«Василенко Олександр Петрович»

Василенко Олександр Петрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 111 ауд.

Е-mail:vasylenko.usau@gmail.com

Народився  29.12.1954 року в м. Умань Черкаської області

Навчався в школі №9 яку закінчив у 1972 році. У 1977 році закінчив Уманський сільськогосподарський інститут (нині Уманський НУС) за спеціальністю агрономія. Отримав кваліфікацію вченого агронома.

Після закінчення інституту працював бригадиром тракторної бригади в радгоспі „Запорізька січ» Вільнянського району Запорізької області.

З січня 1980 року по грудень 1989 року працював головним агрономом колгоспу ім. Шевченка Новоархангельського району Кіровоградської області.

З грудня 1989 року по грудень 1992 року навчався в аспірантурі Уманського сільськогосподарського інституту.

З 1992 року по 1996 рік — викладач кафедри інформатики та управління сільськогосподарським виробництвом.

У 1993 році під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Карасюка  І.М. захистив кандидатську дисертацію в Інституті ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія на тему „Ефективність застосування сірки під озиму пшеницю на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України” з присвоєнням наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У 1996 році присвоєно вчене звання доцента.

З 1996 року по липень 2007 року —  завідувач кафедри менеджменту організацій. З 2002 року по 2010 рік проректор з міжнародних зв’язків Національного університету садівництва.

У 2016 році переведений на посаду доцента кафедри публічного управління та адміністрування Уманського НУС. Звільнений з посади доцента в 2020 році у зв’язку з закінченням контракту.

З жовтня 2020 року доцент кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Є автором та співавтором більше 120 публікацій наукового та методичного характеру. В тому числі 5 навчальних посібників та п’ять авторських свідоцтв.