«Люленко Світлана Олександрівна»

lulenko

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології  та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 105 ауд.

E-mail: lulencoso@gmail.com

 

Народилася 25 серпня 1985 року в с. Попудня Монастирищенського району Черкаської обл.

В 2003 році вступила до Уманського  державного  педагогічного  університету імені Павла Тичини, який закінчила  з відзнакою у 2008 році.

В Уманському державному педагогічному університеті працює з 2007 р. на посадах лаборанта держбюджетної теми, «Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя та участь молоді в їх відтворенні», 2009 року викладача, старшого викладача та доцента кафедри біології та методики її навчання.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему : «Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі» за спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, під керівництвом д.п.н., професора Совгіри С. В.

Викладає дисципліни: Методика викладання курсу «Основи здоров’я», «Організації позакласної роботи з біології та природознавства», «Методика навчання біології в профільній школі», «Методика навчання біології у вищих навчальних закладах», «Методика навчання біології та природознавства».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Люленко С. О. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальноосвітній школі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Люленко Світлана Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2014. — 22 с.

Люленко С. О. Здоровий спосіб життя як провідна умова збереження і зміцнення здоров`я / С. О. Люленко // Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 18 лютого 2016р. м. Умань. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2016. – 142с.

Люленко С.О. Екологічне виховання школярів засобами природоохоронної діяльності / С. О. Люленко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О. І. (гол.ред) та ін.] . – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Випуск 15. – С. 337-344.

Люленко С. А. Успешность размножения птиц островных лесов юга Лесостепи Украины / Люленко С. А., Мороз Л. Н, Сорокиная С. И. // Ukrainian Journal of Ecology. –Melitopol. –№ 7 (4). – Р. 542–549.

Люленко С.О. Розвиток екологічної культури у майбутніх вчителів основ здоров’я / С. О. Люленко, В. С. Берчак // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О. І. (гол.ред) та ін.] . – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 18. – С. 224-232.