«Небикова Тетяна Андріївна»

старший викладач кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 104 ауд., Е-mail: tania.nebykova@gmail.com

Народилася 15 травня 1969 року в с. Велика Севастянівка Христинівського району Черкаської області. У 1993 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Григоровича Тичини за фахом вчитель біології та основ сільського господарства.

В університеті працює з 2014 року. З 2014 року є аспірантом УДПУ імені Павла Тичини та працює над дисертаційним дослідженням «Виховання ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я в підлітків у взаємодії сім’ї та школи».

Наукові інтереси: аскіосфера школярів, ціннісне ставлення до власного фізичного здоров’я у підлітків, цілеспрямована мотивація учнів підліткового віку на ціннісне ставлення до власного фізичного здоров’я.

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Основні наукові публікації

Небикова Т. А. Діалогічні методи у формуванні ціннісного ставлення підлітків до власного фізичного здоров’я // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : Видавець «Сочінський М.М.»., 2016. – Вип. 19. – С. 113–115.

Небикова Т. А. Ціннісне ставлення до власного фізичного здоров’я як педагогічна категорія / Небикова Т. А. // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – № 2 – С. 215–228.

Небикова Т. А., Цінність як системоутворююча категорія особистісних якостей підлітків / Небикова Т. А. // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – Вип. 55. – С. 124–132.

Небиков М. В., Небикова Т. А. Горобина у традиційній культурі слов’ян // Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні: матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої року культурної спадщини у Європі (м. Умань, 4–7 липня 2018 року). – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2018. – С. 207–213.

Небикова Т. А. Екскурсія з біології як урок серед природи / Небикова Т. А., Берчак В. С. // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.». − 2018. − Вип. 21. − С. 174−177.

Небикова Т. Обґрунтування критеріїв, показників діагностування рівнів сформованості в підлітків ціннісного ставлення до власного фізичного здоров’я / Т. Небикова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. – Умань, 2018. – Вип. 58. – С. 169–167.