«СЕЛЕКЦІЯ ЯК НАУКА. ПРАКТИКА ТА ДОСВІД»

Науково-педагогічний колектив кафедри біології та методики її навчання прагне до всебічного розвитку здобувачів освіти, що навчаються за освітніми програмами. В рамках угод про співпрацю і завдяки дружнім відносинам співробітників кафедри із науковими установами практикується залучення провідних науковців з метою глибшого засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу.

26 листопада у онлайн режимі відбулася лекція для студентів 37 та 47 груп, що навчаються за освітньою програмою 091 Біологія на тему «Селекція як наука та генна інженерія». Лектор  ̶  представник стейкхолдерів, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дослідної станції тютюнництва ННЦ «Інституту землеробства НААН» Андрій МОРГУН. Ініціаторами заходу виступили кандидати сільськогосподарських наук, доценти кафедри біології та методики її навчання Тетяна ПОЛІЩУК та Альона ЗАБОЛОТНА.

Лекція передбачала поглиблення знань здобувачів освіти із дисциплін «Біотехнологія» та «Генетика з основами селекції». Матеріал лекції був насичений сучасним фактичним матеріалом і підкріплений доказовою базою. Лектор привернув увагу присутніх до сучасних проблем та перспектив розвитку генної інженерії й селекції та розповів, що застосування досягнень генетики, молекулярної біології, біохімії, використання тестів для ранньої діагностики перспективності вихідного матеріалу дають змогу розв’язати найскладнішу проблему селекції — зменшити тривалість селекційного процесу під час створення нових сортів та гібридів. Поділився власним досвідом роботи на Дослідній станції тютюнництва та познайомив з основними напрямами її діяльності.

Учасники навчального процесу, які були присутні на онлайн-лекції подякували лектору за науковість, новизну та практичну значущість матеріалу лекції та за дружню співпрацю.