«Семененко Ірина Василівна»

викладач кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 306,326 ауд.,
тел. (04744) 4-05-43
Е-mail: Ira-

        Народилася 14 березня 1989 року в
смт. Дашів Іллінецького району Вінницької області. У 2011 р. закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за фахом вчитель біології та хімії.

В університеті працює з 2011 року на посаді викладача. З 2012 року навчається в аспірантурі Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. Працює над написанням кандидатської десертації на тему «Рід Hibiscus в Правобережному Лісостепу України» під керівництвом д.б.н., професора Косенка І.С.

Наукові інтереси: біологічні особливості процесів росту, морфогенетичні відмінності розвитку окремих видів роду Hibiscus L., інтродукція, регенерація та практичне використання видів в умовах Правобережного Лісостепу України.
Викладає дисципліни: «Генетика з основами селекції», «Алелопатія», «Основи філогенії рослин і тварин».