«Чорна Галина Анатоліївна»

 Чорна Г. А.

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 306 ауд.,

Е-mail: udpu_botanika@ukr.net

Народилася в с. Липці Харківського р-ну Харківської обл. У 1970 р. закінчила середню школу в селищі Золочів і вступила на біологічний факультет Харківського державного університету (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна). Проходила спеціалізацію на кафедрі ботаніки під керівництвом доцента Олександри Григорівни Вовк і професора Юрія Миколайовича Прокудіна. Після закінчення у 1975 р. університету три роки викладала біологію у Добренській середній школі Миколаївської області та паралельно заочно навчалася у аспірантурі Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного. Влітку 1978 р. приймала участь у науковій експедиції кафедри ботаніки Харківського університету та до захисту у 1982 р. кандидатської дисертації, за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка виконаної під керівництвом професора В.І. Чопика, працювала на цій же кафедрі. Тема дисертації «Высшая водная флора бассейна р. Северский Донец (Харьковская область)».

У вересні 1984 р. була обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри ботаніки Уманського педагогічного інституту, з 1992 р. і до сьогодні працює на посаді доцента Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Викладає анатомію та морфологію рослин, систематику рослин, біологічну номенклатуру, фітоценологію та інші ботанічні дисципліни. Керує кваліфікаційними роботами та навчально-польовою практикою студентів.

Автор монографій «Флора водойм і боліт Лісостепу України. Судинні рослини» (2006) та «Рослинність водойм і боліт Лісостепу України» (2013), співавтор монографії «У пошуках щастя: життєвий шлях ботаніка В.А. Гаврилюка в щоденниках, листах, спогадах сучасників». Одноосібно та у співавторстві опубліковано кілька десятків статей у галузі ботаніки. Науковий куратор Гербарію УДПУ, член Українського ботанічного товариства.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Чорна Г.А. Репродуктивна біологія інвазійних видів вищої водної флори // Вісник Харківського нац. ун-ту ім.В.Н.Каразіна. №1100. Серія «Біологія». – 2014, вип. 20. – С. 377-380.

Черная Г.А. Высшая водная флора бассейна р.Северский Донец (Харьковская обл.). – Автореф. дис …..канд. биол. наук. – Киев, 1982. – 20 с.

Чорна Г.А. Український квітник Катерини Білокур/ Г.А. Чорна, Т.М. Коструба// Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у ботанічних садах та дендропарках: Мат-ли міжнарод. наук. конф., присвяч. 60-річчю НДП «Софіївка» як наукові установи НАН України (6-8 жовтня 2015 р.) – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – С.159-163.

Чорна Г.А. Птеридофлора історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва / Г.А.Чорна, А.А.Куземко, І.П.Діденко // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2015, вип. 25. – с.90-95.

Чорна Г.А. Рідкісні травʼянисті рослини природної флори у складі культурфітоценозів Правобережного Лісостепу України/ Г.А. Чорна, В.О. Скакун// Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 18 лютого 2016 р. м. Умань. – Умань: ФПО Жовтий О. О., 2016. – С. 100-105.