’язберігаючої педагогіки; необхідності зміцнення фізичного здоров’я та підвищення потенціалу здоров’я методами фізичної підготовки, фізіотерапії, аромотерапії, загартування, гімнастики, фітотерапії.

Також студенти продемонстрували  здоров’язберігаючі технології, зокрема, поділилися досвідом виконання руханки,  освоїли технологію виготовлення подушечок для сну з ароматичними травами,  приготували та пригостилися фіточаями.

/ Без рубрики
Детальніше

Кафедра біології та методики її навчання підтримує багаторічну співпрацю із науковцями Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, зокрема проводять спільні наукові заходи, обмінюються досвідом, надають лабораторний фонд для проведення досліджень. Так, науково-дослідна лабораторія «Мікроклонального розмноження» НДП  «Софіївка» є базою для проведення лабораторних занять та екскурсій наукового спрямування для студентів.

18 жовтня 2022 року доцентом кафедри Тетяною ПОЛІЩУК на базі лабораторії проведено лабораторне заняття на тему «Клональне мікророзмноження рослин» для студентів 37 групи спеціальності 091 Біологія. Студенти мали змогу попрацювати з лабораторним обладнанням, дослідити живильні середовища для культивування рослин в умовах in vitro, ознайомитися із збереженим генофондом рідкісних та зникаючих видів рослин в умовах in vitro.

Колектив кафедри та студентів безмежно вдячний колективу лабораторії за плідну співпрацю!

/ Без рубрики
Детальніше

14 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання гарантів освітніх програм ОКР «Бакалавр»  ̶  Біологія (к. б. н., доцент Ігор КРАСНОШТАН), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія (к. п. н., доцент Світлана ЛЮЛЕНКО), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія (к. б. н., доцент Ірина МИКОЛАЙКО); ОКР «Молодший бакалавр»  ̶  Біологія (к. с.- г. н., доцент Тетяна ПОЛІЩУК) та ОКР «Магістр»  ̶  Середня освіта. Біологія та здоров’я людини (к. б. н., доцент Леся МОРОЗ), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія (к. б. н., доцент Любов СОБОЛЕНКО), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія (к. б. н., доцент Світлана СОРОКІНА).

Гаранти обговорили питання підготовки здобувачів вищої освіти відповідно зазначених освітніх програм та організації освітнього процесу під час викладання дисциплін, що входять до освітніх програм. Висловили думки щодо сучасних вимог до компетентностей, якими мають володіти здобувачі вищої освіти в результаті завершення навчання за обраними освітніми програмами. Також гаранти обговорили підготовку проєктів освітніх програм на 2023 рік з урахуванням побажань здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та відповідно нових вимог і підходів у підготовці компетентного випускника, здатного конкурувати на ринку праці у сучасних умовах.

/ Без рубрики
Детальніше

7 жовтня 2022 року відбулася відкрита онлайн-лекція кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника відділу Генетики, селекції та репродуктивної біології рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України Лариси КОЛДАР на тему: «Клональне мікророзмноження рослин. Одержання безвірусного садивного матеріалу». Захід став можливим завдяки дружній співпраці науково-педагогічних працівників кафедри біології та методики її навчання зі співробітниками відділу. Мета: поглибити знання здобувачів освіти з дисципліни «Біотехнологія» та розширити кругозір завдяки значному практичному досвіду лектора в біотехнологічній галузі.

Впродовж заняття здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітнюю програмою 091 Біологія, мали можливість ознайомитися із завданнями, перевагами клонального мікророзмноження, його типами; дізнатися про основні етапи клонального мікророзмноження; розглянути питання, пов’язані з одержанням безвірусного садивного матеріалу; засвоїти правила здійснення вірусологічного контролю садивного матеріалу.

Лектором було підібрано цікавий науковий матеріал, що дозволив застосування прийомів розповіді, характеристики, пояснення, коментування та зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття. Окрім того, лектор постійно залучав здобувачів освіти до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми.

На занятті були присутні представники кафедри біології та методики її навчання кандидати сільськогосподарських наук, доценти Альона ЗАБОЛОТНА і Тетяна ПОЛІЩУК. Вони відмітили, що заняття було проведене на високому науковому, і навчально-методичному рівні та відзначили професіоналізм і широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу.

/ Без рубрики
Детальніше

Щороку 4 жовтня відзначається Всесвітній день тварин (World Animal Day) — міжнародний день, спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту..

Студенти природничо-географічного факультету, зокрема, здобувачі вищої освіти за спеціальністю 014.05 Середня освіта. Біологія та здоров’я людини та 091 Біологія обговорили важливі питання захисту тварин, шляхи допомоги безпритульним тваринам та продемонстрували своїх домашніх улюбленців.

Захід очолила заступник декана природничо-географічного факультету з виховної роботи викладач кафедри біології та методики її навчання Ірина БУДЧЕНКО, яка на власному прикладі продемонструвала любов та толерантне ставлення до тварин.

 

/ Без рубрики
Детальніше

У кінці вересня – на початку жовтня 2022 року викладачі кафедри біології та методики її навчання долучилися до загальнофакультетської наукової експедиції спрямованої на дослідження біологічних, геоморфологічних, кліматичних особливостей долинно-річкових ландшафтів річки Дністер в межах села Рудківці Новоушицької селищної територіальної громади Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

Науковцями було вивчено долинно-річкові ландшафти річки Дністер, їх геоморфологічні, кліматичні, флористичні та фауністичні особливості.
встановлено, що у межах Середнього Дністра зосереджено більше сотні ендемічних та реліктових видів рослин. За флористичною унікальністю цей природний регіон поступається тільки Гірському Криму та Українським Карпатам. У дністровській флорі зустрічаються карпатські, понтично-центрально-азійські, середземноморські та балканські елементи. Серед реліктових видів зустрічається: шиверекія подільська, молочай мигдаловидний, астрагал еспарцетолистий, змієголовник австрійський, чебрець подільський, ясенець білий, відкасник осотовидний, вероніка гірська, кадило сармацьке, цибуля ведмежа, клокичка периста, таволга середня та інші. Серед ендемічних видів виділяють спірею польську, молочаї дністровський та волинський, чебрець одягнений, зіновать подільську, волошку східну, самосил паннонський, шавлію зарослеву, шоломницю весняну, козельці подільські, юринею дністровську.

