«УЧАСТЬ БІОЛОГІВ У РОБОТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ»

У період із 16 по 20 жовтня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання Валерій МИКОЛАЙКО та Ірина МИКОЛАЙКО взяли участь у роботі міжнародного практичного семінару «Urbanization as trend in the development of society: international aspect», що проходив на базі організації «Alanya Homes» (Туреччина).

Відповідно до програми семінару працівники університету провели серію занять у сфері досліджень феномену урбанізації з позицій архітектури, історії, економіки, екології, географії, соціології. У межах зустрічей було обговорено сучасний розвиток урбанізаційних процесів у світі, ознайомлено з основними чинниками, що впливають на процес урбанізації, розглянуто сучасні форми урбанізації та їх розвиток на сучасному етапі, на конкретних прикладах розглянуто агломерації та мегалополіси, їх вплив на навколишнє довкілля.