«Мороз Леся Миколаївна»

Л.М. Мороз

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус №1, 111 ауд.,

Е-mail: k_bio@udpu.edu.ua

Народилася 27 серпня 1972 року в місті Черкаси. У 1994 році закінчила Уманський державний педагогічний інститут імені Павла Тичини. Після закінчення інституту, з 1994 по 2000 рік, працювала вчителем біології в загальноосвітній школі № 8 м. Умані.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Орнітофауна приміських лісових зон, дендропарків та міських парків і скверів в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю 03.00.08 – зоологія.

Доцент Мороз Л.М. брала активну участь часть виконанні  держбюджетної теми: «Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя та участь молоді у їх відтворенні». Виконана робота по дослідженню орнітофауни Центрального Побужжя. Проведено облік чисельності рідкісних та звичайних видів, встановлено місця гніздування найбільш поширених видів. Є постійним членом Українського товариства охорони птахів, яке функціонує як національна громадська природоохоронна організація, що створена у 1994 році і представляє в Україні світову природоохоронну організацію Bird Life International. Товариство працює за програмою Міжнародного орнітологічного товариства з центром у м. Лондон (Великобританія) під егідою і за сприяння фонду МАТРА Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів (MATRA Funds of the Ministry of Foreign Affair) і Товариства охорони птахів Нідерландів (Vogelbescherming Nederland).

Леся Миколаївна виконує обов’язки наукового куратора музею зоології імені Миколи Коваля, який створений в лютому 2015 року. Організовує та проводить екскурсії для учнів шкіл Умані та Уманського району та для студентів вузу. Музей зоології на основі фондових матеріалів сприяє навчальному процесу, а також надає допомогу студентам при проходженні педпрактики, забезпечує наочностями загальноосвітні школи регіону. Викладачами кафедри під час проведення лекцій, лабораторних занять, спецкурсів, польових практик з циклу зоологічних дисциплін використовуються колекційні матеріали. Музей є базою для науково-дослідної роботи наукових співробітників, аспірантів і студентів, а також використовується при проведенні олімпіад різних рівнів з біології та екології серед школярів і студентів.

Доцент Мороз Л.М. розробила: комплекс навчально-методичного забезпечення, лабораторно-практичне забезпечення, контрольні завдання (тести) із дисциплін «Зоологія», «Проблеми урбозоології» та «Орнітологія».

У 2014 році вийшла монографія доц. Мороз Л.М. «Птахи Уманщини», в якій наводяться дані з видового складу, відносної чисельності та екологічних особливостей домінуючих видів птахів у найбільш типових природніх біотопах та агробіогеоценозах Уманщини. Розглядаються проблеми охорони та примноження чисельності птахів у різних біотопах регіону.

 

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

 

Основні наукові публікації

Містрюкова Л.М. ПТАХИ ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ: ЧИСЕЛЬНІСТЬ, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ // Природничі наука і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — с. 62-63.

Містрюкова Л.М., Паращук А.В. Домінуюча фауна прибережних територій річок Південного Бугу та Кодими на прикладі Первомайського району Миколаївської області // Природничі наука і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. — с. 67-69.

Містрюкова Л.М., Містрюкова Ж.О. Історія розвитку орнітології на Україні // Природничі науки і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. – Умань: ВПЦ Візаві (Видавець «Сочінський»), 2015. – С.93-96.

Містрюкова Л.М. Сучасний стан іхтіофауни малих річок Тальнівського району Черкаської області/Л.М. Містрюкова // Природничі науки і освіта: збірник наукових праць природничо-географічного факультету. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2014. – 164 с.

Містрюкова Л.М. Найпоширеніші птахи Черкащини / Т.М. Гензьора, С.Л. Грабовська // Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Умань, 26 березня 2015 р.). – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015,- С.38-39.