«зу26 група»

Обов’язкові дисципліни

Анатомія людини
Біотехнологія
Мікробіологія з основами вірусології та імунології
Молекулярна біологія
Фізіологія людини і тварин
Фізіологія рослин

Вибіркові дисципліни

Інтегрований захист живих організмів
Паразитологія
Радіобіологія