«ЗАСІДАННЯ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ»

14 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання гарантів освітніх програм ОКР «Бакалавр»  ̶  Біологія (к. б. н., доцент Ігор КРАСНОШТАН), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія (к. п. н., доцент Світлана ЛЮЛЕНКО), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія (к. б. н., доцент Ірина МИКОЛАЙКО); ОКР «Молодший бакалавр»  ̶  Біологія (к. с.- г. н., доцент Тетяна ПОЛІЩУК) та ОКР «Магістр»  ̶  Середня освіта. Біологія та здоров’я людини (к. б. н., доцент Леся МОРОЗ), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Психологія (к. б. н., доцент Любов СОБОЛЕНКО), Середня освіта. Біологія та здоров’я людини. Хімія (к. б. н., доцент Світлана СОРОКІНА).

Гаранти обговорили питання підготовки здобувачів вищої освіти відповідно зазначених освітніх програм та організації освітнього процесу під час викладання дисциплін, що входять до освітніх програм. Висловили думки щодо сучасних вимог до компетентностей, якими мають володіти здобувачі вищої освіти в результаті завершення навчання за обраними освітніми програмами. Також гаранти обговорили підготовку проєктів освітніх програм на 2023 рік з урахуванням побажань здобувачів вищої освіти, стейкхолдерів та відповідно нових вимог і підходів у підготовці компетентного випускника, здатного конкурувати на ринку праці у сучасних умовах.