«Анкетування»

АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ


Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання на природничо-географічному факультеті в УДПУ

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо практичної підготовки

Анкета про ознайомлення з формами контрольних заходів та критерії оцінювання

Антикорупційний моніторинг здобувачів вищої освіти

Визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм

Визначення рівня навантаження студентів

Визначення рівня об’єктивності оцінювання контрольних заходів

Визначення рівня обізнаності щодо процедури дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності

Опитування здобувачів вищої освіти щодо безпеки освітнього середовища

Визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії
АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Анкета для керівників-методистів практик

Визначення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності та заходів реагування на прояви академічної недоброчесності

Визначення ступеня відповідності обрання форм, методів навчання та викладання принципам студентоцентрованого підходу та академічної свободи
АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ


Анкета для опитування роботодавців
АНКЕТУВАННЯ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ

Анкета для опитування випускників