«ВІДКРИТА ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З БОТАНІКИ»

Згідно з графіком проведення відкритих занять у ІІ семестрі 2023-2024 н. р. 20 березня 2024 року старшим викладачем кафедри біології та здоров’я людини, кандидатом біологічних наук Вікторією Скакун було проведено відкриту лабораторну роботу з освітнього компонента «Ботаніка» на тему: «Покритонасінні рослини: лататтєві, магнолієві, жовтецеві».

На початку лабораторного заняття, викладач нагадала здобувачам вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою Середня освіта. (Географія. Біологія та здоров’я людини) правила техніки безпеки в кабінеті. Наступним етапом було оголошення теми, мети заняття та поставлені цілі.

Під час заняття здобувачі вищої освіти продемонстрували знання біологічних та морфологічних особливостей представників родин лататтєві, магнолієві, жовтцеві, їх таксономічні категорії. Свої відповіді студенти супроводжували презентаціями, користувалися фотоматеріалами та гербарними зразками. По завершенню відповідей студенти, під керівництвом викладача, всебічно обговорювали опрацьовані питання.

У другій частині заняття, здобувачі вищої освіти практично оформили лабораторну роботу: замалювали малюнки представників класу Покритонасінних та описали ботанічну характеристику окремих видів класу.