«Поліщук Тетяна Вікторівна»

Поліщук Тетяна Вікторівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Е-mail: mtv-1985@ukr.net

Народилась 3 лютого 1985 р. в с. Родниківка, Уманського р-ну, Черкаської обл. В 2007 році закінчила Уманський державний аграрний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство» та здобула кваліфікацію агронома-дослідника з плодоовочівництва і виноградарства. Із січня 2008 року по вересень 2017 року працювала старшим науковим співробітником Дослідної станції тютюнництва НААН України. В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація окремих елементів технології вирощування селери коренеплідної в умовах Правобережного Лісостепу України» та на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.06 – овочівництво. В Уманському державному педагогічному університеті працюю з 2017 р. на посадах викладача та старшого викладача. Викладає дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія», «Фітопатологія».

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. — 2018. — 8(2). — P.113-119.

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. — 2018. — 8(2). — P.113-119.

Polischuk T.V. Effect of application of modified nourishing environment on the reproduction and yielding capacity of root celery /T.V. Polischuk, O.I. Ulianich, V.V. Polischuk, V.V. Ketskalo, N.V. Vorobiova // Ukrainian Journal of Ecology. — 2018. — 8(2). — P.113-119.

Поліщук Т.В. Урожайність і якість коренеплодів селекційних номерів буряку цукрового залежно від строків зберігання насіння / В. В. Поліщук, А. Ф. Балабак, Т. В. Поліщук // Фактори експериментальної еволюції організмів. — 2017. — Т. 21. — С. 164-167.

Поліщук Т.В. Видовий склад хвороб салату листкового в умовах закритого ґрунту за зимово-весняного вирощування / В.В. Кецкало, Т.В. Поліщук // Зб. наук. пр. Уманського НУС. — 2018.- №92 Ч.1. Агрономія . — С.91-99.

Поліщук Т.В. Стерилізація рослинного матеріалу буряка цукрового в залежності від типу стерилізатора, концентрації і експозиції стерилізації in vitro // В.В. Поліщук, Л.М. Карпук, І.М. Пушка, О. П. Сержук, Т.В. Поліщук / Вісник Уманського НУС . — 2015. — № 1. — С.71-76.