«ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ»

25 листопада 2022 року в онлайн режимі відбувся захист виробничої практики здобувачів вищої освіти 47 групи, що навчаються за освітньою програмою 091 Біологія. Практика проходила в термін із 17 жовтня по 12 листопада 2022 року. В рамках угоди про співпрацю, базою практики була Дослідна станція тютюнництва Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

Проходження виробничої практики мало на меті закріпити теоретичні знання здобувачів вищої освіти шляхом їх співставлення з практичною діяльністю виробничого підприємства, зорієнтувати їх на застосування теоретичних знань у різних ситуаціях, що властиві майбутній професії.

Під час онлайн-зустрічі кожен із практикантів розповів про ті завдання які вдалося виконати під час проходження практики. А саме: вивчити ботанічну характеристику цукрових буряків, біологічні особливості та технологію їх вирощування з насіння до насіння; освоїти методики визначення цукристості коренеплодів, визначення сухої маси речовини; набути практичного досвіду з проведення кагатування маточних коренеплодів. За результатами проходження практики студенти підготували звіти.

Здобувачі освіти отримали схвальні відгуки щодо проходження виробничої практики та підготовки звітної документації від групового керівника практики кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри біології та методики її навчання Тетяни ПОЛІЩУК. Вона наголосила, що такі практики дають здобувачам освіти можливість спробувати себе у різних сферах діяльності і застосувати отримані під час навчання знання на практиці. Підсумовуючи, повідомила оцінки здобувачам вищої освіти і побажала подальших успіхів у навчанні і практичній діяльності.