«За навчальним планом 2020 року»

Обов’язкові дисципліни

Анатомія людини
Загальна екологія
Мікробіологія з основами вірусологіЇ та імунологіЇ
Молекулярна біологія
Основи наукових досліджень в біології
Фізіологія людини і тварин
Фізіологія рослин

Вибіркові дисципліни

Біотехнологія
Радіобіологія
Фітопатологія