«ПРОХОДЖЕННЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ»

На початку 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри біології та здоров’я людини і здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітніми програмами Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), Біологія пройшли ряд онлайн-курсів для підвищення рівня обізнаності та кваліфікації. Онлайн-курси були розміщені на платформах Prometheus та Асоціація саперів України, та дали можливість учасникам удосконалити знання з таких тем: «Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів», «База: сучасна військова підготовка», «Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс», «Онлайн безпека», «Медіаграмотність для освітян»,  «Перша домедична допомога в умовах війни», «Цивільна оборона та захист в надзвичайних ситуаціях», «Інженер БПЛА».

Під час проходження курсів слухачі мали змогу ознайомитися з теоретичним матеріалом, переглянути актуальні відео, виконати тестові завдання з означених тем. За результатами проходження онлайн-курсів науково-педагогічні працівники кафедри та здобувачі вищої освіти отримали 95 сертифікатів. Вони засвідчують сформованість:

  • цифрової та інформаційно-комунікаційної компетентності;
  • умінь: використовувати світовий та український досвід медіаосвіти; формувати у дітей та дорослих ціннісного ставлення до життя і здоров’я людини та насамперед до власного;  безпечно поводитися у разі зіткнення з небезпечними предметами чи потрапляння в екстремальні ситуації; здійснювати профілактично-просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності; формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя; сприяти збереженню особистого фізичного та психічного здоров’я під час професійної діяльності; надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу; організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
  • навичок: критичного підходу й системного мислення; розрізняти психологічні засади медіаграмотності; використовувати можливості медіа для професійної діяльності.