«За навчальним планом 2018 року»

Обов’язкові дисципліни

Генетика з основами селекції
Основи філогенії рослин і тварин
Охорона праці та безпеки життєдіяльності
Фізіологія вищої нервової діяльності
Фізіологія людини і тварин

Вибіркові дисципліни

Біобезпека та біозахист
Еволюційне вчення
Історія біології
Паразитологія
Розв'язування задач з біології