«Скакун Вікторія Олександрівна»

smachelukвикладач кафедри біології та методики її навчання
Навчальний корпус № 1, 324 ауд.
E-mail: um_pruroda@ukr.net

Народилася 30 вересня 1991 року в м. Североморськ Мурманської обл. Російська Федерація.

У 2013 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель біології та екології., практичний психолог в закладах освіти.

У 2013 році вступила в аспірантуру дендрологічного парку “Софіївка” НАН України, за спеціальністю 03.00.05 — ботаніка. Кандидатська дисертація на тему: “Біоекологічні особливості видів роду Buddleja L. в Правобережному лісостепу України”

Наукові інтереси: Еколого-морфологічні особливості роду Buddleja в Правобережному Лісостепу України. Кущові види рослин в Правобережному Лісостепу України та їх роль в озелененні.

Викладає навчальні дисципліни: “Анатомія та морфологія рослин”, “Систематика рослин”,“Ботаніка”.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Смачелюк В.О. Історія інтродукції Buddleja L. в Європі та Україні / В.О. Смачелюк // Автохтонні та інтродуковані рослини. – Вип.10. – 2014. – С. 42–45.

Скакун В.О. Оцінювання декоративності видів і сортів роду Buddleja L. в умовах Правобережного лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(5). – С. 48–50.

Скакун В. О. Особливості плодоношення та насінного розмноження декоративних форм Buddleja davidii Franche. В умовах Правобережного Лісостепу України/ В.О. Скакун// Інтродукція рослин – №4. –2017. – С. 52-55

Скакун В.О. Щодо питань систематики видів роду Buddleja L./ В.О. Скакун// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – №1 (72). – 2018. – С. 22-29

Скакун В. А. Особенности географического распространения видов рода Buddleja L.// Hortus bot. 2018. Т. 13, 2018-4962, стр. 20 — 25, URL: http://hb.karelia.ru/journal/atricle.php?id=4962. DOI: 10.15393/j4.art.2018.4962

Скакун В.О. Взаємодія представників роду Buddleja L. з комахами-запилювачами. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Вип. 28(3). – С. 48–50.