«СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ З МЕТОЮ ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ОП СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. ХІМІЯ) ТА ІНШИХ ПРОЦЕДУР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ»

12 жовтня 2023 року відбувся дискусійний семінар групи забезпечення ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) за ОС «бакалавр» зі спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) за участю зацікавленого стейкхолдера Сергія СКРИПНИКА, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету.

Учасники семінару обговорили можливості оновлення змісту ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) у сфері фахової підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) відповідно до нових вимог їх професійної діяльності.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, а саме природничо-географічний факультет, реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма стейкхолдерами. Отримання зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, що здійснюється шляхом отримання пропозицій та зауважень щодо освітньої програми; проведення всіх видів практик, що є потенційними для працевлаштування студентів; участі стейкхолдерів у оцінюванні якості знань студентів при проведенні підсумкової атестації; анкетування стейкхолдерів тощо.

Група забезпечення на чолі з гарантом доцентом кафедри біології та методики її навчання Світланою ЛЮЛЕНКО, реалізуючи вимоги із забезпечення якості освіти, продовжує вивчати думку здобувачів освіти, зацікавлених стейкхолдерів про оптимізацію ОП, що в свою чергу реалізується заходами для покращення якості підготовки фахівців за відповідною ОП.

Під час засідання учасники ґрунтовно проаналізували професійні компетентності майбутніх учителів – випускників освітньої програми, обговорили питання покращення якості підготовки та можливостей працевлаштування.

Зокрема, гарант ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія) акцентувала увагу на змісті програми, переліку освітніх компонентів, загальних та фахових компетентностей необхідних для підготовки конкурентоспроможних на ринку праці фахівців у сфері педагогічної діяльності.

Сергій СКРИПНИК (стейкхолдер ОП) поділився власним досвідом викладацької діяльності та зазначив, що нові вимоги до рівня підготовки здобувачів вищої освіти і розвитку особистості призводять до необхідності впровадження сучасних методів та технологій навчання, які дозволяють організувати освітній процес у відповідності до потреб суспільства. Він зазначив, що серед інноваційних методів викладання фахових дисциплін особливо важливим є залучення до проведення аудиторних занять професіоналів-практиків та представників роботодавців.