«Андрієнко Олена Дмитрівна»

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання
 
Навчальний корпус № 1, 105 ауд.

E-mail:  olena_andrienko@ukr.net

Народилася 20 травня 1974 року в м. Умань Черкаської області. У 1996 році закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка за фахом вчитель біології та хімії.

На посаді викладача кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працює з 1999 року.

В 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  “Еколого-біологічні особливості видів роду Amelanchier Medik.  в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України” за спеціальністю: 03.00.05 – ботаніка.  Науковий керівник: к.с.-г.н., професор, провідний науковий співробітник відділу генетики, селекції та репродуктивної біології рослин НДП “Софіївка” НАН України Опалко Анатолій Іванович.

Наукові інтереси: показники вищої нервової діяльності дітей і підлітків різного ступеня біологічної зрілості; біологічні особливості, інтродукція та репродукція видів роду Amelanchier  Medik. у Правобережному Лісостепу України.

Викладає навчальні дисципліни “Фізіологія вищої нервової діяльності”, “Фізіологія людини і тварин”, “Ботаніка”.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Опалко А.І. Представники Amelanchier Medik. у НДП «Софіївка» НАН України / А.І. Опалко, О.Д. Андрієнко, О.А. Опалко // Вісті біосферного заповідника «Асканія Нова» (News Biosphere Reserve «Askania Nova»). Інтродукція та досвід паркобудівництва в степовій зоні України (міжнародна наукова конференція, присвячена 125-річчю дендрологічного парку «Асканія Нова»). – Т. 14 : Спеціальний випуск. – 2012. – С. 194–198.

Opalko A.I. Taxonomic composition and changes in system of Amelanchier Medik. genus / A.I.Opalko, O.D. Andrienko, O.A. Opalko // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 2. – С. 181–190.

Андрієнко О.Д. Еколого-біологічні особливості видів роду Amelanchier Medik. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: 03.00.05 «Ботаніка» / О.Д. Андрієнко.  К., 2016.  23 с.

Opalko A.I. Phylogenetic connections between representatives of the genus Amelanchier Medik. / A.I. Opalko, O.D. Andrienko, O.А. Opalko // Temperate Crop Science and Breeding: Ecological and Genetic Study [Eds.: Sarra A. Bekuzarova et al.]. – Oakville; Waretown: Apple Academic Press, 2016. – Part 2, Horticultural Crop Science, Ch. 11. – P. 201–232.

Андрієнко О.Д. Економічні та неекономічні цінності представників роду Amelanchier Medik. / О.Д. Андрієнко // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній школі (присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри ботаніки, екології, та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2 – 3 листопада 2017 р., м. Полтава. – Полтава : ФОП Гаража М.Ф., 2017. – С. 69 – 72.