«Керівництво»

Красноштан Ігор Васильович


кандидат біологічних наук, доцент
завідувач кафедри біології та методики її навчання

Народився 16 грудня 1969 року на Вінниччині.1986 закінчив Дашівську середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Після закінчення школи працював на станції юних техніків, служив у збройних силах, а в 1990 р. вступив на І курс Уманського державного педагогічного інституту імені Павла Тичини, який успішно закінчив у 1995 р. за фахом вчитель біології та географії.
З 1993 по 1997 роки працював на посаді вчителя географії в Уманській загальноосвітній школі-інтернат І–ІІІ ступенів імені Ю.О.Гагаріна.
З 1996 по 1999 роки навчався в аспірантурі Уманської сільськогосподарської академії, де під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Білоуса Василя Івановича закладено досліди по вивченню росту та репродуктивного розвитку сіянців з щеплених культур дуба. У 2004 р. в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему «Ріст та формування генеративних органів Quercus robur L. в умовах Правобережного Лісостепу України внаслідок стимулювання репродуктивного процесу» за спеціальністю – 03.00.05 – ботаніка.
В університеті працює з 1999 р. на посаді викладача, доцента. У 2016 році призначений на посаду завідувача кафедри біології та методики іі навчання.
Наукові інтереси: ріст та репродуктивний розвиток лісових культур, відтворення лісових насаджень, педагогічні основи формування знань про характер і функціонування живої саморегулюючої системи – рослинного організму.
Автор і співавтор більше 100 наукових публікацій з ботаніки, фізіології рослин, дендрології, лісового господарства, озеленення та педагогіки; 2 монографії «Природоохоронний потенціал ландшафтних екосистем Центрального Побужжя», «Ріст та формування генеративних органів дуба звичайного (Quercus robur L.) в Правобережному Лісостепу України»; 14 науково-методичних посібників з анатомії, морфології, систематики, філогенії, фізіології рослин, анатомії та фізіології людини, педагогіки, з яких 3 – рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.
На даний час на природничо-географічному факультеті викладає курси «Фізіологія рослин, «Фізіологія людини та тварин», «Основи філогенії рослин та тварин», «Алелопатія».