«АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ»

Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами.

Усі учасники освітнього процесу мають можливість взяти участь у великій кількості різноманітних програм академічної мобільності. Для пошуку відповідної програми можна скористатися сайтом університету, факультету, звернутись до куратора та заступника з міжнародної діяльності, які завжди допоможуть зорієнтуватись та підготувати відповідний пакет документів. Відбір учасників програм академічної мобільності проводиться, як правило, за конкурсом з урахуванням результатів їх навчання чи професійної діяльності, наукових (творчих) здобутків, знання іноземної мови, додаткових вимог, передбачених договорами, угодами, контрактами, грантами, проектами тощо.

У непростих умовах сьогодення вся інформація є доступною як на сайті, факультету https://bit.ly/3RnFOra так і у вигляді повідомлень, що надсилаються в створені групи в соціальних мережах зі здобувачами освіти та кураторами.

Академічна мобільність здійснюється згідно «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини https://bit.ly/3JwBDXZ.

Керівництво природничо-географічний факультет і кафедри біології та методики її навчання зокрема, за можливості сприяють реалізації програм академічної мобільності учасників освітнього процесу. Вдячні колегам закордонних вишів за проведення онлайн-зустрічей та розширення освітніх можливостей здобувачів освіти.