«Миколайко Ірина Іванівна»

Миколайко Ірина Іванівна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та методики її навчання

Навчальний корпус № 1, 328 ауд.

E-mail: irinamikolaiko@i.ua

Миколайко Ірина Іванівна народилася 30 липня 1980 року в селі Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області.

У 2003 році закінчила Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача біології (ЕР №22686894 від 27 червня 2003 р).

В університеті працює з 2004 року. З того часу пройшла шлях від лаборанта, молодшого наукового співробітника, викладача, старшого викладача до доцента кафедри біології та методики її навчання.

У 2015 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.09 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України захистила кандидатську дисертацію «Аутекологія росту та стійкості сортів Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України» за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація (ДК №029135 від 30 червня 2015 р.). Науковий керівник доктор сільськогосподарських наук, професор Шлапак Володимир Петрович.

Вчене звання доцента кафедри біології та методики її навчання отримала в 2017 р.(АД №000498 від 12 грудня 2017 р.)

З 2003 по 2017 року брала активну участь у розробці двох госпдоговірних тем: «Сортовивчення, апробація та насінництво озимих зернових культур» та «Організаційно-економічні основи розробки технологій вирощування високоякісної продукції садівництва», з 2006 по 2008 роки у розробці держбюджетної теми: «Грунтово-екологічний моніторинг центральної частини правобережного Лісостепу України».

У 2017 році отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень (В2) володіння іноземною мовою (польською).

У 2017 р. пройшла стажування «Institute of Interrnational Academic and Scientific Cooperation» (Poland) і одержала сертифікат. З 1 жовтня по 12 листопада 2021 р. проходила міжнародне стажування «Розвиток м’яких навичок у професійній підготовці викладачів» Сертифікат № 081321-044 (180 годин / 6 кредитів). 15 листопада 2021 р брала участь у підвищені кваліфікації «Цифрова компетентність педагога: тенденції та перспективи» (сертифікат № 94236831466263 6 години / 0,2 кредиту). 2021 пройшла «On Being a Scientist Course» (сертифікат ХІ-12-190293846-20 10 год/0,5 кредиту)

2021 р офіційний опонент дисертації Шпак Н.П. «Лісівничо-екологічні особливості поширення та поновлення береки лікарської (Sorbus torminalis L. Crants) в насадженнях Південно-Подільського Лісостепу України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 205 Лісове господарство. Спеціалізована вчена рада ДФ 74.844.006.

Миколайко І.І. співавтор 4 патентів на корисну модель та 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Ірина Іванівна член редколегії збірника наукових праць природничо-географічного факультету «Природничі науки і освіта» та відповідальний секретар в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: Природничі науки в системі освіти (2017-2022). Член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова» (з 2018)

За сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання студентської молоді була відзначена Почесною грамотою Уманською міською радою (2019).

Статті у фахових виданнях

 

2014

 1. МиколайкоІ. І., Шлапак В. П. Hippophae rhamnoides L. у філогенетичній системі рослинного світу. Науковий вісник НЛТУ. 2014. Вип. 1. С. 125–130.

Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_1/125_Myk.pdf

 1. МиколайкоІ. І. Фенологічні аспекти розвитку генотипів Hippophae rhamnoides L. в Правобережному Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ. 2014. Вип. 2. С. 62–68.

Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_2/62_Myk.pdf

 1. МиколайкоІ. І. Зимостійкість і морозостійкість Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ. 2014. Вип. 7. С. 74–79.

Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2014/24_7/13.pdf

 

2017

 1. Hrabovska S.L., Mykolaiko I.I. Mites of Phytoseiidae (Acari, Parasitiformes) in urban vegetative plantations. Ukrainian Journal of Ecology. 7(2). Р. 216–222. (Web of Science)

Режим доступу https://www.ujecology.com/articles/mites-of-phytoseiidae-acari-parasitiformes-in-urban-vegetative-plantations.pdf

 1. Grabovska, S.L., Mykolaiko, I.I., Mykolaiko, V.P. Structure patterns of phytoseiid mite communities in urban plant associations. Ukrainian Journal of Ecology. 7(4). Р. 179–186. (Web of Science)

Режим доступу https://www.ujecology.com/articles/structure-patterns-of-phytoseiid-mite-communities-in-urban-plant-associations.pdf

 1. PolishchukV.V., Karpuk L.M., Mykolaiko V.P., Polishchuk A.A. MykolaikoI.I. In vitro rhizogenesis of sugar beet microclones. Regulatory Mechanisms in Biosystems. Dnipro, 2017. 8 (4). Р. 616–622. (Категорiя А, Web of Science)

