«Якимчук Руслан Андрійович»

Якимчук Р.А.      

доктор біологічних наук, професор кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 306 ауд.,

Е-mail: peoplenature16@gmail.com

     

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Народився 16 жовтня 1972 року в м. Умань Черкаської обл. У 1989 році вступив до Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г. Тичини на біологічний факультет, який закінчив з відзнакою в 1994 році, одержавши спеціальність вчителя біології та сільськогосподарської праці. Трудову діяльність розпочав в Уманській середній школі № 1 на посаді вчителя біології. В УДПУ працює з 1996 року на асистентом, старшим викладачем, доцентом. В 1997 році вступив до аспірантури Інституту фізіології рослин і генетики НАН України та по її закінченню захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Впродовж роботи на природничо-географічному факультеті виконував обов’язки заступника декана з навчальної роботи. З 2003 по 2008 рр. та з 2011 по 2016 рік був деканом факультету. У 2018 р. в Інституті фізіології рослин і генетики НАН України захистив докторську дисертацію на тему «Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними й техногенними мутагенними чинниками». На даний час викладає дисципліни «Генетика з основами селекції», «Молекулярна біологія», «Генетика людини».

Якимчук Р.А. є автором понад 100 наукових праць. У своїй роботі активно залучає до виконання досліджень студентів факультету, серед яких 8 продовжили навчання в аспірантурі та успішно захистили кандидатські дисертації. Тісно співпрацює з відділами генетичного поліпшення рослин, симбіотичної азотфіксації, фізіології дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. Є членом спеціалізованої вченої ради цього інституту.

Основні наукові публікації

Yakymchuk R.A. Cytogenetic after-effects of mutagen soil contamination with emissions of Burshtynska thermal power station // Ecological consequences of increasing crop productivity. Plant breeding and biotic diversity. – Toronto- New Jersey: Apple Academic Press, 2015. – P. 217–227.

Yakymchuk R.A. Cytogenetic disorders in Triticum aestivum L. cells affected by radionuclide contamination of water reservoirs in the alienation zone of Chornobyl NPP / R.A. Yakymchuk / Biopolymers and Cell. – 2018. – Vol. 34, № 2. – P. 97–106.

Yakymchuk R.A. Cytogenetic activity of radionuclide contamination of water reservoirs of the alienation zone of Chornobyl NPP / R.A. Yakymchuk // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Vol. 9, № 2. – P. 189–197.

Morgun V.V., Yakymchuk R.A. Cytogenetic anomalies of winter wheat cells, induced by chemical contamination of the territory of Kalush industrial district. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2018. Vol. 9, № 3. P. 446–452.