«НАСТАНОВЧА НАРАДА З ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ»

Навчальна практика є невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, які отримали студенти у процесі навчання та набуття і удосконалення практичних компетентностей. Важливою умовою навчальних практик є формування практичних умінь дослідження рослинних і тваринних організмів у природніх умовах.

22 травня 2023 року відбулася настановча нарада для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня з питань проходження «Навчальної практики з ботаніки та зоології» (спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) й «Навчальної практики з анатомії та морфології живих організмів» (спеціальність 091 Біологія). Керівники практики: доц. Галина ЧОРНА, доц. Леся МОРОЗ, доц. Любов СОБОЛЕНКО, викладач Вікторія СКАКУН, викладач-стажист Вікторія ОМЕЛЬЧЕНКО.

Під час проведення наради студентів ознайомили зі специфікою проходження практики, передбаченими програмою практики завданнями та звітною документацією, яку необхідно підготувати по завершенню практики.