«Наукові та проблемні групи»

Наукові гуртки та проблемні групи

№п/п

Назва

Науковий керівник

К-сть

студентів

1. Агроекологічні проблеми сучасного землеробства. професор

Миколайко В.П.

10

2. Морфогенез плодових, декоративних та лісових культур внаслідок застосування фізіологічно активних речовин. доц.

Красноштан І.В.

                  14

3. Проблеми фіторізноманіття України. доц.

Чорна Г.А.

                  10

4. Птахи техногенного ландшафту Уманського району: чисельність,структура і організація населення. доц.

Мороз Л.М.

                  10

5. Експериментальний мутагенез. док.

Якимчук Р.А.

                  8

6. Біологія мікроорганізмів. доц.

Соболенко Л.Ю.

                  8

7. Історія біології у персоналіях. доц.

Сорокіна С.І.

                  10

8. Кімнатні рослини у навчально-виховному процесі з біології. доц.

Миколайко І.І.

                  8

9. Видовий склад та динаміка чисельності безхребетних Уманського району. доц.

Грабовська С.Л.

                  8

10. Особистісне становлення

майбутнього вчителя природничих дисциплін у закладах вищої освіти.

доц.

Люленко С.О.

                  10

11. Актуальні проблеми фізіології людини і тварин. доц.

Андрієнко О.Д.

                  8

12. Овочівництво:сучасний погляд та інновації. к.с/г. н.

Поліщук Т.В.

                  8

13. Сучасні проблеми навчання біології. викл.

Небикова Т.А.

                  10

14.

Особливості проведення екскурсій з біології. викладач-стажист

Берчак В.С.

                  8

15. Рідкісні та зникаючі види рослин Правобережнього Лісостепу України.  викл.

Скакун В.О.

                  8