«ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСІБНИКА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

27 жовтня 2023 року на кафедрі біології та методики її навчання відбулася презентація навчального посібника «Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» укладачів Ігоря КРАСНОШТАНА, Олени МАНЗІЙ, Вікторії СКАКУН, Вікторії ОМЕЛЬЧЕНКО. Лабораторний практикум рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №18 від 27 червня 2023 року).

Посібник розроблено відповідно до потреб освітнього процесу і у відповідності робочої програми освітнього компонента «Гістологія з основами цитології та ембріології» ОС «Бакалавр» освітньо-професійних програм: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Хімія), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) Психологія, Середня освіта (Біологія та здоров’я людини. Географія), Біологія.

У навчальному посібнику подано вказівки до виконання лабораторних робіт із різних розділів гістології, цитології та ембріології, які вивчаються студентами педагогічних закладів вищої освіти. Структура кожного заняття включає вихідний рівень знань і вмінь здобувача освіти, програму самостійної підготовки студента до заняття, хід заняття, ситуаційні задачі, короткі теоретичні відомості з теми лабораторної роботи, якими здобувач освіти може скористатися при підготовці до заняття.

В рамках постійної співпраці кафедри біології та методики її навчання з науковою бібліотекою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини укладачі навчального посібника «Лабораторний практикум із гістології з основами цитології та ембріології» передали шість його екземплярів, поповнивши літературний фонд наукової бібліотеки.