Особливу цінність мають урочища «Дністровських Стінок», малодоступних місцевостей на схилах південної експозиції з рідкісною флорою і фауною. До них приурочені такі середземноморські види рослин як кизил, гордовина, скумпія, ясенець, листовик сколопендровий, клокичка периста та ін. Степові угруповання представлені формаціями осоки низької, вівсюнця Бессера, ковили волосистої.

Зустрічається зростання ефедри двоколосої, мигдаля степового, спіреї польської, горицвіту весняного, мінуарції дністровської, заячої конюшини Шиверека. Для цієї місцевості характерне масове заліснення дністровських крутосхилів зокрема: сосни звичайної, сосни чорної, сосни Веймутової тощо.

Завдяки проведеній експедиції викладачі кафедри біології та методики її навчання поповнили наукову скарбничку новими знаннями та здобутками. Щиро вдячні організаторам експедиції!

/ Без рубрики
Детальніше

21 вересня 2022 року отримано патент на винахід №126366 «Живильне середовище для розмноження ліщини великої in vitro», що стало можливо завдяки багаторічній праці науковців колективу Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України: Косенка І. С., Балабака О. А., Небикова М. В., Опалка А. І., Колдар Л. А., Балабака А. В., Балабак А. Ф., Мазур Є. М., Балабака О. О. та старшого викладача кафедри біології та методики її навчання Небикової Т.А.

Розробка патенту дасть можливість прискорити розмноження якісного садивного матеріалу та значно збільшити вихід безвірусних саджанців товарних ґатунків ліщини великої (фундука), що є передумовою створення одного з напрямків продовольчої безпеки України.

/ Без рубрики
Детальніше

15 вересня 2022 року студентам-першокурсникам природничо-географічного факультету проведено вступну ознайомчу онлайн зустріч. Розпочалася вона вітальним словом ректора університету доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України Олександра БЕЗЛЮДНОГО.

Із найкращими побажаннями до студентів звернулися декан факультету – Валерій  МИКОЛАЙКО та завідувачі кафедр – Ігор КРАСНОШТАН, Оксана БРАСЛАВСЬКА, Наталія ГОРБАТЮК.

Також прозвучали вітання для першокурсників від заступника декана з навчальної роботи – Інни РОЖІ, заступника декана з виховної роботи  – Ірини БУДЧЕНКО та голови студентського самоврядування – Діани ЗАГРЕБЕЛЬНОЇ.

Під час зустрічі студентів ознайомили із особливостями організації освітнього, виховного процесів на факультеті, умовами навчання та можливостями особистісного зросту студентів.

Переконані, що вступ до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини стане прекрасним стартом у щасливе й успішне майбутнє!

/ Без рубрики
Детальніше

13 вересня 2022 року на природничо-географічному факультеті відбулися збори батьків першокурсників.

Батьків і студентів із початком навчального року привітав декан факультету, доктор сільськогосподарських наук, професор Валерій Миколайко. Він познайомив присутніх із структурою, керівництвом університету та факультету, а також із умовами освітнього процесу.

Заступник декана з навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Рожі ознайомила першокурсників із особливостями організації освітнього процесу, продемонструвала розклад занять, який розміщений на офіційному сайті факультету, а також охарактеризувала критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за кредитно-модульною системою.

Заступник декана з виховної роботи, викладач Ірина Будченко звернула увагу на особливості виховної роботи, розповіла про студентське самоврядування та дозвілля студентів.

Куратори груп ознайомили студентів із аудиторним фондом факультету, особливостями проведення занять та виховних заходів.

Щиро бажаємо першокурсникам радості, втілення мрій і незабутніх вражень від яскравого студентського життя.

/ Без рубрики
Детальніше

У цю чудову літню пору свій ювілейний день народження святкує
прекрасна та шанована людина – кандидат біологічних наук, доцент кафедри
біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини МОРОЗ ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА.

Шановна іменинниця! Вітаємо Вас з Днем Народження!
Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я та оптимізму, щастя та
родинного затишку, невичерпного запасу сил на довгі роки! Нехай у Вашому
домі завжди панує мир, любов, тепло, радість, благополуччя і добро. Щоб
Ваші старання були виправдані вдячністю Ваших студентів. Хай доля
збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією, натхненням і радістю сьогодення.
Успіхів у всіх справах та починаннях, радості від кожного прожитого дня!

Ректорат, колектив
природничо-географічного факультету

/ Без рубрики
Детальніше

Кафедра біології та методики її навчання співпрацює з позашкільними закладами м. Умані. Вихованці відвідують наукові лабораторії, зокрема,  Наукову лабораторія з проблем оптимізації родючості ґрунту, Музей зоології імені М. В. Коваля та наукову лабораторію «Гербарій» університету.

Учні мають можливість розглянути під мікроскопом фіксовані препарати, ознайомитися з колекціями комах, яєць, опудалами тварин та птахів, дізнатися про особливості гербаризації рослин, переглянути зразки ґрунту у розрізі.

Науково-педагогічний колектив надає постійні консультації вчителям, працівникам позашкільних установ з питань написання учнівських наукових робіт, підготовки до олімпіад, допомагають із засобами наочності.

/ Без рубрики
Детальніше