«Історія кафедри»

КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ЗДОРОВЯ ЛЮДИНИ завжди була профілюючою кафедрою на факультеті природничої освіти та природокористування. Її виникнення відноситься до періоду створення біологічного відділення при Уманському інституті соціального виховання, а саме 1930 року. Кафедра ботаніки та зоології – початкова назва кафедри, під якою кафедра проіснувала 17 років.

Пізніше кафедру неодноразово реорганізовували. Так, у 1947 році кафедра трансформувалася в кафедру природознавства, яку у 1950 році розділили на окремі кафедри: кафедру ботаніки та кафедру зоології. У 1957 році на факультеті сформували кафедри ботаніки, зоології і хімії. У 1962 році були утворені кафедри хімії і основ сільськогосподарського виробництва. При кафедрі зоології було створено біологічний музей, живий куточок, працювало фізіологічне відділення відкритої в 1966 році галузевої лабораторії фізіології і біохімії людини і тварин. У 1987 році кафедри ботаніки, зоології і хімії об’єдналися в кафедру біології.

Важливим етапом у становленні кафедри було заснування  навчально-дослідних ділянок, які офіційно іменувалися ботанічним садом. Він був однією з лабораторій факультету, де студенти проводили практичні заняття з біології і сільського господарства. У 1945 році площа ботанічного саду розширили до 1,5 га, в ньому були фруктові дерева, парники, ягідники, овочеві ділянки. Пізніше ботсад стали називати агробіостанцією. Територію агробіостанції в самому центрі міста рішенням міськради було віддано під забудову, а інституту в 1956 році виділили 6 га землі на правому березі р. Уманки, під селом Городецьким. Після 1965 року, коли агробіостанції приєднали ще 6 га землі від навчально-дослідних ділянок міських шкіл, були закладені нові науково-дослідні ділянки, де під керівництвом проф. Ф. Юхимчука вдібувалося виведення нових сортів сої.

На території агробіостанції було закладено колекційні та виробничі ділянки, типову пришкільну навчально-дослідну ділянку, дендрарій, музей «Рослини-символи України», плодовий сад імені В.О. Сухомлинського, алею академіків.

Більшість польових наукових досліджень проводили на ділянках відділів систематики рослин, фізіології рослин, методики навчання біології, рослинництва, землеробства, генетики. Агробіостанція виступала і є нині зручним полігоном для проведення апробації гіпотез і результатів лабораторних досліджень в умовах відкритого ґрунту, місцем опанування методиками польових досліджень здобувачів вищої освіти й аспірантів.

Для проведення лекційних та лабораторних занять з найбільш актуальних тем навчальних дисциплін на кафедру запрошувалися  провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів України, зокрема: професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова В. М. Бровдій та І. В. Мороз, професори Уманського національного аграрного університету А. Ф. Балабак, А. П. Бутило, професори Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Г. І. Денисик, науковець Київського Інституту фізіології рослин і генетики НАН України С. Я. Коць, науковець Інституту зоології ім. Шмальгаузена І. А. Акімов, науковці НДП «Софіївка» НАН України В. М. Грабовий, А. А. Куземко, А. І. Музика, А. І. Опалко.

У різні роки кафедру називали кафедрою біології, кафедрою біології та методики її викладання, кафедрою біології та методики її навчання. Із 2023 року кафедра носить назву кафедри біології та здоров’я людини. Кафедру очолювали провідні вчені університету, відомий геоботанік А. Д. Тарануха, доценти І. В. Артемчук, В. Д. Сокур, Т. С. Клюбіна, К. 3. Сенчук, С. М. Гедзь, А. К. Ткаченко, М. Д. Бутило, М. Ф. Коваль, В. І. Шулдик, З. Ф. Ключко. Нині завідувачем кафедри біології та здоров’я людини є кандидат біологічних наук, доцент Ігор Васильович Красноштан.

Кафедра зоології 1975 рік

Завідувач кафедри зоології М. Ф. Коваль

Заняття з анатомії (викладач – к. б. н., доц. Г. Є. Гончаренко)

На привалі під час практики з ботаніки та зоології

(доценти Г. Є Гончаренко та М. Д. Бутило)

Кафедра біології та методики навчання (2013 р.)

Кафедра біології та методики її навчання (2018 р. )

Кафедра біології та методики її навчання (2021 р)

Кафедра біології та здоров’я людини (2023 р.)