«Навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Молекулярна біологія».

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Генетика з основами селекції».

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни
«Гістологія з основами цитології та ембріології»

Навчально-методичний лабораторний практикум з алелопатії.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з ботаніки.

Методичні рекомендації до лабораторних занять з анатомії людини.

Практикум з біологічної номенклатури.

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Біотехнологія»

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Мікробіологія з основами вірусології та імунології»

Практикум із систематики вищих спорових і насінних рослин.

Навчально-методичний посібник вікова фізіологія та шкільна гігієна.

Навчально-методичний посібник із зоології хребетних.

Лабораторні роботи з методики навчання біології .

Навчально-методичний посібник з орнітології.

Навчально-методичний посібник з основ філогенії рослин і тварин.

Навчальний посібник з фізіології людини і тварин.

Навчальний посібник із зоології безхребетних