«ІНСТИТУТ КУРАТОРСТВА В СЬОГОДЕННІ»

Куратор який з перших днів зорганізував здобувачів вищої освіти, зосереджує їхню увагу на важливих речах, допомагає в їхньому студентському житті, розповідає здобувачам про організацію освітнього процесу, академічну мобільність та можливості реалізувати свої таланти у позааудиторному житті факультету.

Під час дистанційного навчання одним із видів комунікації зі здобувачами освіти є поширення інформації за допомогою месенджерів.

Це повідомлення і про організацію освітнього процесу, допомога в пошуку інформації на сайті, пропозиції академічної мобільності та тепле і щире спілкування всіх учасників.

Науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання щиро сподіваються на подальші теплі взаємовідносини зі студентством факультету і прикладають максимум зусиль для комфортних умов навчання та отримання ними приємних вражень про період навчання.