«Гербарій»


Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини

Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є структурним науково-дослідним підрозділом кафедри біології та методики її навчання природничо-географічного факультету Університету і виконує функції ресурсного центру — центру колективного користування. Науковим куратором Гербарію є кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Чорна Галина Анатоліївна

Чорна Галина Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент, науковий куратор Гербарію Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Навчальний гербарій УДПУ започатковано у 1930 р., коли було створено Уманський інститут соціального виховання та проведено перший набір 30 студентів на біологічне відділення. Ймовірно, що у 1947–1948 рр. та 1956 роках під час приєднання до нашого вузу природничих факультетів Одеського, Київського та Бердичівського учительських інститутів, сюди було передано частину гербарних фондів названих інститутів. Однак, реорганізація Уманського інституту, об’єднання кафедр ботаніки та зоології, зміни навчальних приміщень та відсутність спеціальної кімнати для зберігання гербарію, зміни завідувачів кафедри (до Великої Вітчизняної війни кафедрою завідував геоботанік І. Артемчук, а в повоєнні роки – А. Тарануха, Л. Кравченко, І. Онищенко, К. Сенчук, С. Гедзь) призвело до того, що старі гербарні збори не збереглися. У 1987 р., коли об’єднану кафедру очолював фізіолог рослин, доцент С. Гедзь, навчальний гербарій налічував понад 3 000 зразків флори різних природних зон України. Із 1990-х років гербарій щорічно поповнюється 1-2 тис. гербарних аркушів, найбільш цінні з них після визначення викладачами вливаються у науковий гербарій. Зараз Гербарій нараховує близько 15 000 гербарних аркушів судинних рослин. У п’яти окремих відсіках дерев’яних гербарних шаф зберігається 1 471 г.з. із 164 родин Magnoliophyta флори України.

Фонди Гербарію

Демонстраційний (лекційний) гербарій з морфології рослин налічує понад 2 000 г.з. за темами: «Типии живлення рослин»; «Екологічні групи рослин за вимогами до вологи»; «Ефіроолійні рослини»; «Морфологія кореня (типи кореневих систем і метаморфози)»; «Напрямки росту пагона»; «Брунька»; «Морфологія листка та його метаморфози»; «Надземні метаморфози пагона»; «Підземні метаморфози пагона»; «Будова та різноманітність актиноморфних і зигоморфних квіток»; «Різноманітність суцвіть»; «Різноманітність плодів». Роздатковий гербарій до лабораторних занять з морфології рослин за тими ж темами налічує понад 2 000 г.з.

Література, опублікована за результатами ботанічних досліджень з використанням даних Гербарію

Демонстраційний гербарій із систематики рослин нараховує 100 г.з. по водоростях-макрофітах; 30 папок із зразками грибів та ліхенізованих грибів (лишайників); 60 г.з. Bryophyta; 150 г.з. Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, 50 г.з. Рinophyta. Гербарій представників відділу Magnoliophyta, який використовується на лекціях і лабораторних заняттях із систематики рослин, налічує 3 600 г.з. Крім того, потребують камеральної обробки, визначення та інсерації близько 6 000 г.з. студентських зборів за останні роки.

Гербарні матеріали з курсу «Проблеми фіторізноманіття України» включають діагностичні види класів рослинності: Vaccinio-Piceetea, Querco-Fagetea, Alnetea glutinosae, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Phragmito-Magnocaricetea, ScheuchzerioCaricetea fuscae та інших у кількості близько 1,5 тис. г.з.

Рідкісні види рослин флори України

Основними колекторами є доценти М.Д. Бутило, Г.А. Чорна та студенти УДПУ, гербарні збори яких визначені названими викладачами ботаніки.

Діяльність Гербарію ведеться за такими напрямами:

  • поповнення колекції рідкісними видами з районів, які мало досліджені і не представлені в основному фонді;
  • створення гербарію регіонально рідкісних рослин Черкаської та суміжних областей, спеціалізованих гербаріїв з лікарських, ефірно-олійних, декоративних та інших груп корисних рослин;
  • подальша систематизація та інвентаризація гербарію вищих рослин;
  • подальше розширення дублетного фонду;
  • створення інформаційної комп’ютерної бази даних Гербарію.

Наказ про створення ГербаріюПоложення про Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла ТичиниКаталог рослинКонтактна інформаціяАдреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 324 ауд. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Природничо-географічний факультет Телефон: (04744) 5–05–42 Е–mail: udpu_botanika@ ukr.net