«НАУКОВА СПІВПРАЦЯ БОТАНІКІВ»

Упродовж тисячоліть людська діяльність помірковано впливала на природні біотопи. Проте у другій половині ХХ століття і особливо на початку третього тисячоліття антропогенний вплив на природу став настільки масштабним, що без перебільшення можна говорити про загрозу біорізноманіттю. Одним із наслідків впливу людського фактору є синантропізація природної флори, що зумовлює втрату нею специфічних рис в кожному конкретному районі: збідненні видової різноманітності аборигенних видів, збільшенні частки адвентивних рослин, заміни типових для певної території типів рослинності, новими, похідними.

У кінці квітня 2023 року, в рамках співпраці ботаніків кафедри біології та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та науковцями відділу природної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, було проведене дослідження околиць міста Умані, з метою вивчення синантропної флори.