«27 група»

Обов’язкові дисципліни

Анатомія людини
Гістологія з основами цитології та ембріології
Грунтознавство
Зоологія хребетних
Неорганічна хімія
Органічна хімія
Основи сільського господарства
Систематика рослин

Вибіркові дисципліни

Аналітична хімія
Гербарна справа
Основи медичних знань