«ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРОМ»

23 березня 2023 року відбулася зустріч гаранта освітньої програми 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) доцента кафедри біології та методики її навчання Лесі МОРОЗ зі стейкхолдером освітньої програми директором Уманського ліцею №1 Уманської міської ради Черкаської області Тамілою СКАРБОВСЬКОЮ.

Під час зустрічі обговорили особливості організації освітнього процесу здобувачів освіти другого магістерського рівня, які навчаються за означеною освітньою програмою; можливості проходження виробничої (педагогічної) практики здобувачами вищої освіти на базі ліцею; здійснення наукового консультування учнівських науково-дослідницьких робіт МАН науково-педагогічними працівниками кафедри; можливості подальшої взаємодії гаранта, членів проєктної групи, здобувачів вищої освіти зі стейкхолдером в рамках діючої угоди про співпрацю.  

Підсумком зустрічі стало спільне побажання продовжувати співпрацю, спрямовану на удосконалення освітньої програми і загалом – на поглиблення зв’язку між університетом та ліцеєм, навчанням і практикою, компетентністю і результатом.