«ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БІОТЕХНОЛОГІЯ»»

7 жовтня 2022 року відбулася відкрита онлайн-лекція кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника відділу Генетики, селекції та репродуктивної біології рослин Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України Лариси КОЛДАР на тему: «Клональне мікророзмноження рослин. Одержання безвірусного садивного матеріалу». Захід став можливим завдяки дружній співпраці науково-педагогічних працівників кафедри біології та методики її навчання зі співробітниками відділу. Мета: поглибити знання здобувачів освіти з дисципліни «Біотехнологія» та розширити кругозір завдяки значному практичному досвіду лектора в біотехнологічній галузі.

Впродовж заняття здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітнюю програмою 091 Біологія, мали можливість ознайомитися із завданнями, перевагами клонального мікророзмноження, його типами; дізнатися про основні етапи клонального мікророзмноження; розглянути питання, пов’язані з одержанням безвірусного садивного матеріалу; засвоїти правила здійснення вірусологічного контролю садивного матеріалу.

Лектором було підібрано цікавий науковий матеріал, що дозволив застосування прийомів розповіді, характеристики, пояснення, коментування та зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття. Окрім того, лектор постійно залучав здобувачів освіти до активної участі у занятті, використовуючи сучасні методичні прийоми.

На занятті були присутні представники кафедри біології та методики її навчання кандидати сільськогосподарських наук, доценти Альона ЗАБОЛОТНА і Тетяна ПОЛІЩУК. Вони відмітили, що заняття було проведене на високому науковому, і навчально-методичному рівні та відзначили професіоналізм і широку ерудицію лектора, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу лекції, створити творчу та робочу атмосферу.