«Омельченко Вікторія Сергіївна»

Омельченко Вікторія Сергіївна

 викладач-стажист  кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 105 ауд.,

E-mail: berchak120388@gmail.com

Народилася 12 березня 1988 року в селі Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області. У 2011 році закінчила природничо-географічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за напрямом підготовки Педагогіка і методика середньої освіти. Географія.

Із 2010 року розпочала трудову діяльність в університеті. Працювала на посаді лаборанта кафедри хімії та екології, молодшим науковим співробітником держбюджетних тем, зокрема «Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя та участь молоді у їх відтворенні».

Із 2017 року працює на посаді викладача стажиста кафедри біології та методики її навчання. У 2018 році отримала диплом магістра зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія).

Працює над дисертаційним дослідженням з теми «Антропогенізація долинних ландшафтів малих річок Середнього Побужжя». За результатами якого опубліковано 1 статтю у журналах, що входять до наукометричної бази даних Web of Science, 5 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України, близько 40 публікацій у виданнях, що не включені до переліку наукових фахових видань України та публікацій у матеріалах конференцій.

Викладає дисципліни: гістологія з основами цитології та ембріології, основи наукових досліджень в біології, методика навчання біології та природознавства.