«Красноштан Василь Ігорович»

Krasnostan

доктор філософії, викладач-стажист

Навчальний корпус №1, 326 ауд.

E-mail: wasia1995@gmail.com

Народився 3 червня 1995 року в смт. Дашів, Іллінецького району Вінницької області.

В 2012 році вступив до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, який закінчив у 2018 році та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Середня освіта (Біологія)».

З 2016 по 2018 роки працював в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла тичини на посаді лаборанта кафедри біології та методики її навчання.

З 2018 по 2022 рік навчався в аспірантурі в Уманському національному університеті садівництва, де успішно захистив дисертацію на тему «Наукове обґрунтування застосування хімічних і біологічних препаратів у посівах сорго зернового в Правобережному Лісостепу України» та здобув ступінь доктора філософії в галузі знань «20 Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю «201 Агрономія».

Викладає дисципліни: фізіологія рослин, алелопатія, основи філогенії рослин і тварин