«УЧАСТЬ БІОЛОГІВ У СЕМІНАРІ «ШЛЯХИ УДОСКОНАЛАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ»»

29 березня 2023 року за ініціювання співробітників факультету біології та лісового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки відбувся науковий семінар «Шляхи удосконалення освітніх програм за спеціальностю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 014 Середня освіта (Природничі науки) на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти».

До роботи семінару долучилися гаранти та учасники проєктних груп освітніх програм 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія, що функціонують на природничо-географічному факультеті Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, а саме – Ігор КРАСНОШТАН, Леся МОРОЗ, Світлана ЛЮЛЕНКО, Ірина МИКОЛАЙКО, Тетяна ПОЛІЩУК, Альона ЗАБОЛОТНА, Тетяна НОВІКОВА, Олена МАНЗІЙ.

На заході обговорено перелік відповідних компетентностей, програмних результатів навчання, особливості функціонування зазначених освітніх програм та формування освітніх компонентів освітніх програм у реалізації загальних та фахових компетентностей для досягнення програмованих результатів навчання.

Особливо цінною для учасників семінару була участь у його роботі Віталія Гончаренка – завідувача кафедри ботаніки Львівського національного університету імені Івана Франка та одного із розробників проєкту Стандарту вищої освіти. Він відповідав на запитання, які цікавили присутніх учасників і окреслив своє бачення функціонування освітніх програм згідно Стандарту.

Питання, які розглядалися на семінарі є актуальними, їх дискусійне обговорення сприятиме успішній реалізації усіх складових компонентів Стандарту.