Режим доступу https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/389

 1. Миколайко І.І. Оцінка посухостійкості Hippophae rhamnoides L. у Правобережному Лісостепу України. Науковий вісник НЛТУ. Т. 27 (1). С.57–60. (Категорiя В)

Режим доступу https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/163

 1. Mykolaiko I.I. Ontomorfohenesis Hippophae rhamnoides L. in сonditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Науковий вісник НЛТУ. Т. 27 (3). С.53–56. (Категорiя В)

Режим доступу https://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/346

2018

 1. Миколайко В.П., Миколайко І.І., Грабовська С.Л. Економічна ефективність вирощування насіння цикорію коренеплідного залежно від застосування мінеральних добрив в умовах зрошення. Збалансоване природокористування. 2018. № С. 44–48. (Категорiя В)

Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zp_2018_1_9

 1. Миколайко В.П., Миколайко І.І. Принцип історизму та його шляхи реалізації в шкільному курсі біології. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 1. С. 190–198. (КатегорiяВ)

Режим доступу http://znp.udpu.edu.ua/article/view/134912

 1. Миколайко В.П., Миколайко І.І. Використання історичного матеріалу при викладанні шкільного курсу біології. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. Вип. 58. С. 154–162. (Категорiя В)

Режим доступу http://psh.udpu.edu.ua/article/view/162186

2019

 1. Grabovska S.L., Mykolaiko I.I., Mykolaiko V.P., Myronyuk T. M. Diversity structure of phytoseiid mites in urban plant habitats. Acta Biologica Sibirica. 201 5 (1), Р. 161–166.

Режим доступу http://journal.asu.ru/biol/article/view/5378/4163

 1. Storozhyk L., Mykolayko V., Mykolayko I. Allelopathic potential of Sugar sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) seeds. Journal of microbiology, biotechnology and food sciences. 2019. Vol. 9 (1). P.

Режим доступу https://www.jmbfs.org/issue/august_septmeber_2019_vol-9_no1/jmbfs_775_storozhyk/?issue_id=5954&article_id=16

Патенти

 1. Миколайко В.П., Доронін В.А., Поліщук В.В., Миколайко І.І., Кравченко Ю.А. Спосіб вирощування насіння цикорію коренеплідного за краплинного зрошення. Патент на корисну модель № 115363, Україна. (Уманський національний університет садівництва, Україна). – Заяв. № u201611570 від 16.11.2016.; Опубліковано 10.04.2017, Бюл. «Промислова власність». – № 7.
 2. Миколайко В.П., Доронін В.А., Поліщук В.В., Миколайко І.І., Кравченко Ю.А.  Спосіб підвищення якості насіння цикорію коренеплідного. Патент на корисну модель № 115419, Україна. (Уманський національний університет садівництва, Україна). – Заяв. № u201612060 від 28.11.2016.; Опубліковано 10.04.2017, Бюл. «Промислова власність». – № 7.
 3. Поліщук В.В., Миколайко В.П., Поліщук О.А., Миколайко І.І., Яценко А.О., Балабак А.Ф., Поліщук Т.В. Спосіб передпосівної підготовки насіння буряку цукрового захисно-стимулюючими речовинами. Заяв. № u201801615 від 19.02.2018. (Уманський національний університет садівництва, Україна).
 4. Пат. 148949 Україна, МПК: A01H 4/00 (2006). Спосіб укорінення експлантів обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) in vitro / Сержук О. П., Любченко А. І., Мостов’як С. М., Очеретенко Л.Ю., Миколайко І.І., Жиляк І. Д., Мостов’як І.І., Миколайко В.П., Пушка О.С., заявник і власник Уманський національний університет садівництва. – № u202100471; заявл. 08.02.2021; опубл. 05.10.2021, Бюл. № 40/2021. – 4 c.
 5. Миколайко В.П., Миколайко І.І. Лабораторний практикум «Грунтознавство». Авторське свідоцтво № 60320 Україна; Заявл. 30.06.2015.

Навчальні посібники

 1. Миколайко В.П., Миколайко І.І. Біотехнологія. Навчальний посібник. –Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. – 207 с.
 2. Миколайко В.П.,Миколайко І.І. Ґрунтознавство. Лабораторний практикум. – Умань: ФОП «Жовтий О.О.», 2014. – 204 с.
 3. Миколайко І.І., Миколайко В.П. Історія біології. Навчальний посібник. –Умань : ФОП «Жовтий О.О.», 2016. – 305 с.
 4. Миколайко І.І. Радіобіологія: курс лекцій. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. 216 с.
 5. Миколайко І.І. Мікологія: курс лекцій. Умань: Візаві, 2021. 243 с.