«Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Природничі науки в системі освіти»,»

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Природничі науки в системі освіти»,

Протягом останніх років у весняний період традиційним на базі кафедри біології та методики її навчання стало проведення інтернет-конференції «Природничі науки в системі освіти». Цьогоріч 7-8 квітня конференція зібрала широке коло науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, педагогів (освітян). Враховуючи статус заходу як інтернет-конференції, засідання проходило у формі інтерактивного спілкування представників оргкомітету з визначеним колом учасниками з різних секцій, які перебували в режимі online-конференції. (посилання на зустріч https://meet.google.com/fgr-suxh-qax)

Крім співробітників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини до участі були залучені науковці Уманського національного університету садівництва, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, а також Вознесенської станції юних натуралістів. Загалом у роботі конференції взяли участь 52 учасника, з них докторів наук – 4, кандидатів наук – 25, здобувачі наукового ступеня PhD – 2, викладачів – 7, студентів – 13 (з яких 2 іноземних) та 1 співробітник станції юних техніків.

У ході конференції були обговорені дискусійні питання у межах чотирьох секцій: новітні здобутки біологічної науки; екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища; сучасні проблеми та перспективи розвитку географічної науки і освіти; методологічні аспекти викладання дисциплін природничого циклу в закладах вищої і загально-середньої освіти. Обрані теми доповідей стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначених проблематик.

За підсумками узагальнення пропозицій учасників даного заходу складено резолюцію конференції та сформмовано збірник матеріалів, електронну версію якого можна знайти за посиланням а друковані його примірники та сертифікати про участь було надіслано авторам.

Оргкомітет конференції висловлює щиру подяку усім учасникам конференції й налаштований на продовження взаємовигідної співпраці в різноманітних наукових проектах.

Збірник

Програма