«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: МАЙСТЕР-КЛАС ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ ВІД ЗАВІДУВАЧА ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ВІДДІЛУ ЯНИ КОВАЛЕНО»

Одним із пріоритетних напрямків підготовки здобувачів вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі.
До реалізації концепції академічної доброчесності залучаються всі учасники освітнього процесу, а необхідні заходи з цією метою здійснюються систематично. Один із таких було проведення інформаційної лекції в стилі майстер-класу на тему “Академічна доброчесність: оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання.» За доброю традицією співорганізатором даного заходу була бібліотека УДПУ 14 листопада 2023 року. Завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Яна Ковалено познайомила присутніх з основними правилами укладання списку літератури, визначила ключові відмінності між ДСТУ, що регламентують ці правила. Основну увагу Яна Вікторівна зосередила на прикладах оформлення бібліографічних записів на різні види інформаційних ресурсів. Продемонструвала використання загальних положень та правил складання бібліографічних описів.
Учасниками заходу були здобувачі вищої освіти ступеня «Бакалавр» ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) та ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). Психологія, а також науково-педагогічні працівники кафедри біології та методики її навчання.
Серед питань, які активно обговорювалися всіма учасниками, – академічна доброчесність, академічне письмо, корисні прийоми, які допоможуть написати академічний текст високої якості, уникнення плагіату під час написання академічних текстів, стилі цитування, способи перевірки наукових та кваліфікаційних робіт здобувачів освіти тощо.
Матеріали лекції неодмінно стануть в нагоді як студентам для самостійного вивчення, так і викладачам для вдосконалення власних навичок академічного письма і підвищення рівня кваліфікації.
Викладач дисципліни «Основи наукових досліджень в біології» закцентувала увагу студентів на важливості вміння правильно оформити список літератури до наукової роботи та закликала не ігнорувати бібліотеку та частіше звертатись до тих ресурсів, що пропонують працівники книгозбірні.