«Сорокіна Світлана Іванівна»

sorokina

кандидат біологічних наук, доцент  кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 104 ауд.,

E-mail: svitlo73@gmail.com

Народилася 10 січня 1973 року в с. Губарівка Харьківської області. У 1996 р. закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини за фахом вчитель географії та біології.

В університеті працює з 2007 року.

У 2014 р. в спецраді Інституту фізіології рослин і генетики НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Вибірна фітотоксичність гербіцидів при їх комплексному застосуванні в посівах сої» за спеціальністю 03.00.12 — фізіологія рослин під керівництвом доктора біологічних наук  Мордерера Євгена Юлійовича.

Наукові інтереси: вибірна фітотоксичність гербіцидів, селективність гербіцидів, ґрунтові гербіциди, післясходові гербіциди, азотфіксувальна активність бобових рослин, азотфіксувальні бактерії.

Викладає дисципліни «Еволюційне вчення», «Анатомія людини», «Гістологія з основами цитології та ембріології», «Основи біологічних знань».

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Сорокіна С.І.ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСГЕННОЇ СОЇ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ АЛЬТЕРНАТИВИ У ДАНОМУ НАПРЯМІ / С.І. Сорокіна, М.П. Паланиця, С.В. Сорокін // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – 2011. – Вип. 14. – С. 82 – 85.

Сорокіна С. І. Комплексне застосування гербіцидів метрибузину, метолахлору та трифлураліну в посівах сої (Glycine Max) / С.І. Сорокіна, Є.Ю. Мордерер // Збірник наукових праць природничо-географічного факультету УДПУ. Природничі науки і освіта. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – C. 138–141.

Сорокіна С.І. Гербіцидна композиція з підвищеною вибірною фітотоксичністю для захисту посівів сої від бур’янів / С.І. Сорокіна // Природничі науки і освіта у вимірах ХХІ століття: матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – С. 53 – 55.

Сорокіна С. Вплив гербіцидів та їх сумішей на формування і активність симбіотичної системи сої / С. Сорокіна, О. Родзевич, Є. Мордерер //VІІ науково-теоретичної конференція товариства гербологів «Рослини-бур’яни: особливості біології та раціональні системи їх контролювання в посівах сільськогосподарських культур»: Збірник тез. (Київ, 2010). – Київ, 2010. – С. 195 – 197.

Сорокіна С.І. Зміни в азотфіксувальній активності сої за дії гербіцидів з мікродобривами / С.І. Сорокіна, Ж.З. Гуральчук, О.П. Родзевич, М.П. Радченко, Є.Ю. Мордерер // Природничі науки в системі освіти: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Умань, 2013). – Умань, 2013. – С. 44–47.