«ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ»

Організація ефективного дистанційного навчання –виклик, який стоїть перед освітою України.

Відкрите заняття– одна з основних форм удосконалення методики викладання, підвищення педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи тощо.

Як забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу, сформувати необхідні здобувачам освіти компетентності, які методи та форми краще використати – ось питання, які сьогодні стоять перед кожним викладачем. Свій підхід до розв’язання цих проблем продемонструвала доцент кафедри біології та здоров’я людини на дисципліни «Генетика з основами селекції» Альона Заболотна під час проведення 28.02.2024 року лабораторної роботи «Будова клітин прокаріот і еукаріот».

Використовуючи цифрову камеру для мікроскопів оснащену USB портом для передачі даних на ПК, викладачу вдалось продемонструвати всі підготовлені зразки, що дало змогу закріпити теоретичний матеріал.

Виконуючи завдання лабораторної роботи, здобувачі освіти брали активну участь в аналізі отриманих результатів. Обговорювали видиме зображення (будову і функції органел); провели порівняльний аналіз будови клітин прокаріот та еукаріот.

Заняття було проведено на високому професійному рівні, а всі присутні ще раз переконалися — генетика цікава таємнича наука.