«Поліщук Тетяна Вікторівна»

Поліщук Тетяна Вікторівна

кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 306 ауд.,

E-mail mtv-1985@ukr.net

 

Народилась 3 лютого 1985 р. в с. Родниківка, Уманського р-ну, Черкаської обл. У 2007 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Плодовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію агронома-дослідника з плодоовочівництва і виноградарства.

З січня 2008 року по вересень 2017 року працювала старшим науковим співробітником Дослідної станції тютюнництва.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація окремих елементів технології вирощування селери коренеплідної в умовах Правобережного Лісостепу України» та на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво.

Опубліковано 30 наукових праць, серед яких одне авторство на сорт, шість патентів на корисну модель.

Викладає курси «Біотехнологія та генна інженерія», «Фітопатологія».