«ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЙ LABSTER У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ»

Здобувачі вищої освіти нині є прогресуючою, прагнучою до здобуття нових знань і практичних умінь молоддю. Підходи до їх навчання мають теж бути сучасними та зорієнтованими на розвиток компетентностей студентів. На природничо-географічному факультеті активно використовують сучасні підходи до викладання навчальних предметів.

Доценти кафедри біології та методики її навчання Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна ПОЛІЩУК, Тетяна НОВІКОВА, Олена МАНЗІЙ під час викладання освітніх компонент «Генетика», «Біотехнологія», «Молекулярна біологія», «Мікробіологія з основами вірусології», «Основи наукових досліджень в біології» впроваджують сучасні технології в освіті використовуючи віртуальні комплекси з інтерактивними вправами, що виконуються у 3D-середовищі сучасних віртуальних лабораторій; дашборди з аналітикою та статистикою щодо результатів навчання, а також можливість адаптувати тестові завдання під потреби здобувачів.

Платформа «Labster» відкрита для доступу в університеті є  платформою віртуальних лабораторій та інтерактивної науки. Сприяє не лише отриманню практичних навичок, але й вдосконаленню володіння знань здобувачів освіти з іноземної мови, що відповідає концепції розвитку Університету.