«За навчальним планом 2022 року»

Обов’язкові дисципліни

Анатомія та морфологія рослин
Біологічна номенклатура
Гістологія з основами цитології та ембріології
Загальна екологія
Зоологія безхребетних
Іноземна мова (англійська)
ІК технології в галузі
Історія та культура України
Основи вищої математики
Основи наукових досліджень в біології
Охорона праці і безпека життєдіяльності
Українська мова за професійним спрямуванням
Фізичне виховання