«Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини»

Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є структурним науково-дослідним підрозділом кафедри біології та здоров’я людини факультету природничої освіти та природокористування Університету і виконує функції ресурсного центру – центру колективного користування. Науковим куратором Гербарію є кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання Чорна Галина Анатоліївна.

Навчальний гербарій УДПУ започатковано у 1930 р., коли було створено Уманський інститут соціального виховання та проведено перший набір 30 студентів на біологічне відділення. Ймовірно, що у 1947–1948 рр. та 1956 роках під час приєднання до нашого вузу природничих факультетів Одеського, Київського та Бердичівського учительських інститутів, сюди було передано частину гербарних фондів названих інститутів. Однак, реорганізація Уманського інституту, об’єднання кафедр ботаніки та зоології, зміни навчальних приміщень та відсутність спеціальної кімнати для зберігання гербарію, зміни завідувачів кафедри (спочатку кафедрою завідував геоботанік І. Артемчук, а згодом – А. Тарануха, Л. Кравченко, І. Онищенко, К. Сенчук, С. Гедзь) призвело до того, що старі гербарні збори не збереглися. У 1987 р., коли об’єднану кафедру очолював фізіолог рослин, доцент С. Гедзь, навчальний гербарій налічував понад 3 000 зразків флори різних природних зон України. У 1990-2009 роки гербарій щорічно поповнювався 1-2 тис. гербарних аркушів, найбільш цінні з яких після визначення викладачами вливали у науковий гербарій. Зараз Гербарій нараховує близько 15 000 гербарних аркушів судинних рослин.

Фонди гербарію

Демонстраційний (лекційний) гербарій з морфології рослин налічує понад 2 000 гербарних зразків (г. з.) за темами: «Типи живлення рослин»; «Екологічні групи рослин за вимогами до вологи»; «Ефіроолійні рослини»; «Морфологія кореня (типи кореневих систем і метаморфози)»; «Напрямки росту пагона»; «Брунька»; «Морфологія листка та його метаморфози»; «Надземні метаморфози пагона»; «Підземні метаморфози пагона»; «Будова та різноманітність актиноморфних і зигоморфних квіток»; «Різноманітність суцвіть»; «Різноманітність плодів». Роздатковий гербарій до лабораторних занять з морфології рослин за тими ж темами налічує понад 2 000 г. з.

Демонстраційний гербарій із систематики рослин нараховує 100 г. з. по водоростях-макрофітах; 100 г. з. Bryophyta; 150 г. з. Lycopodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta, 50 г. з. Рinophyta. Гербарій представників відділу Magnoliophyta, який використовується на лекціях і лабораторних заняттях із систематики рослин, налічує 3600 г. з.

Основні колектори гербарію – доценти М. Д. Бутило, Г. А. Чорна та здобувачі вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Діяльність Гербарію ведеться за такими напрямами:

  • поповнення колекції видами з районів, які мало досліджені і не представлені в основному фонді;
  • створення гербарію регіонально рідкісних рослин Черкаської та суміжних областей, спеціалізованих гербаріїв лікарських, ефірно-олійних, декоративних та інших груп корисних рослин;
  • подальша систематизація та інвентаризація гербарію вищих рослин;
  • створення інформаційної комп’ютерної бази даних Гербарію.

У складі гербарію найстарішим гербарним зразком є зібрана М. М. Ільїним селагінела (Selaginela selaginoides) із плауноподібних, датована 2.06.1921 року. Серед зборів 1977 року наявні зразки із Полярно-альпійського ботанічного саду, зокрема плаун баранець (Lycopodium selago).

Гербарний зразок Selaginela selaginoides

Гербарний зрозок Lycopodium selago

У 2012-2013 роках до складу гербарію ввійшли збори студентки М. М. Орлової із Південно-Східної Азії, зокрема камелії японської (Camelia japonica), каштана городчастого (Castanea crenata), зібрані в м. Токіо. Таким чином гербарій світової флори та колекція плодів у складі нашого гербарію нараховує кілька десятків зразків.

Гербарний зразок Castanea crenata

Гербарний зразок Camelia japonica

Квіти та плоди різних видів евкаліпта

(Eucalyptus macrocarpa; Eucalyptus sp.)

Екзотичні види представлені також зборами із інтродукційних установ, насамперед Національного дендропарку «Софіївка» НАН України.

Гербарний зразок лотоса горіхоносного (Nelumbo nucifera)

Плід біб і колючки гледичії триколючкової (Gleditschia triacanthos)

У співдружності з куратором Гербарію Уманського національного університету садівництва (UM) доц. Т. В. Мамчур за результатами багаторічної співпраці опубліковано ряд монографій:

Наказ про створення Гербарію

Положення про Гербарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Каталог рослин

Контактна інформація

Адреса: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 2, корп. №1, 324 ауд.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
факультет природничої освіти та природокористування, кафедра біології та здоров’я людини.

Е-mail: udpu_botanika@ ukr.net