«Наукова лабораторія з проблем оптимізації родючості ґрунту»

Наукова лабораторія з проблем оптимізації родючості ґрунту (наук. керівник. доктор с.-г. наук, проф. Миколайко В.П.) створена наказом ректора університету №228 від 31.10.2003 року.

Изображение 1

Згідно угоди між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини і Інститутом агроекології НААН інститут є куратором наукової лабораторії.

Пріоритетним напрямом наукових досліджень членів лабораторії є вивчення ґрунтово-екологічного моніторингу Центральної частини Лісостепу України, який включає такі завдання:

  1. Вивчити стан структури ґрунтового покриву і здійснити контроль землекористування.
  2. Встановити зміни основних властивостей і режимів ґрунтів
  3. Оцінити інтенсивність прояву процесів ерозії
  4. Дослідити стан ґрунтів меліоративного фонду
  5. Оцінити ефективну родючість земель
  6. Поповнення ґрунту органічною речовиною за рахунок альтернативних кормово-сидеральних культур
  7. Розробити рекомендації щодо раціонального землекористування
  8. Активно проводити еколого – просвітницьку роботу серед широких верств населення.

Система наукової діяльності членів лабораторії:

–         дослідження ґрунто-екологічного моніторингу;

–         організація і проведення наукових конференцій та семінарів;

–         апробація і впровадження результатів досліджень членів лабораторії;

–         видання наукових монографій, посібників, методичних рекомендацій, статей.

На базі лабораторії з 2003 року виконуються госпдоговірні теми. В 2015 році укладено договір за темою «Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва» між товариством «ТАК – Агро» Тетіївського району Київської області і нашим на період до 31 грудня 2017 року.

Изображение 5
Изображение 6
Изображение 7
Изображение 8
Изображение 9
Изображение 10
Изображение 2
Изображение 3
Изображение 4

В рамках госпдоговірної теми було закладено плодовий сад на пришкільній ділянці Клюківській загальноосвітній школі Тетіївського району Київської області.

Изображение 11
Изображение 12

З 2006 по 2008 роки на базі лабораторії виконувалась держбюджетна тема: «Ґрунтово-екологічний моніторинг центральної частини правобережного Лісостепу України».

31 жовтня 2013 року відбулася регіональна науково-практична Інтернет-конференція на тему «Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів», присвячена 10-річчю наукової галузевої лабораторії з проблем оптимізації родючості ґрунту. За результатами конференції було опубліковано збірник матеріалів.

Изображение 13
Изображение 14

Співробітники лабораторії разом з іншими науковцями беруть активну участь у наукових експедиціях регіону.

Изображение 17 а
Изображение 19
Изображение 18
Изображение 17
Изображение 16
Изображение 15

На базі лабораторії студентами природничо-географічного факультету університету проводяться польові та лабораторні дослідження генезису сучасних ґрунтів. Результати використовуються в процесі підготовки майбутніх вчителів біології, географії, хімії.

Изображение 20
Изображение 21
Изображение 22
Изображение 23
Изображение 24
Изображение 25
Изображение 26

Так, при лабораторії працює студентський науковий гурток: „Агроекологічні проблеми сучасного землеробства ”, який охоплює студентів 2-5 курсів природничо-географічного факультету. Ці студенти отримують на базі лабораторії уміння і навички дослідної роботи. Зокрема, вони проводять науково-дослідну роботу, отримують навики відбору зразків ґрунтів і підготовки їх до аналізу, проведення самих аналізів в лабораторії, тобто вивчення фізичних властивостей (структура, об’ємна маса, пористість) агрохімічних (визначення вмісту основних макроелементів, кислотності, суми вбирних основ) та біологічної активності ґрунту. В рамках регіональної науково-практичної Інтернет-конференції «Моніторинг та охорона біорізноманіття агроландшафтів», присвяченої 10-річчю наукової галузевої лабораторії з проблем оптимізації родючості ґрунту був проведений семінар зі студентами наукового гуртка.

Изображение 27
Изображение 28

Результатами є написання ними курсових, дипломних та магістерських робіт.

Изображение 29
Изображение 30

На сьогодні лабораторія з оптимізації родючості ґрунту є науковим, навчальним, культурно-освітнім, виховним та природоохоронним підрозділом УДПУ імені Павла Тичини. Лабораторія є не лише базою для науково-дослідної роботи наукових співробітників, аспірантів і студентів, а також використовується при проведенні олімпіад різних рівнів з біології та екології серед школярів і студентів. Лабораторію відвідують школярі шкіл міста та району, гості з інших вузів.

Изображение 31
Изображение 32

Співробітники лабораторії підтримують міцні зв’язки з

Інститутом агроекології НААН, Українським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства і агрохімії імені О.Н. Соколовського, Інститутом землеробства НААН, Уманським національним університетом садівництва, Національним ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України, Національним дендрологічним парком „Софіївка” НАН України, Дендрологічним парком „Олександрія”, Мліївським науково-дослідним інститутом садівництва імені Л.П. Симиренка.

Перспективи розвитку наукової лабораторії:

–         впровадження та розробка новітніх сучасних методик наукових досліджень;

–         формування Банку даних результатів наукових досліджень;

–         зміцнення існуючих та налагодження нових зв’язків з науковими установами.

Е-mail: lab.optimhruntiv@udpu.edu.ua