«НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

Викладачі кафедри біології та методики її навчання – активні учасники науково-практичних семінарів. Зокрема, Альона Заболотна й Тетяна Поліщук постійно відслідковують новини наукових досліджень у галузі біотехнології й генетики та залучають здобувачів вищої освіти ОП Біологія до такої діяльності.

Так, у середині травня у форматі ZOOM-конференції відбувся науково-практичний семінар «Особливості застосування біотехнологічних методів на різних етапах селекції овочевих культур» на базі Інституту овочівництва та баштанництва НААН, який проводила Тетяна Івченко, доктор с.-г. наук, професор, завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів та біотехнології.

За результатами роботи семінару було розглянуто такі питання:

теоретичні аспекти і результати практичного розв’язання проблеми інтенсифікації селекції та насінництва як традиційних так і нішевих (якон, батат) овочевих культур за використання біотехнологічної ланки;

використання методів ізольованих тканин для подолання таксономічних бар’єрів несумісності, створення джерел стійкості до некротрофних патогенів;

сучасні експериментальні підходи до збереження генофонду овочевих культур ex situ, зокрема методи розмноження рослин у культурі in vitro й особливості використання мікросателітних ДНК-маркерів для генетичної ідентифікації та паспортизації генотипів.