«Лабораторія інноваційних технологій навчання біології»

IMG_1425

Люленко Світлана Олександрівна кандидат педагогічних наук, доцент, керівник лабораторії

Згідно Положення про лабораторію, яке визначається вимогами Міністерства освіти і науки України, з урахуванням новітніх досягнень педагогічної та методичної науки, практики фундаментальної та прикладної підготовки фахівців діяльність колективу лабораторії проводиться за наступними напрямками:

 • реалізація компетентністного підходу у навчальному процесі при підготовці здобувачів освіти за спеціальністю Середня освіта «Біологія та здоров’я людини»;
 • впровадження інноваційних технологій навчання в освітній процес під час вивчення біології;
 • підготовка майбутніх вчителів біології до реалізації основних вимог Нової української школи;
 • проведення навчальних занять із студентами та вчителями з метою підготовки їх до застосування сучасних освітніх технологій;
 • проведення семінарів, круглих столів, педагогічних читань, дискусій з певної тематики.

При лабораторії функціонує проблемна група «Особистістне ставлення майбутнього вчителя природничих дисциплін у ЗВО»  (керівник доц. Люленко С. О.)

Формування загальних і фахових компетентностей:

 • природничо-наукової; 
 • навчально-дослідницької; 
 • експериментально-дослідної; 
 • здоров’язбережувальної;
 • екологічної; 
 • навчально-методичної; 
IMG_7596
DSC_0026
11

За останні роки основними результатами роботи лабораторії є: видання навчально-методичних посібників; розроблення відеотеків уроків та позакласних заходів з біології кращих учителів м. Умані та Уманського регіону; розроблення програм та практикумів з дисциплін «Методика навчання біології та природознавства», «Методика навчання біології в профільній школі», «Методика викладання біології у вищій школі», «Методика організації позакласної роботи школярів», «Методика організації натуралістичної роботи школярів» тощо.